Vi gir tilbake til lokalsamfunnet

I 2023 støttet vi flere lokale lag og foreninger i Østfold og Lærdal som jobber med aktiviteter for barn og unge. I tillegg har vi langsiktige sponsorater med Inspiria Science Center og Ungt Entreprenørskap. Vi støtter også flere større lokale arrangementer.
Les mer om våre sponsorater 

For alle sponsoratene våre er det viktig med et bevisst forhold til bærekraft og vi stiller krav til de vi sponser. Dette gjelder spesielt de store arrangementene hvor vi går inn som samarbeidspartner. 

Disse fikk støtte i 2023: 

Lag og foreninger i Østfold 

 • Fredrikstad skiklubb 
 • Begby fotball J12 
 • Askim golfklubb 
 • Sparta – Warriors cup 
 • Yven fotball G12 
 • Eidsberg fiskegruppe 
 • Sjøspeidergruppe 
 • Verdensbro Halden 
 • Fredrikshald kampsportklubb 
 • Trosvik fotball J17 
 • Sarpsborg turnforening 
 • Villekulla Barne- og ungdomsteater 
 • Halden skiklubb 
 • Mysen fotball 
 • Tindlund Håndball 
 • FROND 
 • Borregaard Golfklubb 
 • Ha-Bo-Na korpset 
 • Nedre Glomma ungdomskorps 

Lag og foreninger i Lærdal / Årdal 

 • Lærdal idrettslag 
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
 • Jordeplerock 
 • Ingar Paaske minnefond 
 • Fotballgruppa 
 • Vindhellaløpet 
 • Istandsetting av Gamle Berget 
 • Stiftelsen Norsk Villakssenter 
 • Sykkelhjelmer til 4. klassingene i Lærdal 

Støtte til arrangementer i 2023 

 • Alle jenter på banen- Råde IL 
 • Scenefabrikken- oppsetning av Pippi på Borgarsyssel i 2023 
 • World Cup Orientering 
 • Tour of Scandinavia 
 • Glommaløpet 
 • Action Now 

 

Søk om sponsormidler 

Vi inngår sponsorsamarbeid med grupper, lag og foreninger innen tre forskjellige kategorier; 

 • kultur 
 • idrett 
 • aktiviteter som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø 

Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner. 

Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne må ha adresse i Østfold eller i Lærdal / Årdal, hvor vi har virksomhet. Nye søkere vil prioriteres. Vi tildeler midler til 20 søkere fordelt på to søknadsfrister i året: 

Søknadsfrist: 1. april og 1. september 2024.

Her søker du

 


Frøydis fyller Granskvartalet med overskuddsenergi

Gamle Granskvartalet i Sarpsborg sentrum er i ferd med å reise seg til noe helt nytt. Her utvikler nemlig Betongbygg et over 10.000 kvadratmeter stort prosjekt.  K273 vil bestå av næringskontorer og 10 leiligheter - en urban oase midt i byen. Deler av de gamle fasadene i karakteristisk teglsteinsstil blir gjenbrukt, men utover det blir det meste nytt. Også energiløsningene.

Varme fra Borregaard
– Det er ikke noe poeng å bruke strøm til oppvarming om vi ikke må. Her har vi energi tilgjengelig som fjernvarme, sier prosjektutvikler Frøydis Oraug.

Betongbygg er en stor aktør i Sarpsborg og er tungt inne i byutviklingen. Ifølge Oraug er de opptatt av at byggene skal være bærekraftige. De har god erfaring med å bruke fjernvarme, som er basert på overskuddsenergi fra produksjonen til Borregaard.

—Det er jo fornuftig å bruke energi som allerede er i omløp. Med vannbåren varme på hele bygget, får vi stabil og god varme. Den er lett å regulere med radiatorer, bra for inneklimaet og varmesentralen tar ikke mye plass, sier Oraug.

