Vil du ta vannkraften til neste nivå?

Vi står ovenfor spennende endringer i kraftbransjen: Vi må jobbe smartere og mer digitalt. Det handler om å forvalte naturressursene på best mulig måte, i en verden med stadig mer uregulerbar kraft og svingende kraftpriser.

Har du et analytisk hode og er interessert i mulighetene som den digitale utviklingen gir? Og har du lyst til å jobbe i et superhyggelig miljø med høy fagkompetanse - sentralt på Grålum i Sarpsborg? Da kan dette være jobben for deg.

Østfold Energi styrker nå teamet på krafthandel og vi ser etter deg som vil være med å løfte digitaliseringsarbeidet i avdelingen vår.

Avdelingen sitter midt i «hjertet» av selskapet. Østfold Energi har 1,5 TWh egen vannkraftproduksjon, og det er krafthandel som har ansvaret for all disponering og handel knyttet til vannkraftverkene.

Vi er et team på fire personer, som i dag bruker markedsledende modell- og systemverktøy. Her jobber vi mye med nyutvikling allerede, men vi trenger deg som kan bidra til at vi blir enda bedre.

I stillingen vil du være aktivt med i disponeringen av vannkraften, men samtidig være avdelingens drivkraft i digitaliseringsarbeidet – også i samarbeid med andre avdelinger der det er nødvendig. Stillingen innebærer både å utvide bruken av verktøy som finnes i markedet allerede, samt å utvikle egne løsninger der det er nødvendig. Erfaring med programmering kan derfor komme godt med.

 

Dette er noe av det du vil jobbe med

 • Lede digitaliseringsprosjekter i avdelingen
 • Videreutvikle matematiske modellverktøy som brukes i vannkraftdisponeringen
 • Analysere kraftmarkedet og forventet utvikling
 • Planlegge produksjonen for selskapets vannkraftverk i Lærdal og Haldenvassdraget.
 • Delta i avdelingens vaktordning

 

Kompetanse og erfaring:

 • Mastergrad eller tilsvarende – innenfor relevant fagområde
 • Kjennskap til i det fysiske kraftmarkedet og produksjonsplanlegging
 • God teknisk forståelse – erfaring med programmering (eks. Python)
 • Erfaring fra utvikling av virksomhetskritiske IT-løsninger og datamodellering er en fordel
 • Kjennskap til matematiske modellverktøy teller positivt

 

Hvem er du som person?

Du er en person som verdsetter både din egen og andres suksess. Du har en naturlig interesse for teknologi, og ser de spennende mulighetene som den digitale utviklingen gir. Du er analytisk, strukturert og har god gjennomføringsevne.  Du har også gode relasjonsferdigheter, og samarbeider godt med andre. Sist, men ikke minst, er du engasjert i verden og samfunnet rundt deg

Kjenner du deg igjen i dette og synes stillingen er spennende? Da ønsker vi å høre fra deg.

Vi er pålagt å gjennomføre en enkel bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater

 

Dette kan du forvente av oss

I Østfold Energi investerer vi mye i medarbeidernes trivsel og arbeidsforhold. Vi vet at når vi har det bra på jobben og trives sammen med kollegaene våre, vil vi yte bedre. Vi er opptatt av å se hele mennesket og at våre ansatte skal ha en god balanse mellom jobb og fritid. Det betyr at vi tilbyr gode tiltak og ordninger som for eksempel fleksibel arbeidsdag og hjemmekontorløsning.

Vi har et særdeles godt arbeidsmiljø, og det er ikke bare noe vi sier! Vi skårer høyt på medarbeiderundersøkelser hvert år, og er stolte av å ligge langt over landsgjennomsnittet. I Østfold Energi tilrettelegger vi for personlig og faglig utvikling gjennom kurs, videreutdanning, arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke. Både nyutdannede og erfarne oppfordres til å søke.

Vi har konkurransedyktige betingelser inkludert pensjonsordning i KLP og gode helseforsikringer.

 

Om Østfold Energi

Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, i Nordland og Østfold. Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre

 

Søknadsfrist: 30.mai 2023

Søk her

 

For spørsmål om stillingen:

Ole Christian Stubberud

Partner, Garuda AS

415 69 331

oc.stubberud@garuda.no

 


Slik ble verdiene fordelt

Østfold Energi tilførte samfunnet 2,6 milliarder kroner i form av utbytte, skatter og avgifter. Verdiene går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i kommunene.

