All posts

Tilfredsstillende resultater i et krevende år

Lave kraftpriser preger resultatet til Østfold Energi. Selskapet oppnådde et resultat etter skatt på 84 millioner kroner i 2020 – en halvering i forhold til 2019.

Bedrer oppvekstområder for fisk i Lærdalselva

Lærdalselva, dronninga blant lakseelver, har vært utsatt for flere angrep de siste 30 åra. Nå tar Østfold Energi grep for å få vannføring i en av kilene igjen

Miljøvennlig byggvarme på Kalnes

Stadig flere utbyggere ønsker seg fossilfri oppvarming på byggeplassen. Da det nye administrasjonsbygget på Kalnes skulle bygges, var valget enkelt.

Vi søker leder for vedlikehold – Borgund kraftverk

Til våre kraftverk i Lærdal og Årdal søker vi en forbedringsorientert leder for vedlikehold, som er opptatt av de mulighetene effektiv drift, digitalisering og optimalt vedlikehold gir. Søk her