Granskvartalet i ny drakt: Deler av de gamle fasadene i karakteristisk teglsteinsstil blir gjenbrukt, men utover det blir det meste nytt. (Illustrasjon Betongbygg Eiendom)

Ny byutvikling
Store leietakere som DNB og Nav skal flytte inn utover våren 2023. Når alle byggene står klart, vil de kunne huse opp mot 400 arbeidstakere.

—Dette er en del av byutviklingen i Sarpsborg sentrum, med et skikkelig løft av Østre bydel. Det blir et kult kvartal å jobbe i, sier Oraug, som kan friste med kort vei til buss og butikker og en stor fin takterrasse.

De tilrettelegger for sykling til jobb med sykkelparkering, garderober og treningssenter i kjeller. I tillegg blir det en ny kantine i første etasje.

— Målet vårt er å skape noe nytt som binder bydelen sammen, og som gjør det hyggelig å komme på jobb, sier Oraug.

Begrenser behovet for strøm
— Nesten all aktivitet i samfunnet gir overskuddsvarme som kan gjenvinnes og gjenbrukes. Det er det vi kaller overskuddsenergi og det er den som er grunnlaget for fjernvarmen vår, sier Johnny Pedersen, fjernvarmesjef i Østfold Energi.

I Sarpsborg sentrum har bedrifter som Betongbygg tilgang til fjernvarme fra Østfold Energi – som utnytter gjenvunnet varme fra produksjonen til Borregaard. Et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. 

— Betongbygg er dermed med på å begrense behovet for strøm til oppvarming, slik at vi heller kan bruke den strømmen på andre ting. Som til lading av biler. Det er bra for samfunnet: Mindre kraftutbygging, lavere strømforbruk og mindre press på strømnettet, sier Pedersen.

Vil ha mer gjenbruk av energi: Johnny Pedersen i Østfold Energi mener vi bør bruke mer fjernvarme og spare strømmen

I 2021 erstattet Borregaard 9,4 GWh fossil energi med overskuddsvarme fra produksjonen gjennom fjernvarmenettet i Sarpsborg. I år øker de leveransene av overskuddsvarme til fjernvarmenettet ytterligere.

- Energien vi bruker i våre produksjonsprosesser gjenvinnes flere ganger. Noe av energien har imidlertid for lav varme til at vi kan utnytte den selv. I stedet for å la denne gå til spille, samarbeider vi med Østfold Energi for å utnytte overskuddsvarmen, sier Tone Horvei Bredal, kommunikasjonsdirektør i Borregaard.

- Fjernvarme kommer flere aktører i Sarpsborg sentrum til gode, deriblant Betongbygg. Ettersom dette er fornybar energi som erstatter energi fra fossile energikilder, er dette et svært godt klimatiltak, sier hun.

Tone Horvei Bredal i Borregaard mener fjernvarme et svært godt klimatiltak.

 

Lurer du på om ditt bygg kan bruke fjernvarme? Ta kontakt

Cato Strand

Kunderådgiver

909 77 726

cs@www.ostfoldenergi.no

 
 

 

 


Skal bygge verdens første fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning

 

Selskapet, som spinner ut av Østfold Energi, tar steget inn karbonfangstmarkedet og skal tilby nøkkelferdige karbonfangstanlegg til forbrenningsanlegg. Det gjør de raskere og rimeligere enn det som har vært mulig til nå. 

- Carbon Centric er et ektefødt barn av avfallsforbrenningsbransjen. Vi har modnet frem løsninger basert på bransjens egne behov og ønske om reduserte CO2-utslipp, sier Fredrik Häger, daglig leder for Carbon Centric.

Selskapet skal nå hente inn penger for å bygge et karbonfangstanlegg på Østfold Energis avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad. Dette vil være det første fullskala karbonfangstanlegget i verden knyttet til avfallsforbrenning.

Raskere og rimeligere

- Som utgangspunkt er Carbon Centric teknologinøytrale, men vi er opptatt av å levere produkter basert på teknologi vi vet virker. Derfor har vi inngått et tett samarbeid med KANFA som har over 10 års erfaring med karbonfangst og som blant annet leverte piloten til Fortum Oslo Varme sitt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud, sier Häger.