Figuren under viser hvordan alle verdiene ble fordelt i 2022.

 

Tall i MNOK. Fra samfunnsregnskapet, inkludert MVA.

 

 

Eierne

Eierne våre er Viken fylkeskommune (45 %) og alle kommunene i Østfold og Aurskog Høland kommune (55 %). En stor andel av verdiskapingen vår går tilbake til samfunnet der vi lever og bor. Eierne våre får 65 prosent av overskuddet til selskapet. I 2022 utgjorde det 387 millioner kroner. Det er verdier som er med på å finansiere viktige velferdstjenester, som skole, barnehage og sykehjem.

Skatt og avgifter til det offentlige

Som kraftprodusent bidrar vi med mye skatt. Skattene går til både stat, fylke og kommuner. Vi betaler naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift, grunnrenteskatt og vanlig selskapsskatt. Dette er verdier som er med på å finansiere den norske velferden.

Investeringer i selskapet

35 prosent av overskuddet går til vekst og utvikling i selskapet. Dette gjelder både oppgraderinger av produksjonsanlegg, og investeringer i ny fornybar produksjon. I 2022 investerte vi totalt 251 millioner kroner. Oppgraderingen av Brekke kraftverk og utbyggingen av elva Mørkedøla er eksempler på store investeringer vi gjør i vannkraften. Vi investerer også i nye selskaper som birdra til flere lokale arbeidsplasser og grønn omstilling.

Leverandører

Østfold Energi er en liten organisasjon, som bruker lokale leverandører i våre prosjekter, særlig knyttet til utbygging og vedlikehold av vannkraftvirksomheten. Her bidrar vi til å skape verdier og vekst i de lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Ansatte

Lønn og andre personalkostnader til selskapets 58 ansatte. Østfold Energi har som strategi å skape flere arbeidsplasser, som vil skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Finansinstitusjoner

Kraftproduksjon krever store investeringer. Vi betaler renter på lån til finansinstitusjoner.

Vil du vite mer om Østfold Energi og vår verdiskaping? Se Års- og bærekraftsrapport for 2022


Østfold Energi med rekordresultat - tredobler skatten

Resultatveksten er drevet av de svært høye kraftprisene gjennom året. De bakenforliggende årsakene er krigen i Ukraina og Russlands stopp av gassleveranser til Europa.

Omsetningen i 2022 ble 2,6 milliarder kroner og resultatet før skatt ble 2,06 milliarder kroner. Oppnådd kraftpris for egen vannkraftproduksjon endte på 1755 kr/MWh, noe som er over dobbelt så høyt som året før.

-Prisnivået vi opplevde i 2022 er ikke bærekraftig, verken for folk eller næringsliv. Samtidig er vi offentlig eid og det gode resultatet gjør at vi gir tilbake 2 milliarder kroner til samfunnet i form av utbytte til kommunene, skatter og avgifter, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Styret foreslår å utbetale et utbytte for 2022 på 387 millioner kroner til eierne, som er kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.

Østfold Energis års- og bærekraftsrapport for 2022

Mer til staten og mindre til nye investeringer

Regjeringen innførte i fjor høst skjerpede skatter for vannkraft. Det medførte at 77 prosent av konsernets resultat før skatt går tilbake til samfunnet i form av grunnrenteskatt, selskapsskatt, eiendomsskatt og høyprisbidrag.

- Uten økningen i grunnrenteskatten, og innføringen av det midlertidige høyprisbidraget, hadde resultatet etter skatt vært nesten 270 millioner kroner høyere. Det betyr lavere utbytte til kommunene og mindre penger til å investere i fornybar energi, sier Kroken.

Investerte 251 millioner kroner

Østfold Energi har investert 184 millioner kroner i kraftvirksomheten. Selskapet øker vannkraftproduksjonen fra Lærdalselva og startet i 2021 byggingen av Mørkedøla pumpe. Også 100 år gamle Brekke kraftverk i Halden har vært gjennom en oppgradering, som øker både produksjonen og levetiden på anlegget.

Østfold Energi utvikler nye virksomheter i samarbeid med partnere på flere områder. I 2022 ble det investert 67 millioner kroner i deleide selskap. Spesielt solkraftsatsingen gjennom Soleie og Solgrid har skutt fart det siste året. I mai 2022 fikk Solgrid Norges første konsesjon for solkraftverk - en milepæl for utvikling av storskala solkraft i landet.

