Østfold Energi har røtter som strekker seg helt tilbake til starten på 1900-tallet. Vår moderne historie, derimot, begynte først på 70-tallet. Da høstet vi vannkraft dypt inne i fjellene i Lærdal. Vannkraft er fortsatt fundamentet i Østfold Energi og vår største produksjon er på Borgund kraftverk i Lærdal.

Les mer om vannkraft

Østfold Energi produserer og leverer klimavennlig fjernvarme.  Fjernvarmen er  lokal og bra for miljøet. Vi bruker nemlig varmt vann til å frakte energi, som både varmer og kjøler bygg i byer og tettsteder i Østfold.

Fjernvarme handler om å utnytte overskudd fra energi som ellers ville gått tap og vi bruker blant annet restvarme fra Borregaard.

Les mer om fjernvarme

Østfold Energi har over 20 års erfaring med landbasert vindkraft i Norge. Satsningen skjer i hovedsak gjennom Zephyr, som har blitt en nordisk vindkraftutvikler. Zephyr utvikler både onshore og offshore vindkraft.

Østfold Energi eier også 50 prosent av Kvalheim Kraft, som har virksomhet i Kinn kommune.

Les mer om vindkraft

Solkraft er et nytt satsingsområde i Østfold Energi. Vi tilbyr nå både småskala og storskala bakkemontert solkraft som en del av vår grønne portefølje. Østfold Energi er eiere i to solkraftselskap: Solgrid som utvikler større bakkemonterte anlegg og Soleie som tilbyr løsninger for solceller på store tak.

Les mer om solkraft

Som energiprodusent er målet vårt å være en industriell utvikler og pådriver for fornybarsamfunnet. Det gjør vi ved å finne nye løsninger på energirelaterte utfordringer.

Våre nyeste satsninger er karbonfangst, energisystemer, hydrogen og grønn industri, samt utredning av kjernekraft.

Les mer om forretningsutvikling

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi. Til det trenger vi flinke folk med ulik både bakgrunn og kompetanse. Hos oss er vi 58 kollegaer som jobber med produksjon, utvikling, økonomi, HR, bærekraft, krafthandel, IT og mye mye mer.

I tillegg til spennende oppgaver og høy fagkompetanse, kan vi tilby et spesielt godt arbedsmiljø. Finn ut hvorfor og andre gode grunner til å jobbe hos oss.

Les mer om karriere

Verdier til lokalsamfunnet

Verdiene vi skaper går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i lokalsamfunnet. I tillegg støtter vi små og store prosjekter for barn og unge.

Les mer om hva vi støtter