Fjernvarme i Halden (Torpum)

Sist endret: 16.12.2015

Varmebehovet til Halden fengsel dekkes av miljøvennlig fjernvarme basert på skogsflis.

Østfold Energis varmesentral, Torpum, ligger på en tomt rett utenfor fengselsmurene. Fjernvarmeanlegget fyres på kortreist flis, og varmen sendes til fengselet via fjernvarmerør som er gravd ned i bakken. Dette sparer miljøet for utslipp av 1 500 tonn CO2 i året sammenlignet med bruk av olje for oppvarming. Dette tilsvarer CO2-utslippet til 650 biler.

Les mer om Torpum varmesentral .

Kontaktperson

Johnny PedersenVarmesjefTlf. 90925221Send e-post