-Vi trenger mer kraftproduksjon og solkraft er et kjærkomment bidrag, spesielt i vår region hvor det er underskudd på kraft. Det er viktig at vi øker kraftproduksjonen lokalt slik at industriutviklingen og elektrifiseringen i Østfold ikke stopper opp, sier Kroken.

Stort steg innen havvind og karbonfangst

Gjennom det deleide selskapet Zephyr har Østfold Energi tatt store steg innen havvind med utviklingen av to store havvindparker utenfor svenskekysten, i samarbeid med Vattenfall. Potensialet i disse parkene utgjør over 10 TWh ny produksjon.

-Den mest banebrytende satsingen vår er likevel innen karbonfangst gjennom Carbon Centric. Dette er et selskap som nå skal bygge verdens første fullskala karbonfangstanlegg ved avfallsforbrenningsanlegget vårt i Rakkestad. Ambisjonen videre er å fange så mye CO2 som mulig ved andre avfallsforbrenningsanlegg i Norge, Norden og Europa, sier Kroken.

Finansielle nøkkeltall:

 • 595 millioner kroner i resultat etter skatt
 • 2 632 millioner kroner i omsetning
 • 2 018 millioner kroner i driftsresultat
 • Egenkapitalandel er 45,5 prosent og netto positiv rentebærende gjeld er 1 223 millioner kroner
 • Investeringer for 251 millioner kroner. Av dette gikk 67 millioner kroner til nye virksomheter og deleide selskap og 184 millioner kroner til investeringer i kraftproduksjonen.
 • Den totale kraftproduksjonen var på 2,2 TWh

 

Styrets forslag til utbytte, fordelt på eiere:

 

Viken fylkeskommune  174 150 000
Sarpsborg kommune  58 929 043
Halden kommune  29 671 843
Moss kommune  30 821 786
Fredrikstad kommune  21 904 200
Indre Østfold kommune  41 580 386
Skiptvet kommune  5 771 829
Marker kommune  5 760 771
Aremark kommune  5 617 029
Aurskog-Høland  5 572 800
Våler kommune  5 893 457
Rakkestad kommune  536 271
Råde kommune  492 043
Hvaler kommune  298 543

 

 

For mer informasjon, kontakt:

Trine Berg, Direktør økonomi, finans og risiko
952 68 103
tb@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef
976 57 905
to@ostfoldenergi.no


Vi gir tilbake til lokalsamfunnet

I 2022 støttet vi flere lokale lag og foreninger i Østfold og Lærdal, som jobber med aktiviterer for barn og unge. I tillegg har vi langsiktige sponsorater med Inspira og Ungt Enterpenørskap og vi støtter også flere større lokale arrangementer.
Les mer om våre sponsorater

For alle sponsoratene våre er det viktig med et bevisst forhold til bærekraft og vi stiller krav til de vi sponser. Dette gjelder spesielt de store arrangementene hvor vi går inn som samarbeidspartner.

Vi tildeler støtte til 20 søkere to ganger i året. Neste søknadfrist er 1.april 2023.

Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner. Se informasjon under.

Disse fikk støtte i 2022:

Lag og foreninger i Østfold

 • Råde idrettslag
 • Begby fotball
 • Askim kulturforum- Julespill
 • Varteig idrettslag
 • Middagsåsen Sportssenter
 • Julemarked i Sarpsborg
 • En time teller- Moss
 • Verdensbro Halden
 • Fredrikshald kampsportklubb

Lag og foreninger i Lærdal / Årdal

 • Hegg skyttarlag
 • Lærdal Musikklag
 • Lærdal Skytehus
 • Årdal Grovsyklarlaug
 • Røde Kors Basar 2022
 • Grimsgjerde vel (lekeplass)
 • Sykkelhjelmer til 4. klassingene i Lærdal

Støtte til arrangementer i 2022

 • Alle jenter på banen- Råde IL
 • Scenefabrikken- oppsetning av Pippi på Borgarsyssel i 2023
 • Grenserittet Halden
 • Tour of Scandinavia
 • Glommaløpet

 

Søk om sponsormidler

Vi inngår sponsorsamarbeid med grupper, lag og foreninger innen tre forskjellige kategorier;

 • kultur
 • idrett
 • aktiviteter som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø

Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner.

Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne må ha adresse i Østfold eller i Lærdal / Årdal, hvor vi har virksomhet. Nye søkere vil prioriteres.  Vi tildeler støtte til 20 søkere to ganger i året:

Søknadsfrist: 1. april og 1. september.

Slik søker du

Dette må søknaden inneholde:

 • Navn på forening, organisasjonsnummer, samt en navngitt kontaktperson.
 • Kommune
 • Beløp dere søker om
 • En kort og tydelig beskrivelse av hva dere søker penger til
 • Hvor og hvordan logo/Østfold Energi skal synliggjøres

Send søknaden til spons@ostfoldenergi.no 

Formelle kriterier 

 • Innsender av søknad må ha fylt 18 år.
 • Initiativet som det søkes støtte til må ha tilhørighet til en gruppe, lag, forening eller organisasjon som har et eget organisasjonsnummer og tilhørende bankkonto.

Vi sponser ikke: 

 • Formål eller organisasjoner utenfor våre lokalsamfunn
 • Formål i strid med god forretningsskikk
 • Miljøskadelige formål
 • Enkeltpersoner
 • Pengegaver
 • Religiøse eller politiske formål eller organisasjoner
 • Russebusser/ biler
 • Annonsering

Klart for verdenscup i orientering i Østfold

26.– 30. april er det duket for folkefest i skogene i Våler når verdens beste orienteringsløpere skal kjempe om pallplasser og verdenscuppoeng. Det er orienteringsklubbene i Moss og Indre Østfold som sammen med Norges Orienteringsforbund plukket ut felles arena ved gokartbanen i Våler. Hit kommer deltakere fra 30 nasjoner, 400 frivillige og det er forventet 2000 deltakere i publikumsløpene Lørdagskjappen og Smaaleneneløpet under Østfold O-Weekend. Stevnesenter for arrangementet er lagt til Sarpsborg, det samme som under VM i 2019.

– Bare fire år etter VM i orientering i Østfold er vi tilbake med verdenscup. Vi gleder oss til å nok en gang vise hvorfor Østfold er så godt egnet for orientering. Det er en stor glede for oss å ha med Østfold Energi på laget, sier Morten Breimo i orienteringsklubben Moss og Sigmund Vister i Indre Østfold orienteringsklubb. Begge er med i styringsgruppa for arrangementet.

Se video fra lanseringen:

Lokal hovedsponsor
Med på laget er Østfold Energi som hovedsponsor. Kraftselskapet var også en av  hovedsamarbeidspartnerne for VM i orientering i 2019.

– Vi er stolte av at idrettsarrangementer i verdensklasse søker seg til vår region, og ønsker å bidra til å gjøre dette mulig, sier Hege Håkonsen, direktør for HR og samfunn i Østfold Energi.

Fartsfenomenet Fosser
Orientering som idrettsgren er blitt populær TV-underholdning. Verdenscupen siste helga i april sendes direkte på NRK i tillegg til flere andre kanaler. Kasper Fosser fikk sitt store gjennombrudd under VM i Østfold 2019. Fire år senere er han blant favorittene når verdenscupen innledes med Østfold O-Weekend.
Det blir utrolig gøy å komme tilbake til Østfold for å løpe verdenscup. Jeg kommer til å satse hardt på hver av verdenscuprundene, sier Fosser.

Norges landslagstrener Anders Nordberg varsler at de sender full verdenscuptropp til løpene. Dette vil si 17 løpere hvorav åtte kvinner og åtte menn hvorav Kasper Fosser har friplass. Det er store forventinger knyttet til Norges tropp og først og fremst duellene mot svenskene som de siste årene har vært verdens beste orienteringsnasjon.

– Vi skal gi svenskene kamp til døra i Østfold, og målet er at vi skal være best på hjemmebane, sier Nordberg.


Marianne skal lede satsing på energisystemer

- Østfold Energi har et spennende oppdrag som energiselskap. Jeg gleder til å jobbe med den bærekraftige utviklingen selskapet har satt retningen for å få på plass konkrete løsninger for nye energisystemer. Ikke minst gleder meg til å møte nye og spennende kollegaer, sier Marianne Riddervold Kahrs.

Marianne Riddervold Kahrs (42) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kommer er fra stilling som energirådgiver i Fredrikstad kommune.  I dag er hun også konstituert leder for både byggutvikling og byggteknisk stab i kommunen.

