All posts

Grønt rammeverk i Østfold Energi

Østfold Energi har med DNB Markets som rådgiver etablert et grønt rammeverk. – Et viktig steg for å få bærekraftsinformasjon inn i vårt finansielle arbeid, sier finanssjefen i Østfold Energi.

Sterkt halvårsresultat for Østfold Energi

Østfold Energi leverer et resultat på 102 millioner kroner i første halvår 2021. Det er 66 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.-Gode resultater gir muskler til å utvikle mer fornybar energi og ny grønn industri, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Tilfredsstillende resultater i et krevende år

Lave kraftpriser preger resultatet til Østfold Energi. Selskapet oppnådde et resultat etter skatt på 84 millioner kroner i 2020 – en halvering i forhold til 2019.

Lave kraftpriser preger første halvår

Østfold Energis resultat etter første halvår ble 36 millioner kroner, mot 113 millioner kroner i fjor. Samtidig foreslår styret å betale utbytte til eierne for 2019.

Gode resultater fra vindkraft-satsingen

Vindkraftselskapene Østfold Energi er medeier i bidro med 25 millioner kroner til årets resultat. Det vil si at de ga nærmere 30 prosent avkastning på sysselsatt kapital innen vindkraftområdet.