Vannkraft

Vindkraft

Solkraft


Fjernvarme

Samfunn

Utvikling


Nyheter

Nyåpning av opplevelsessenter i Lærdal: -Vil skape engasjement om villaksen

Til sommeren åpner Villakssenteret i Lærdal med helt nye utstillinger. Østfold Energi er med på å finansiere prosjektet som hovedsponsor.

Vil du være med på solkraftsatsingen vår?

Vi søker en engasjert prosjektutvikler for solkraft

Østfold Energi og Yve inngår samarbeid om fastprisavtaler

Yve tilbyr fra 1. februar 2023 fastprisavtaler til næringslivet med leveranse fra Østfold Energi.

Vannkraft

Vindkraft

Solkraft


Fjernvarme

Samfunn

Utvikling

Solkraft

Vannkraft


Fjernvarme

Vindkraft


Forretningsutvikling

Samfunnsansvar


Nyheter

Nyåpning av opplevelsessenter i Lærdal: -Vil skape engasjement om villaksen

Til sommeren åpner Villakssenteret i Lærdal med helt nye utstillinger. Østfold Energi er med på å finansiere prosjektet som hovedsponsor.

Vil du være med på solkraftsatsingen vår?

Vi søker en engasjert prosjektutvikler for solkraft

Østfold Energi og Yve inngår samarbeid om fastprisavtaler

Yve tilbyr fra 1. februar 2023 fastprisavtaler til næringslivet med leveranse fra Østfold Energi.

55ansatte

Hovedkontor i Sarpsborg

2prosent

av Norges fornybare energi kommer fra Østfold Energi

921MNOK

gikk tilbake til samfunnet i 2021 i form av utbytte, skatter og avgifter

Forretningsutvikling

Vi er en industriell utvikler og pådriver for fornybarsamfunnet. Det gjør vi ved å finne nye løsninger på energirelaterte utfordringer.

Les mer