På 1950-tallet var jakten på mer kraft i gang for fullt i Østfold. Med en voksende industri og befolkning var det fylkets ansvar å skaffe nok energi. Hafslund var den gang initiativtager til det såkalte “Lærdalsprosjektet” og sto senere for utbyggingen i samarbeid med fylket.

Det var en lykke for Østfold-samfunnet at fylket fikk kjøpe fallrettighetene til Lærdalsvassdraget i 1960 – og seks år senere konsesjon til å bygge to kraftverk.

Se den retro filmen om historien her

Lærdal kommune og daværende Borgund kommune, var typiske landbrukskommuner og de ønsket ikke bli et industrisamfunn, som nabokommunen Årdal. Derfor var vilkåret at kraften skulle sendes ut av kommunene, til Østlandet. Det var også et viktig at laksefisket og Lærdalselva, selve dronninga av lakseelver, ble ivaretatt i utbyggingen.  Det ble derfor bygget fire laksetrapper, hvor laksen fikk vandre lenger opp i elva, samt et klekkeri for laks og ørret.

Hovedutbyggingen av Borgund kraftverk gikk over bare fire år, fra 1970 til 1974, og sysselsatte i innspurten hele 700 mennesker.

Prosjektet var mildt sagt omfattende:

  • To kraftstasjoner med en produksjon på 1 TWh: Borgund som er hovedkraftverket og Øljusjøen pumpekraftverk, som pumper vann opp i vårt største magasin Øljusjøen.
  • En fallhøyde i Borgund på hele 860 meter, med en maskinsal 150 meter under dalbunnen.
  • 7 reguleringsmagasiner som samler vann fra et 400 kvadratkilometer stort område. Det er like stort som Sarpsborg kommune.
  • 50 kilometer tuneller mellom magasinene ned til kraftverket. Dette er dobbelt så langt som Lærdalstunnelen – verdens lengste veitunell.
  • Utbyggingen kostet 700 millioner kroner, som tilsvarer 5,3 milliarder kroner i dagens kroneverdi.

Et nostalgisk tilbakeblikk

Under utbyggingen av Borgund kraftverk ble det produsert en film,  stemmesatt av selveste NRK-legenden Jan P. Jansen (sarpingen som også dekket månelandingen til NRK). Mens månelandingen senere har blitt slettet fra arkivet til NRK, har vi tatt godt vare på vår film. Her kan du høre Jansen fortelle den fascinerende historien om kraftutbyggingen i Lærdalssamfunnet.

“Juvelen i krona”

Da kraftverket var ferdig i 1974 gikk avtalen med Haflsund ut og fylket opprettet Østfold Kraftforsyning, som ble eier av kraftverket. Selskapet endret senere navn til Østfold Energiverk og til slutt Østfold Energi, slik vi kjenner selskapet i dag.

Det har etter 1974 vært mange prosjekter og utvidelser i Borgund-systemet, med store oppgraderinger og nybygg/utvidelser. Stuvane kraftverk, Mørkedøla pumpe, Eldrevatn kraftstasjon og Nivla kraftstasjon er eksempler på prosjekter som har kommet til. I tillegg er det gjort omfattende damrehabiliteringer de siste 15 årene.

For Østfold Energi har Borgund kraftverk i mange år vært selve juvelen i krona. Det er i dag basisen for den solide egenkapitalen til selskapet, som kommer lokalsamfunnet i Østfold og Lærdal til gode.


Les flere nyheter