Torpum varmesentral

Sist endret: 16.12.2015

Varmebehovet til Halden fengsel dekkes av miljøvennlig fjernvarme fra Torpum varmesentral.

Torpum varmesentral ligger på en tomt rett utenfor fengselsmuren. Fjernvarmeanlegget fyres på flis i en såkalt biokjel og varmen sendes til fengselet via fjernvarmerør som er gravd ned i bakken.

Fjernvarmeanlegget leverer årlig drøyt 3 GWh varme til fengselet. Det at Halden fengsel velger å benytte fjernvarme i stedet for olje til oppvarming sparer miljøet for utslipp av ca. 1 500 tonn CO 2 i året.

Fakta om Torpum Varmesentral

Installasjon: 2000 kW flisfyrt kjel
Forventet årlig energileveranse: Ca. 3 mill. kWh (3 GWh)
Kunde: Halden fengsel
Energibærer: Skogsflis
Flisleverandør: Skogselskapet i Østfold
Årlig mengde flis: Ca. 1 700 tonn

   

Torpum varmesentral
Torpum varmesentral ligger i Justisveien 6 og leverer fjernvarme til Halden fengsel.

Halden fengsel

Halden fengsel åpnet i april 2010 med 252 plasser. Til sammen går med ca. 350 årsverk for å drive fengselet. Les mer om fengselet på fengselets egne nettsider .

Kontaktperson

Johnny PedersenVarmesjefTlf. 90925221Send e-post