Mysen varmesentral

Sist endret: 16.12.2015
Mysen-varmesentral---august-2014--011_webMysen varmesentral ligger i Trollstien 5, vest for jernbanen.

Mysen varmesentral leverer miljøvennlig fjernvarme til 40 kunder i Mysen sentrum. Varmesentralen er basert på biobrensel i form av skogflis som den sentrale brenselkilden.

Anlegget har en effekt på 9,45 MW inkludert grunnlast, topplast og reserve. Varmsentralen, som har vært i full drift siden januar 2015, leverer 8 gigawatt-timer (GWh) med fjernvarme i året.

 

Kontaktperson

Jan BastøeProsjektlederTlf. 91724133Send e-post