Kahrs har lang erfaring fra energirådgivning og har jobbet 11 år i Cowi, med prosjektering av fjernvarme og rådgivning knyttet til energibruk i bygg.  Hun har også bakgrunn fra Smart Innovation Norway og har erfaring med ledelse av smartbyprogrammer.

-Det er moro at vi klarer å tiltrekke oss så kompetente medarbeidere som Marianne.  Jeg ser frem til hun starter opp og er trygg på at hun kommer til å bli helt sentral for vår videre utvikling innen energisystemer, sier Martin Fledsberg Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

I Østfold Energi skal Kahrs lede arbeidet med å bygge helhetlige energiløsninger for næringsparker og større bygg. Stikkord er lokal produksjon, lagring og samspill mellom energiformer. Ambisjonen er å tilby grønnere energi på en enklere og mer forutsigbar måte. Statnett har flagget at det ikke er kapasitet til nytt større forbruk, uten ny produksjon i Østfold. Nye energisystemer med lokalproduksjon blir derfor viktig for å elektrifisere eksisterende industri og utvikle ny industri.

Kahrs starter i stillingen 1. mars.


Nyåpning av opplevelsessenter i Lærdal: -Vil skape engasjement om villaksen

- Vi håper å bidra til å heve kunnskapen og engasjement om villaksen og være åpne om dilemmaene. Kraftproduksjon og laksen er vevd sammen i et gjensidig avhengighetsforhold i Lærdalselva, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Østfold Energi går inn som hovedsponsor i det nye Villakssenteret, som åpner første del av utstillingene i juni. I tillegg til det økonomiske bidraget, vil selskapet være med på utformingen av utstillingene om laks og vannkraft.

Interaktiv utstilling

Villakssenteret gjør nå store ombygginger og tar i bruk helt nye grep i formidlingen.

-Tidligere var presentasjonene i hovedsak bygd opp rundt bilder og tekster. Nå bruker vi film og bilder på større flater, kombinert med interaktive skjermer til fordypning. Besøkende kan følge en laks fra havet, inn fjorden og oppover i Lærdalselven, sier Alf Olsen jr, daglig leder i Nasjonalt villakssenter.

Villakssenteret i Lærdal er en av fire nasjonale sentere. Olsen mener som gjøres i Lærdal skal kunne tas i bruk også på de tre andre avdelingene.

-Østfold Energis sponsing er dermed ikke begrenset til Lærdal, men omfatter NVL’s nasjonale rolle.  Vi synes det er flott å ha dem med på laget.  De tilfører kunnskap og støtter oss økonomisk for å nå målet om en sterkere villaks, sier han.

Vil nå barn og unge

Barn og unge er hovedmålgruppe for formidlingen. Villakssentret har en primærjobb med å fortelle laksehistorien på godt og vondt, ikke minst overfor den yngre generasjonen.

- Vi har fått en egen avtale med fylkeskommunene Vestland og Agder med et undervisningsopplegg for den videregående skolen. Vi ønsker naturligvis å få mange elever hit til Villakssentret i Lærdal, men satser også på å drive oppsøkende virksomhet, sier Olsen.

Viktig ansvar

Østfold Energi er kraftregulant i Lærdalselva og oppvekstvilkårene til laks og ørret står høyt på agendaen. Selskapet finansierer blant annet et lakse- og ørretklekkeri, laksetrapper og gjennomfører omfattende restaureringer av flere sideelver.

-Vi har et spesielt ansvar her og ønsker å bidra til en åpen og ærlig framstilling av villaksens levekår i dag og i framtiden, sier Oddmund Kroken.

Temaer som blir tatt opp i utstillingen, utenom laksens fantastiske liv, er samspillet mellom laksen og mennesket, interessekonfliktene og hvordan fremtiden for laksen ser ut i lyset av klimaendringene og mennesket sitt forbruk av naturen.

-Villaksen er en miljøindikator. Har laksen det bra, så er miljøet bra, sier Kroken.

Selskapet samarbeider også tett med elveeierlagene i Lærdal hvor de blant annet ser på fysiske tiltak i elva, og mulighetsstudier om hva som må til for at elva kan bli fiskbar igjen.

Norsk Villakssenter er en nasjonal stiftelse opprettet i 2019 av Miljødirektoratet.

