All posts

Skal få mer energi fra Borregaard

Østfold Energi skal bruke enda mer av overskuddsenergien fra Borregaard til å varme opp bygninger i Sarpsborg sentrum.  – Et godt eksempel på gjenbruk av varme som bidrar positivt til miljøet, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Miljøvennlig byggvarme på Kalnes

Stadig flere utbyggere ønsker seg fossilfri oppvarming på byggeplassen. Da det nye administrasjonsbygget på Kalnes skulle bygges, var valget enkelt.

Dette betyr statsbudsjettet for Østfold Energi

Regjeringen vil lette på skatten for nye vannkraftprosjekter, men beholder det høye skattetrykket på eksisterende kraftverk. – Et steg i riktig retning, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Stor fjernvarmejobb i Sarpsborg

Østfold Energi er godt i gang med forlengelsen av fjernvarmenettet fra Tunejordet til Tingvollheimen og Husqvarna. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i oktober.

Tester ny energiteknologi i Rakkestad

Østfold Energi har fått tilskudd fra Enova til å teste ny energiteknologi. Nortura i Rakkestad vil være de første som får overskuddsvarme omgjort til kjøling.