All posts

Godt årsresultat for Østfold Energi

2018 var et godt år for Østfold Energi. Årsresultatet ble på 165 millioner kroner etter skatt, en bedring fra fjoråret på 76 millioner kroner. Selskapets styre foreslår at det betales et utbytte på 130 millioner kroner.

Solid halvårsresultat

Østfold Energis resultat for første halvår 2018 endte på 68 millioner kroner, mot ni millioner kroner året før.