Dramatisk kutt i utbytte til kommunene og mindre fornybar energi

- Jeg forventet en innstramming, men ikke på dette nivået. Når skatteskruen trekkes til så
voldsomt forverres bare situasjonen vi er i. Strømprisene vil ikke gå ned. Vi trenger mer
fornybar energi og ikke skatteskjerpelser som stopper utbygging, sier Oddmund Kroken,
administrerende direktør i Østfold Energi.

Dramatisk overføring av verdier
Regjeringens forslag innebærer innføring av grunnrenteskatt på vindkraft, en kraftig økning
av grunnrenteskatten på vannkraft og i tillegg en ny ekstraordinær avgift på vann- og
vindkraft.

Kroken er bekymret for hva økningen vil gjøre med økonomien til kommunene og fylket som
eier selskapet. For Østfold Energi kan endringen innebære en økning i skatt på om lag 400
millioner kroner for 2022.

-Dette betyr redusert utbytte til våre eiere på om lag 250 millioner kroner. Regjeringens
forslag betyr i praksis en dramatisk overføring av verdier fra fylke og kommune og til staten,
sier han.

Kroken frykter også at økt skattenivå vil medføre behov for nedskrivning av verdier på
produksjonsanlegg som vil redusere resultatet ytterligere.

Færre fornybarprosjekter
Allerede siden forslaget ble kjent 28. september er det varslet om at fornybarprosjekter for
om lag 30 milliarder kroner legges i skuffen. Østfold Energi har nylig startet utbyggingen av
et vannkraftprosjekt i elva Mørkedøla i Lærdal. Slike prosjekter vil det bli færre av ifølge
Kroken.

-Dette er dramatisk og er med på å holde strømprisene høye. Vi er beredt på å bidra noe
mer i den ekstreme kraftprissituasjonen vi er i, men disse skjerpelsene er for kraftige. Det er
mangel på fornybar energi som er problemet vi står i nå. Da kan man ikke skatte i hjel det
man vil ha mer av, sier han.

Store konsekvenser
Spesielt vannkraften treffes hardt av dagens forslag. Regjeringen estimerer at det vil
medføre en samlet marginalskatt på 90 prosent. Næringen frykter at flere
vannkraftprodusenter vil ende opp med en effektiv skattesats over 100 prosent.

-Skatteskjerpelsene rammer ikke bare Østfold Energi og investeringsevnen vår i mer fornybar
energi. Den rammer i stor grad også våre offentlige eiere. Den dramatiske skatteskjerpingen
går til staten, og ikke til kommunene og fylket. Konsekvensene for eierne våre er lavere
utbytte, sier Kroken

 

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 57 905
E-post: to@ostfoldenergi.no


Frøydis fyller Granskvartalet med overskuddsenergi

Gamle Granskvartalet i Sarpsborg sentrum er i ferd med å reise seg til noe helt nytt. Her utvikler nemlig Betongbygg et over 10.000 kvadratmeter stort prosjekt.  K273 vil bestå av næringskontorer og 10 leiligheter - en urban oase midt i byen. Deler av de gamle fasadene i karakteristisk teglsteinsstil blir gjenbrukt, men utover det blir det meste nytt. Også energiløsningene.

Varme fra Borregaard
– Det er ikke noe poeng å bruke strøm til oppvarming om vi ikke må. Her har vi energi tilgjengelig som fjernvarme, sier prosjektutvikler Frøydis Oraug.

Betongbygg er en stor aktør i Sarpsborg og er tungt inne i byutviklingen. Ifølge Oraug er de opptatt av at byggene skal være bærekraftige. De har god erfaring med å bruke fjernvarme, som er basert på overskuddsenergi fra produksjonen til Borregaard.

—Det er jo fornuftig å bruke energi som allerede er i omløp. Med vannbåren varme på hele bygget, får vi stabil og god varme. Den er lett å regulere med radiatorer, bra for inneklimaet og varmesentralen tar ikke mye plass, sier Oraug.

