Lærdalselva, dronninga blant lakseelver, har vært utsatt for flere angrep de siste 30 åra. Nå tar Østfold Energi grep for å få vannføring i en av kilene igjen


 Østfold Energi gjør nå omfattende tiltak sammen med Lærdal kommune og elveeierlaget for å få en av sideelvene vannførende igjen.

-Det er en lang historie bak disse sideelvene som kalles «kiler» i Lærdal. De har fungert som gode oppvekst og gyteområder for både laks og sjøørret i lang tid. I dag har dessverre de fleste kiler ikke sikker vannføring hele året, som fører til at de fungerer mer som fiskefeller en som fungerende habitat for fisk, sier Magne Netland, kraftverkssjef for Østfold Energi i Lærdal.

Omfattende miljøkartlegging
Arbeidet med å fjerne store mengder masser fra elvebunnen og utvide sideelva er snart klart. Elva blir vannførende igjen, og fiskeyngelen vil da få flere skjul og bedre oppvekstområder.

Samtidig legges også en plan for restaurering av andre aktuelle kiler langs Lærdalselva. Prosjektet er et resultat av en omfattende miljøkartlegging av effektene av kraftproduksjonen i elva i 2018, som blant annet bekrefter at denne kilen har et høyt potensial for oppvekst og gyting.

Utfordringer med lakselus
Østfold Energi samarbeider tett med elveeierlaget i Lærdal, som har forsøkt å holde ved like kilene. Men på grunn av mye arbeid, blant annet med å bli kvitt parasitten Gyrodactylus Salaris, har dette vært utfordrende.

-Vi er opptatt av å skape langsiktige verder i lokalsamfunnene vi er engasjert i. Derfor er vi glade for å få mulighet til å bidra til å få Haugekilen vannførende igjen, sier Netland.

Østfold Energi bidrar med cirka 1,8 millioner kroner. I tillegg bidrar Lærdal kommune med cirka 120.000 kroner i prosjektet.

I 2021 og 2022 restaurerte vi fire kiler. I 2023 skal vi restaurere ytterligere tre kiler.

Se filmen:

 


Les flere nyheter