I naturskjønne omgivelser mellom Aspern og Femsjøen i Halden ligger Brekke kraftverk. Et 100 år gammelt vannkraftverk i full drift, men også et kulturminne fra tiden det ble bygget i.

– Med sin nyklassisistiske stil ble Brekke ansett som arkitektonisk perle og en teknologisk triumf. Brekke-prosjektet ble dessuten et symbol på byens vekst og fremtidsrettede ambisjoner, forteller lokalhistoriker Jens Bakke.

Jens Bakke er gårdbruker, Sp-politiker i Halden og lokalhistoriker. Bakke har også skrevet illustrerte barnebøker, blant annet en om Fredriksten festning.

Få kjenner Haldens historie bedre enn Bakke, som i mange år dokumentert og formidlet byens kulturarv med stort engasjement.

–  Etter 1. verdenskrig hadde Halden ambisjoner om å komme tilbake til sin tidligere storhet, men prisene steg underveis. Det var dårlige tider på 1920-tallet, og alle økonomiske ressurser gikk «til Brekke og forsorgen», altså til kraftverkbyggingen og til sosialutgifter, sier han.

Kommunen hadde lånt hver eneste krone og tatt opp lånet i billige inflasjonskroner. Da pengene skulle betales tilbake var landet inne i en dyp depresjonsperiode.

Dårlig timing til tross, Brekke kraftverk ble byens store prosjekt. Den gang, som nå, var det kritisk å skaffe mer strøm: Haldens industri og innbyggere brukte stadig mer kraft. Selv om byen hadde et gammelt gasskraftverk, ble det etter hvert mer praktisk med elektrisitet.

Tømmerfløting siden middelalderen

Haldenkanalen ble bygget fra 1849 for å betjene tømmerfløtingen fra sagbrukene og trelastindustrien. Haldenvassdraget har imidlertid blitt brukt til tømmerfløting helt tilbake til senmiddelalderen. Denne vannveien forbandt Halden med skogområdene nordover, og tømmerfløtingen var i virksomhet fram til starten av 1980-tallet, da vogntransporten overtok.

Opprinnelig gikk Stenselva på denne strekningen i små stryk og fosser. De største var Krappeto og Brekke-fossene. På 1850-tallet ble Stenselva kanalisert av den berømte Engebret Soot.

Bildet er tatt i 1982, den siste sesongen det ble fløtet tømmer i Haldenvassdraget Tømmerfløting. Foto: Anno Norsk skogmuseum

–  Brekke sluser og Krappeto dam ble slått sammen da kraftverket kom. Fallet ble lagt til Brekke og man skapte med det en ny sjø. Under den oppdemte vannflaten finnes det fortsatt kongelige monogrammer fra den gang kong Haakon besøkte Fredrikshalds kanal i 1909, sier Bakke.

Planen om å samle disse vannfallene ved hjelp av en stor dam forelå allerede i 1910. Halden kommune hadde på et tidligere tidspunkt sikret seg fallrettighetene til halve Brekke.

Bystyret vedtok i 1914 å kjøpe resten av fallrettighetene i Stenselva. Utbyggingen ble vedtatt to år senere og utbyggingsplanen var ferdig i 1917. Det viste seg imidlertid at det valgte damstedet ikke kunne brukes. Av hensyn til fundamenteringen måtte dammen forskyves 100 meter nordover.

Et arbeidslag fotografert inne i tunellen på Brekkeanlegget i 1921. Det var ikke bare enkelt å ta med seg magnesiumlamper dypt inne i fjellet.

Vakte oppsikt internasjonalt

I byggetiden varierte arbeidsstyrken mellom 100 og 200 mann. I alt ble det brukt 31 300 kubikkmeter betong til dammen og kraftstasjonen.

29. oktober 1924 kunne kraftstasjonen settes i drift til glede for kommunens innbyggere.

“I dag morges blev kraften paa Brekke satt paa, saa naar vi i dag skrur på lyset har vi Brækkekraft,” skrev avisen Amta om den store begivenheten.

Bygging av dammen. Arbeidene startet i 1918 med opptill 200 mann i virksomhet. (Arkiv: Vassdrags- og fløtningsdirektoratet)

Ifølge Bakke ble anlegget i sin tid vurdert som avansert og fremtidsrettet – og vakte internasjonal oppsikt. Den er 110 meter lang og har et langsgående manøvreringshus på damkrona. Dammen ble også forsynt med valseluke og flomtunnel.