Granskvartalet i ny drakt: Deler av de gamle fasadene i karakteristisk teglsteinsstil blir gjenbrukt, men utover det blir det meste nytt. (Illustrasjon Betongbygg Eiendom)

Ny byutvikling
Store leietakere som DNB og Nav skal flytte inn utover våren 2023. Når alle byggene står klart, vil de kunne huse opp mot 400 arbeidstakere.

—Dette er en del av byutviklingen i Sarpsborg sentrum, med et skikkelig løft av Østre bydel. Det blir et kult kvartal å jobbe i, sier Oraug, som kan friste med kort vei til buss og butikker og en stor fin takterrasse.

De tilrettelegger for sykling til jobb med sykkelparkering, garderober og treningssenter i kjeller. I tillegg blir det en ny kantine i første etasje.

— Målet vårt er å skape noe nytt som binder bydelen sammen, og som gjør det hyggelig å komme på jobb, sier Oraug.

Begrenser behovet for strøm
— Nesten all aktivitet i samfunnet gir overskuddsvarme som kan gjenvinnes og gjenbrukes. Det er det vi kaller overskuddsenergi og det er den som er grunnlaget for fjernvarmen vår, sier Johnny Pedersen, fjernvarmesjef i Østfold Energi.

I Sarpsborg sentrum har bedrifter som Betongbygg tilgang til fjernvarme fra Østfold Energi – som utnytter gjenvunnet varme fra produksjonen til Borregaard. Et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. 

— Betongbygg er dermed med på å begrense behovet for strøm til oppvarming, slik at vi heller kan bruke den strømmen på andre ting. Som til lading av biler. Det er bra for samfunnet: Mindre kraftutbygging, lavere strømforbruk og mindre press på strømnettet, sier Pedersen.

Vil ha mer gjenbruk av energi: Johnny Pedersen i Østfold Energi mener vi bør bruke mer fjernvarme og spare strømmen

I 2021 erstattet Borregaard 9,4 GWh fossil energi med overskuddsvarme fra produksjonen gjennom fjernvarmenettet i Sarpsborg. I år øker de leveransene av overskuddsvarme til fjernvarmenettet ytterligere.

- Energien vi bruker i våre produksjonsprosesser gjenvinnes flere ganger. Noe av energien har imidlertid for lav varme til at vi kan utnytte den selv. I stedet for å la denne gå til spille, samarbeider vi med Østfold Energi for å utnytte overskuddsvarmen, sier Tone Horvei Bredal, kommunikasjonsdirektør i Borregaard.

- Fjernvarme kommer flere aktører i Sarpsborg sentrum til gode, deriblant Betongbygg. Ettersom dette er fornybar energi som erstatter energi fra fossile energikilder, er dette et svært godt klimatiltak, sier hun.

Tone Horvei Bredal i Borregaard mener fjernvarme et svært godt klimatiltak.

 

Lurer du på om ditt bygg kan bruke fjernvarme? Ta kontakt

Cato Strand

Kunderådgiver

909 77 726

cs@ostfoldenergi.no

 
 

 

 


Velkommen til konferanse

Konferansen er fulltegnet. Har du spørsmål om din deltagelse, ta kontakt med oss her

Program

 

10.00 - 11.15

Åpning
Oddmund Kroken, adm. dir Østfold Energi
 
Har vi krafta vi trenger?
Stein Lier - Hansen, adm. dir Norsk Industri

Tilgangen på kraft står i veien for det grønne skiftet, mener Stein Lier- Hansen. 
Han er kjent for å være tydelig når han entrer den samfunnspolitiske arenaen- en kompromissløs forsvarer av at Norge skal satse mer på industri. 
 
Klima på bekostning av naturen?

Gina Gylver, leder Natur og Ungdom

På kort tid har Gina Gylver etablert seg som en viktig stemme i norsk miljødebatt. Gylver mener Norge trenger en ny naturforvaltning og at nedbygging av areal er den største trusselen mot biologisk mangfold. 


