Sarpsborg varmesentral

Sist endret: 27.01.2015
VarmesentralDen ene av to varmepumer er på 2 MW med ammoniakk som kuldemediet, ett av få naturlige kuldemedier.

Sarpsborg varmesentral er bygget inne på Borregaards industriområde. I varmesentralen står to av Norges største varmepumper for industriell spillvarme med en effekt på henholdsvis 2 og 3 megawatt (MW).

Energien til fjernvarmeanlegget hentes fra avløpsrenseanlegget og kjøeristene på energigjenvnningsanlegget til Borregaard. Ved hjelp av varmepumper og varmevekslere heves temperaturen fra ca. 35 til ca. 82 grader før vannet sendes ut på fjernvarmenettet til Sarpsborg sentrum og Tunejordet.

For å dekke topplastbehovet på kalde dager benyttes en elkjel (5 MW) og oljekjel (7 MW), som også er plassert i varmesentralen. Varmen fra Sarpsborg varmesentral er derved i hovedsak basert på fornybare varmekilder. Se videoreportasje på sa.no i forbindelse med åpningen av fjernvarmeanlegget.

 

Kontaktperson

Johnny PedersenVarmesjefTlf. 90925221Send e-post