Borg Havn kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft. Prosjektet har fått støtte av Enova og Østfold Energi er med som partner.