Vi søker driftstekniker til fjernvarme

Ønsker du en variert jobb i et solid regionalt energiselskap? Vi ser etter deg som vil være med å vedlikeholde og drifte fjernvarmeanleggene våre.

Read more


Østfold Energi med ny vannkraftutbygging

Østfold Energi videreutvikler vannkraften i Lærdal og skal nå ta i bruk elva Mørkedøla.

Read more


Bygger et av Norges største soltak-anlegg

Østfold Energi-eide Soleie er i gang med sitt første store soltak-prosjekt i Vestby. 

Read more


Skal få mer energi fra Borregaard

Østfold Energi skal bruke enda mer av overskuddsenergien fra Borregaard til å varme opp bygninger i Sarpsborg sentrum.  - Et godt eksempel på gjenbruk av varme som bidrar positivt til miljøet, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Read more


Stian (26) fikk drømmejobben og flytter hjem

Da drømmejobben i Lærdal dukket opp ble planene til Stian Vatlestad snudd på hodet. – Jobber som dette betyr alt for tilflytningen til bygda, sier han. 

Read more


Søk om støtte fra Østfold Energi

Østfold Energi ønsker å bidra til lokal utvikling og et bærekraftig samfunn. Derfor støtter vi flere prosjekter, i større og mindre skala. Vi er blant annet en av hovedsamarbeidspartnerne til Inspiria og Ungt Entreprenørskap.

I tillegg til de større avtalene deler vi ut sponsormidler til tiltak som er positive fritidsaktiviteter for barn og unge, eller som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø. 

Nå kan dere søke om sponsormidler for 2022.

Vi inngår sponsorsamarbeid med grupper, lag og foreninger innen tre forskjellige kategorier;

 • kultur
 • idrett
 • aktiviteter som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø 

Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner.

Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne må ha adresse i Østfold eller i Lærdal / Årdal, hvor vi har virksomhet. Nye søkere vil prioriteres.

Søknadsfrist er 30.august. Midlene tildeles medio september.

Slik søker du

Dette må søknaden inneholde:

 • Navn på forening, organisasjonsnummer, samt en navngitt kontaktperson.
 • Kommune
 • Beløp dere søker om
 • En kort og tydelig beskrivelse av hva dere søker penger til 
 • Hvor og hvordan logo/Østfold Energi skal synliggjøres

Send søknaden til spons@ostfoldenergi.no innen 30.august

Formelle kriterier 

 • Innsender av søknad må ha fylt 18 år. 
 • Initiativet som det søkes støtte til må ha tilhørighet til en gruppe, lag, forening eller organisasjon som har et eget organisasjonsnummer og tilhørende bankkonto. 

Vi sponser ikke: 

 • Formål eller organisasjoner utenfor våre lokalsamfunn 
 • Formål i strid med god forretningsskikk 
 • Miljøskadelige formål 
 • Enkeltpersoner 
 • Pengegaver 
 • Religiøse eller politiske formål eller organisasjoner 
 • Russebusser/ biler 
 • Annonsering

For mer informasjon ta kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no

 
 

 

 


Skal bli ledende på utleie av solcelleanlegg på store tak

Akershus Energi og Østfold Energi skal gjøre det enklere for byggeiere å få kortreist solstrøm fra eget tak. Nå går de sammen som eiere i nysatsingen Soleie. 

Read more


Vil du jobbe i et fornybarselskap i utvikling?

Østfold Energi har store og spennende oppgaver foran seg og søker nå fire nye kolleger til sentrale stilinger

Read more


Tilfredsstillende resultater i et krevende år

Lave kraftpriser preger resultatet til Østfold Energi. Selskapet oppnådde et resultat etter skatt på 84 millioner kroner i 2020 - en halvering i forhold til 2019.

Read more


Bedrer oppvekstområder for fisk i Lærdalselva

Lærdalselva, dronninga blant lakseelver, har vært utsatt for flere angrep de siste 30 åra. Nå tar Østfold Energi grep for å få vannføring i en av kilene igjen

Read more