Østfold Energi har med DNB Markets som rådgiver etablert et grønt rammeverk. – Et viktig steg for å få bærekraftsinformasjon inn i vårt finansielle arbeid, sier finanssjefen i Østfold Energi.