Hva er fjernvarme?

Sist endret: 27.01.2015

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner en bydel eller flere bygg med energi til varmt tappevann og oppvarming. Et slikt anlegg benytter primært fornybare energikilder som bioenergi (skogsflis, biodiesel etc.), spillvarme og varmepumper.

Distribusjon

Vannet distribueres til næringsbygg, offentlige bygg og boliger gjennom isolerte rør. Rørene legges i grøfter, ofte sammen med annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler, og har et gjennomsnittlig varmetap på kun fem til ti prosent.

Infrastruktur hos kunden

Hos kunden er det installert en kundesentral med varmevekslere hvor energien overføres fra fjernvarmevannet til kundens varmeanlegg. Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Kundene styrer varmen med termostater og forbruket registreres med energimålere, like enkelt som ved bruk av elektrisitet.

Stort potensial

I 2010 var produksjonen av fjernvarme 5,2 TWh, en økning på 18 % fra året før. Fjernvarme er bygget ut eller er under utbygging i 92 % av alle byer på mer enn 10 000 innbyggere. Dette er mulig ved forsert utbygging og gode rammevilkår.

Kilde: Norsk Fjernvarme

 

fjernvarme_prinsippskisse_500

Prinsippskisse for fjernvarme. Illustrasjon: Kim Brantenberg/fornybar.no 

Kontaktperson

Cato André StrandSalgs- og markedsansvarligTlf. 90977276Send e-post

Kontaktperson

Egil ErstadProsjektutviklerTlf. 97011454Send e-post