–  I 1926 var Brekke et av hovedtemaene da verdens fremste elektro- og vassdragsingeniører var samlet. I årene som fulgte besøkte ledende energieksperter stasjonen mange ganger, forteller Bakke.

Demningen ved kraftstasjonen er 38 meter, hvorav 26,6 meter er synlig fra luftsiden. Dette gjør den til Europas nest høyeste gravitasjonsdemning (dammen er stabil på grunn av sin egen tyngde). Vannet faller 26 meter før det treffer skovlene i stasjonens to Francisturbiner. Hvert sekund passerer 18,5 kubikkmeter vann gjennom hver av turbinene.

Tett på kraftverket ligger Brekke sluser, som også har 100 årsjubileum i 2024. Slusene er et kapittel for seg selv, ifølge Bakke.

–  De fire slusetrappene har en samlet løftehøyde på 26,6 meter. Etter ombyggingen var slusene Nord-Europas høyeste sammenhengende slusetrapp. De ble tatt i bruk sommeren 1924 da turistbåten “Engebret Soot” passerte gjennom slusene. Siden den gang har slusene vært en av Halden-distriktets fineste turistattraksjoner, forteller han.

Med egen fritidsbåt kan du nyte den 8 mil lange Haldenkanalen, gjennom 6 sjøer, tre slusesteder og uendelig med naturopplevelser. Foto: Visit Østfold

Østfold Energiverk tok over

Østfold Energiverk, som Østfold Energi het den gang, kjøpte Brekke kraftstasjon av Halden kommune i 1992 for 50,5 millioner kroner. Både bygninger og maskiner har vært i kontinuerlig bruk i 100 år. Jevnlig vedlikehold, revisjoner og moderniseringer gjør Brekke kraftstasjon til en effektiv kraftprodusent. Anlegget ble i 1998 modernisert for 7 millioner kroner, og omleggingen av driften til fjernstyring var en del av denne moderniseringen.

Kraftverket har vært gjennom en større rehabilitering fra 2020 til 2023. De to 100 år gamle Francis-turbinhjulene er skiftet ut, noe som økte produksjonen med fem prosent. Dette viser hvor effektiv teknologien var allerede for 100 år siden.

Vannkraftverket produserer årlig 31,5 GWh, som tilsvarer forbruket til cirka 1 600 eneboliger.

De to generatorene i Brekke kraftverk drives av turbinene. Mye ser ut som det gjorde for 100 år siden, men idag driftes og overvåkes kraftverket digitalt. 

Viktig for Halden

Haldenkanalen og Brekke-området er litt glemte perler som bør utnyttes enda mer, påpeker Bakke. Han er glad for at Halden kommune nå planlegger å utbedre området, gjennom Kanalselskapet.

–  Haldenkanalen er et viktig kulturminne og rekreasjonsområde i distriktet. Kraftverket er en arkitektonisk attraksjon i seg selv med sin «gresk tempel»-stemning. Både Haldenkanalen og Brekke-området har muligheter for utvikling og revitalisering, noe som kan bringe ny vitalitet til Halden.

Dette kan du oppleve ved Brekke kraftverk

  • Brekke kraftverk, eid av Østfold Energi, kan besøkes med tilgang helt ned til kraftverket. Det er ikke adgang inn i kraftstasjonen, men du kan gå tur rundt området. Ønsker du litt trim kan du gå den bratte trappen mellom kraftverket og slusene opp til dammen.
  • Via Ferrata Haldenkanalen: Ved siden av kraftverket kan du oppleve Europas lengste hengebru i en Via Ferrata. Deretter følger en spennende klatrerute og en 250 meter lang zipline over kanalen.
  • Slusing med egen båt eller turistbåt er en egen opplevelse. MS Brekke har hjemmehavn ved Brekke sluser, og de fleste turer starter her. På turene får du se noen av de vakreste stedene langs hele den 80 km lange kanalen.
  • Lørdag 15. juni er det åpen dag på Brekke sluser: Brekke sluser – 100 år! (visitoestfold.com)
  • Området ligger 10 minutters kjøreavstand fra Halden sentrum

 


Les flere nyheter