Vindkraft i Østfold Energi

Sist endret: 19.04.2016
Mehuken vindkraftparkFoto: Ragnar Myhre

Østfold Energi er medeier i to vindkraftverk i drift i Norge; Mehuken i Møre og Romsdal og Midtfjellet i Hordaland. Vår øvrige vindkraftsatsing foregår i hovedsak gjennom utviklingsselskapet Zephyr AS, hvor Østfold Energi eier 50 %.

 
Østfold Energi vindkraftsatsing foregår gjennom de deleide selskapene Zephyr (50 %), Midtfjellet Vindkraft (18 %), Kvalheim Kraft (50 %), Haram Kraft (26,9 %) og Norsk Grønnkraft Utbygging AS (25 %).  

Kontaktperson

Tommy FredriksenDirektør strategiTlf. 90841297Send e-post