Kraftkrise og tillitskrise - finnes det en løsning?

Olav Rommetveit, adm.dir i Zephyr

Rommetveit har stått i stormen når debatten rundt vindkraft på land blåste som verst. Han mener mer verdiskapning må komme kommunene og nærmiljøet til gode, og tar til orde for nye løsninger.

11.05: Pause

 

11.25 – 12.10


Ny grønn industri - hva skal til for å lykkes?
Martin Vatne, direktør strategi og forretningsutvikling, Østfold Energi

Østfold Energi satser på arealutvikling for ny grønn industri, med flere egnede tomter i fylket. Martin Vatne leder satsingen i selskapet og deler sine erfaringer som utvikler.


Hydrogen- hva nå?
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær Norsk Hydrogenforum

Hydrogen er en viktig energibærer når verden skal over fra fossile til fornybare løsninger. Hvor og når kommer hydrogenprosjektene i Norge? Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er den som kan mest om nettopp dette.


Kan solkraft spille en rolle i Østfold?

Kristin Melsnes, adm. dir Solgrid

Solgrid åpnet sitt første bakkemonterte solkraftverk i Sverige i fjor. Nå er de klare for å bygge det første bakkemonterte solkraftverket i Norge. Kirstin Melsnes mener solkraft vil bli viktigere enn vi tror og at Østfold er spesielt godt egnet.

12:10: LUNSJ

 

13.00 – 14.00


Norske batterier på sagflis

Kirstin Skofteland, CCO Beyonder

Batteriproduksjon peker seg ut som en av de store satsingene i Norge. De mest optimistiske anslagene snakker om 30 000 arbeidsplasser innen 2030. Norske Beyonder utvikler egen teknologi for bærekraftige battericeller, basert på blant annet aktivt karbon fra norsk sagflis. I dette foredraget får du høre om Beyonder og deres markeder.

Resirkulering av batterier- lokal satsing med Europa som marked

Fredrik Andresen, daglig leder i Batteriretur og operatør for Hydrovolt

Batteriretur og Hydrovolt vil bidra til en mer bærekraftig sirkulærøkonomi for elbilbatterier i Europa. Selskapet åpner nå Norges første anlegg for resirkulering av elbilbatterier i Fredrikstad. I dette foredraget hører du Fredrik Andresens budskap om hva som skal til for å lykkes.

Østfold som lokasjon for kraftkrevende industri
Atle Haga Program director, Statkraft Host Norway

Atle Haga leder Host Norway-teamet i Europas ledende fornybarprodusent, Statkraft. De jobber internasjonalt for å tiltrekke seg nye kraftintensive næringer til Norge, med fokus på hyperscale-datasentre. I dette foredraget forteller Haga om hvorfor Østfold er så godt egnet og om prosjektene de tar ut i verden.

14.00: Pause

14.15 – 15.00


Samtale/debatt

Hvordan få nok kraftproduksjon og hvordan få strømmen frem der den trengs?
Må vi nå planlegge all næringsutvikling med høye strømpriser og hva betyr det for oss her i Østfold?

I samtalen på scenen kommer:

  • Mona Askmann, Norgesnett
  • Stein Erik Lauvås, AP
  • Ole Andre Myrvold, SP
  • Lars Haltbrekken, SV
  • Gjermund Løyning, NHO

 

 

Konferansen ledes av journalist og møteleder Ruth Astrid Sæter

 

 

 

 

 

 


Godt halvårsresultat og økt skatt

Østfold Energi hadde en omsetning på 922 millioner kroner i første halvår og fikk et resultat på 300 millioner kroner etter skatt. Samme periode i fjor var resultatet 102 millioner kroner. Samtidig bidrar selskapet med rekordhøye 426 millioner kroner i skatter og avgifter i første halvår 2022.