Se Villakssenteret.no


Vil du være med på solkraftsatsingen vår?

For å møte det økende strømbehovet trenger vi mer fornybar kraft - og vi trenger det raskt. Her spiller solkraft en viktig rolle. Østfold Energi var tidlig ute med å satse på både bakkemontert solkraft og sol på næringsbygg. Nå trenger vi deg til å gi oss enda større fart i solkraftsatsingen. Du vil lede arbeidet med å utvikle lokale solkraftprosjekter i et selskap med høye ambisjoner. Vi har i dag flere innledende prosjekter, og trenger en dedikert person til å ta dette videre.

For å lykkes er det viktig at du har interesse for prosjektutvikling og salg, og et sterkt engasjement for å bidra til en bærekraftig utvikling i Østfold.

Du vil ikke jobbe alene. I ryggen har du et sterkt og sammensveiset team innen forretningsutvikling. I tillegg til sol jobber vi med alt fra lokale energisystemer og kraftkrevende industri til digitalisering og karbonfangst. Vi samarbeider også tett med våre deleide selskaper som Solgrid (bakkemontert solkraft), Zephyr (vindkraft) og Soleie (sol på store bygg). Du vil rapportere til direktør for strategi og forretningsutvikling og være en viktig ressurs i selskapet. Mulighetene for utvikling og påvirkning er store hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere områder i størrelsesorden 20-100 mål som er egnet for solkraftproduksjon
 • Ha dialog med grunneiere og etablere grunneieravtaler
 • Sikre nettilkobling, velge teknisk løsning, utrede konsekvenser, sikre konsesjon, gjennomføre anskaffelse, overse bygging, samt følge opp produksjon etter idriftsettelse.
 • Skape gode relasjoner med grunneiere, kommuner, nettselskap, leverandører, konsulenter, myndigheter og andre interessenter.
 • Lede prosjektene fra idefase til drift. Prosjektene vil gjennomføres i samarbeid med resten av forretningsutviklingsteamet, grunneiere og leverandører, samt ved bruk av konsulenter etter behov.

 

Kompetanse og erfaring

 • Mastergrad eller tilsvarende – innenfor relevant fagområde
 • Erfaring fra salg og/eller prosjektutvikling, gjerne innen solkraft.
 • God teknisk forståelse
 • Trygghet innen prosjektledelse
 • Interesse for bærekraftig utvikling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Du er opptatt av å prestere best mulig, men minst like opptatt av å bidra til andres prestasjon.  Du er tydelig, jobber strukturert og analytisk og har sterk gjennomføringsevne.  Du har gode relasjonsevner og bygger nettverk og kommuniserer godt på alle nivåer. Du er flink til å synliggjøre gevinstene til alle interessentene i et prosjekt og liker å lykkes i samarbeid med andre. Ikke minst er du interessert i verden og samfunnet rundt deg.

Vi kan tilby:

 • et særdeles godt og inkluderende arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige kollegaer.
 • konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi
 • sentrale moderne lokaler på Grålum i Sarpsborg med ladeplass for elbiler.
 • stor fleksibilitet i hverdagen

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

 

Søknadsfrist: 22. februar

 

 

For spørsmål om stillingen:

Ole Christian Stubberud

Partner, Garuda AS

415 69 331

oc.stubberud@garuda.no


Østfold Energi og Yve inngår samarbeid om fastprisavtaler

Kraftprodusenten Østfold Energi og strømkonsernet Yve har inngått en rammeavtale om fastpriskonkrater til bedriftsmarkedet.

Yve er morselskap til strømsalgsselskapene Kraftriket AS, Polar Kraft AS og Smart Energi AS. Det er strømselskapene til Yve som inngår avtaler med sluttkundene.

– Vi er glade for å ha fått på plass en rammeavtale med Yve-konsernet. Med sine sterke merkenavn vil de bidra til å sikre et volum med fastprisavtaler til næringskunder som ønsker forutsigbare priser, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Bakgrunnen er at regjeringen har vedtatt at kontraktsunntaket for grunnrenteskatten, som tidligere kun har vært tilbudt kraftkrevende industri, nå skal gjelde alle næringskunder. Fastprisene skal gi forutsigbarhet for både næringskundene og kraftprodusentene.

