Om vindkraft

Sist endret: 19.04.2016
Mehuken vindkraftparkMehuken vindpark i Sogn og Fjordane.
Foto: Ragnar Myhre

Vindenergi er den energien vi finner i luft som er i bevegelse. Sola varmer opp jordas overflate uavbrutt. På varme steder stiger den varme lufta opp og kaldere luft strømmer til for å erstatte den. Siden det er solas energi som skaper vind, er vindenergi en form for solenergi.

Slik fanges vindenergien

Vindkraft er en fornybar energikilde der  bevegelsesenergien  i vind blir omdannet til elektrisitet ved hjelp av vindturbiner. Vinden beveger bladene, som roterer og driver en generator som genererer elektrisitet. Strømproduksjonen varierer med vindstyrken. Vindkraft er ennå en relativt liten energikilde i Norge og utgjør kun ca. 1,8 % av den totale elektrisitetsproduksjonen. På verdensbasis er utgjør vind ca.  4 %. (Kilde:  www.vindportalen.no )

Krever mye vind

Jo høyre vindstyrken er, jo mer energi inneholder den. Vindturbiner er ikke effektive når vindhastigheten er under 5 meter per sekund. Full produksjon oppnår man når vinden ligger over 12 meter per sekund, og vindturbiner må derfor plasseres i områder hvor det er mye vind. Norge med sin lange og vindfulle kyststripe er godt egnet for vindkraftproduksjon. En av hovedgrunnene til at det foreløpig ikke satses mer på vindkraft i Norge, er at vi er godt dekket med vannkraft.

Fordeler med vindenergi

  • Vind er en fornybar ressurs, og bruk av vindenergi gir ingen forurensning.
  • Vinden er sterkest i de årstidene hvor energibehovet er størst.
  • Vindkraft har ingen brenselkostnader, kun driftskostnader.

 Ulemper med vindenergi

  • Vindturbiner kan være skjemmende i naturlandskap og medfører noe støy.

Vil du vite mer? Besøk  vindportalen.no