Vi produserer fornybar energi fra vann, vind og fjernvarme

Verdier til lokalsamfunnene og ren energi til verden

Les mer om oss og hvem vi er til for.

Satser på solkraft

Østfold Energi og Akershus Energi går inn på eiersiden i Solgrid. Ambisjonen er å utvikle, eie og drifte bakkemonterte solkraftanlegg i industriell skala. Les mer.

Vil du bli fjernvarmekunde?

Østfold Energi leverer fjernvarme i flere områder i fylket. Sjekk fordelene med fjernvarme og om du kan bli kunde.