Gode resultater fra vindkraft-satsingen

Vindkraftselskapene Østfold Energi er medeier i bidro med 25 millioner kroner til årets resultat. Det vil si at de ga nærmere 30 prosent avkastning på sysselsatt kapital innen vindkraftområdet.  

Read more


Østfold Energi med tiårets beste resultat

Østfold Energi oppnådde et resultat på 191 millioner kroner for 2019. 
- Høye kraftpriser, god drift og positive bidrag fra deleide selskaper, bidro til vårt beste resultat siden 2010, sier Østfold Energi-direktør Oddmund Kroken.  

Read more


Kraftprisen nesten 70 prosent lavere enn i fjor 

Kraftprisen er historisk lav om dagen. - Prognosene tilsier svært lave priser gjennom sommeren og til godt utpå høsten, sier Østfold Energi-direktør Oddmund Kroken.  

Read more


Slik sikrer vi kraftproduksjonen og varmeforsyningen

Som en følge av koronaviruset er organisasjonen i  Østfold Energi  satt i  forhøyet  beredskap. Dette gjøres for å sikre leveransene av samfunnskritiske tjenester.  

Read more


Vil bli en foregangshavn med egenprodusert strøm

Borg Havn kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft. Prosjektet har fått støtte av Enova og Østfold Energi er med som partner.

Read more


Viken inn som eier i Østfold Energi

Fra 1. januar fikk Østfold Energi flere nye eiere. Viken er største eier, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.

Read more


Danner utviklingsselskap for datasenter i Sarpsborg

Østfold Energi og Sarpsborg kommune går sammen og etablerer et utviklingsselskap for datasenter på Hasle. DC Sarpsborg skal nå prosjektere et datasenterkonsept som er attraktivt for de store aktørene.

Read more


Investerer i «superbatterier» 

Østfold Energi går inn på eiersiden i gründerselskapet  Beyonder. De står bak en helt ny teknologi som bruker sagflis til produksjon av batterier- med langt bedre ytelse enn vanlige batterier.

Read more


Skal bygge fremtidens ladeløsning for elbiler

Inspiria og Østfold Energi skal bygge og teste et helt nytt ladekonsept for elbiler i løpet av 2019. Enova støtter prosjektet med inntil fem millioner kroner.

Read more


- Droneteknologi vil endre måten vi jobber på

Kan droneteknologi revolusjonere kraftbransjen? 
- Det vi ser nå er bare starten, sier Magne Netland i Østfold Energi.

Read more