–Det siste året har vist hvor store prisvariasjonene er i kraftmarkedet og hvor komplekst og uforutsigbart det er. Vi håper tilbudet blir godt mottatt og svarer ut et behov i markedet på sikt, sier Anders Kvamme, administrerende direktør i Yve.

Fastprisene vil tilbys på forretnings- og markedsmessige vilkår.

Avtalene Østfold Energi tilbyr gjennom Yve gjelder for prisområdet Vestlandet NO5, med levering fra 1. mars.

Prisene vil være tilgjengelige fra 1. februar. Da vil det også være mulig å inngå avtaler.
Se nærmere informasjon på smartenergi.com/nyheter og kraftriket.no/om/nyheter

 

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef Østfold Energi
Tlf: 97657905
E-post: to@ostfoldenergi.no

Heine Sebjørnsen, Leder Kraftforvaltning Yve AS
Tlf: 92026338
E-post: heine.sebjornsen@yve.no

 


Økte avgifter spenner ben på karbonfangst

På avfallsforbrenningsanlegget til Østfold Energi i Rakkestad skal Carbon Centric installere karbonfangst. Når anlegget er på plass vil det fjerne 10.000 tonn C02 i året, som tilsvarer en tankbil C02 om dagen.

- Vi har møtt stor interesse fra norske forbrenningsanlegg som ønsker å gjøre noe med utslippene sine. Men vi er svært bekymret for de økte avgiftene i bransjen, sier Kenneth Juul, CCO i Carbon Centric.

I høst vedtok Stortinget en kraftig økning av CO2-avgiften for avfallsforbrenning. Økningen utgjør hele 150 prosent i 2023.

Kenneth Juul, chief commercial officer (CCO) i Carbon Centric, et selskap eid av Østfold Energi og gründerne

Har ikke tid til å vente
-Konsekvensene er dårligere lønnsomhet i bransjen og dårligere muligheter for å investere i karbonfangst. Avgiften kutter verken utslipp eller fremmer karbonfangst. Det er stikk i strid med regjeringens målsetting, sier Juul.

Han etterlyser insentiver for bransjen.

-Det er i dag avgiftsfritak for karbonfangst og lagring, men ikke for bruk. Problemet er at de kommersielle lagrene ikke er tilgjengelige før om flere år. Vi har ikke tid til å vente, sier Juul.

Carbon Centric, hvor Østfold Energi er største eier, spesialiserer seg på karbonfangstanlegg til små og mellomstore forbrenningslinjer.

I påvente av lagringsløsninger går innfanget CO2 til bruk i industrier som i dag kjøper CO2 fra fossile kilder (såkalt CCU).

Også Østfold Energi er bekymret for de økte avgiftene. Konsekvensene er at det blir mer lønnsomt for kommuner og andre avfallsbesittere å sende avfallet til Sverige, hvor de har fjernet avgiften.

- I Sverige har de fjernet avgiften fordi den ikke fungerer. Den gir ikke de som leverer avfallet noen insentiver for å levere mindre avfall eller sortere bedre. Vi vil også merke et "svenskesug" fordi de kan få avfallshåndteringen til en lavere pris i Sverige, sier Johnny Pedersen, varmesjef i Østfold Energi.

-Innretningen må endres umiddelbart slik at vi kan sikre videre drift og investeringer i karbonfangst, sier han.

Johnny Pedersen er leder for fjernvarmevirksomheten i Østfold Energi

Vil ha samme avgift for eksport av avfall

En av løsningene er å utvide avgiften til også gjelde restavfall som sendes ut av landet. Da vil norske forbrenningsanlegg konkurrere på like vilkår.

Det går fram av en ny utredning, som ble lagt fram av analyseselskapet Norwaste mandag.

I tillegg vil en slik omlegging av avgiften gi økte inntekter til statskassen, beregnet til i størrelsesorden 300 millioner kroner, viser rapporten.

-Med en enkel justering i innretningen av CO2-relaterte avgifter, vil man kunne se en stor satsning på karbonfangst i avfallsbransjen, mener Juul.

-Politikerne bør innføre en forbrenningsavgift på restavfall som eksporteres ut av landet, samtidig som de utvider fritaket for forbrenningsavgift til også gjelde for karbonfangst og bruk av CO2, ikke bare lagring. Da vil man både øke inntektene til staten og motivere til umiddelbare klimatiltak, sier han.

 

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef Østfold Energi
Tlf: 97657905
Epost: to@ostfoldenergi.no