Vannkraft

Vindkraft

Solkraft


Fjernvarme

Samfunn

Utvikling


Nyheter

Dramatisk kutt i utbytte til kommunene og mindre fornybar energi

Skatteøkningen gir ikke lavere strømpriser. Den gir færre investeringer i fornybar energi og trangere økonomi for eierkommunene, mener Østfold Energi- sjef Oddmund Kroken.

Kompensasjonsordning for husholdninger

Østfold Energi har innført en kompensasjonsordning til husholdningskunder på fjernvarme.

Frøydis fyller Granskvartalet med overskuddsenergi

Med varme fra Borregaard blir det gamle Granskvartalet ekstra miljøvennlig.

Vannkraft

Vindkraft

Solkraft


Fjernvarme

Samfunn

Utvikling

Solkraft

Vannkraft


Fjernvarme

Vindkraft


Forretningsutvikling

Samfunnsansvar


Nyheter

Dramatisk kutt i utbytte til kommunene og mindre fornybar energi

Skatteøkningen gir ikke lavere strømpriser. Den gir færre investeringer i fornybar energi og trangere økonomi for eierkommunene, mener Østfold Energi- sjef Oddmund Kroken.

Kompensasjonsordning for husholdninger

Østfold Energi har innført en kompensasjonsordning til husholdningskunder på fjernvarme.

Frøydis fyller Granskvartalet med overskuddsenergi

Med varme fra Borregaard blir det gamle Granskvartalet ekstra miljøvennlig.

55 ansatte

Hovedkontor i Sarpsborg

2 prosent

av Norges fornybare energi kommer fra Østfold Energi

921MNOK

gikk tilbake til samfunnet i 2021 i form av utbytte, skatter og avgifter

Forretningsutvikling

Vi er en industriell utvikler og pådriver for fornybarsamfunnet. Det gjør vi ved å finne nye løsninger på energirelaterte utfordringer.

Les mer