Last ned Halvårsrapport 2022

- Vi leverer gode resultater, men bakteppet er svært alvorlig.  Energimarkedet er under et voldsomt press og etterspørselen er langt høyere enn tilbudet. Krigen i Ukraina og kutt i gassleveransene fra Russland har ført til svært høye kontinentale kraftpriser. Samtidig har lite nedbør og lave magasinfyllinger i Sør-Norge bidratt til de høye prisene. Vi er nå i en situasjon som er ekstraordinær og svært krevende for husholdningene og næringslivet, sier administrerende direktør Oddmund Kroken.

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Last ned pressebilde

 

Østfold Energi utbetalte i april 190 millioner kroner i utbytte til kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune basert på årsregnskapet for 2021.

Sparer på vannet
I første halvår hadde Østfold Energi en nedgang i vannkraftproduksjonen på 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Vi har hatt lavere tilsig til magasinene våre enn normalt i første halvår. Samtidig har vi ønsket å spare på vannet for å ha godt med vann i vannmagasinene inn mot vinteren. Totalt sett ga dette en nedgang i vannkraftproduksjonen, sier Kroken.

Produsert volum i første halvår ble 970 GWh. Det er 19 prosent lavere enn 2021 og 10 prosent under normalproduksjonen for halvåret. Østfold Energi oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris på 130 øre/kWh første halvår. Det er 17 prosent lavere enn snittprisen i området NO5, hvor selskapet har hovedtyngden av sin produksjon, og skyldes kraft som er sikret til fastpris.

Mer fornybart
Østfold Energi har som mål å bygge ut 150 GWh ny fornybarproduksjon innen 2027.

-Utbyggingen i elva Mørkedøla i Lærdal er i gang og vil bidra til økt vannkraftproduksjon. Vi satser også på solkraft gjennom deleide selskaper. Solgrid har fått konsesjon for Norges første bakkemonterte solkraftverk. Kraftverket vil bygges i løpet av høsten 2022. Selskapet Soleie har god driv på installasjon og utleie av solcellepaneler på store tak, sier Kroken.

Selskapet jobber også med å etablere karbonfangst fra avfallsforbrenning, utvider fjernvarmenettet i Østfold og utvikler lokale prosjekter for ny grønn industri. Et viktig mål er å bidra til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser.

Flere nøkkeltall:

  • Driftsresultatet endte på 685 millioner kroner.
  • Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet har bidratt med 57 millioner kroner til resultatet. Det er en økning på 43 millioner kroner fra samme periode i 2021.
  • Tap på sikringer i første halvår utgjorde 194 millioner kroner.
  • Den totale produksjonen fra fjernvarme ble 32 GWh mot 35 GWh første halvår 2021.
  • Selskapet hadde ingen skader med fravær og ingen alvorlige miljøhendelser


Om Østfold Energi

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, varme og sol. 96 prosent av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold.

Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft. Selskapet har 55 ansatte og er lokalisert i Sarpsborg, Rakkestad og Lærdal.


Østfold Energi satser på solkraft

Østfold Energi og Akershus Energi går inn på eiersiden i Solgrid. Ambisjonen er å utvikle, eie og drifte bakkemonterte solkraftanlegg i industriell skala. 

Read more


Dette betyr statsbudsjettet for Østfold Energi

Regjeringen vil lette på skatten for nye vannkraftprosjekter, men beholder det høye skattetrykket på eksisterende kraftverk. - Et steg i riktig retning, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Read more


Lave kraftpriser preger første halvår

Østfold Energis resultat etter første halvår ble 36 millioner kroner, mot 113 millioner kroner i fjor. Samtidig foreslår styret å betale utbytte til eierne for 2019.

Read more


Høyeste utbytte på 10 år

Østfold Energi betaler utbytte til eierne på 145 millioner kroner for 2019. 

Read more


De nye grønne jobbene

-Datasenter regnes som den raskest voksende kraftintensive industrien i verden. Interessen for ren norsk kraft er historisk høy, sier Martin F. Vatne i Østfold Energi. 

Read more