Carbon Centric spesialiserer seg på karbonfangstanlegg til små og mellomstore forbrenningslinjer med utslipp av mellom 10 000 og 100 000 tonn CO2 i året. KANFA har utviklet et design der man ved bruk av mindre og standardiserte dimensjoner kan produsere modulbaserte karbonfangstanlegg nærmest som hyllevare. Det gjør at forbrenningsanlegg kan kutte sine klimagassutslipp på en raskere, rimeligere og tryggere måte.

-Vi har tro på Carbon Centric vil bli en viktig spiller i karbonfangstsegmentet. Dette er en spennende og viktig satsing for oss

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Henter inn kapital

Selskapet har vært under planlegging i over ett år og ble etablert tidligere i sommer. På eiersiden er Østfold Energi og gründerteam, og selskapet planlegger innhenting av kapital i løpet av høsten. Enova har også gått inn med 17 millioner kroner i støtte til det første anlegget.

Østfold Energi jobber hovedsakelig med produksjon av vannkraft. Karbonfangst har likevel lenge vært et tema i selskapet, blant annet fordi Østfold Energi har et avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad med fjernvarmeproduksjon og salg av damp.  
 
- Vi har tro på Carbon Centric vil bli en viktig spiller i karbonfangstsegmentet. Dette er en spennende og viktig satsing for oss, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Østfold Energis avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad

Fullskala anlegg

Carbon Centric skal hjelpe Østfold Energi, og forhåpentligvis flere bedrifter i bransjen med å redusere sine utslipp.

-Det spesielle med dette karbonfangstanlegget i Rakkestad er at det virkelig er fullskala. Riktignok snakker vi om et relativt lite anlegg på 10 000 tonn CO2 i året, men der hvor andre karbonfangstanlegg til nå har renset mindre delstrømmer av røykgassen, skal Carbon Centric rense hele røykgassvolumet, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi og styreleder i Carbon Centric.  

Det betyr at karbonfangstanlegget må kunne håndtere produksjonssvingninger i avfallsforbrenningsanlegget, samtidig som man er trygge på at dette ikke påvirker forbrenningsprosessen negativt.

Salg av bærekraftig CO2

Selskapet skal også tilby tjenester knyttet til drift, transport og salg av CO2 . I påvente av en permanent løsning for lagring, tilbyr Carbon Centric flytende CO2 med over halvparten biogent opphav til forbrukere av CO2

- Ved å bruke fanget CO2 som allerede er i kretsløpet, bidrar vi til å kutte etterspørselen etter fossil CO2 .  Når klimagasser fra disse kildene også omsider kan lagres permanent betyr det at vi fjerner CO2 fra lufta, noe det er det bred enighet om blant ekspertene at vi er helt avhengig av å gjøre for å hindre farlige klimaendringer, sier Häger.

Forventer bedre rammebetingelser

Karbonfangst og lagring anses som helt nødvendig for å nå klimamålene i Parisavtalen. Derfor forventes CCS blant annet knyttet til avfallsforbrenning å bli en stor industri i Europa hvor det allerede er over 400 avfallsforbrenningsanlegg.

- Alle som slipper ut vesentlige mengder CO2 blir nødt til å forholde seg til CCS innen få år. Vi er optimistiske til at det blir innført fornuftige rammebetingelser, hvor avfallsforbrenningsselskapene får betalt for å håndtere CO2 på en effektiv, trygg og miljøvennlig måte, akkurat slik de får betalt for å sluttbehandle søppel i dag, sier Häger.

 

For mer informasjon ta kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

97657905

to@www.ostfoldenergi.no

Fredrik Häger

Daglig leder Carbon Centric

403 00 043

fh@carboncentric.no

 

 


Bedrer oppvekstområder for fisk i Lærdalselva

Lærdalselva, dronninga blant lakseelver, har vært utsatt for flere angrep de siste 30 åra. Nå tar Østfold Energi grep for å få vannføring i en av kilene igjen

Read more


Anna Sara blir bærekraftsansvarlig i Østfold Energi

Anna Sara Fjeld (31) er ansatt i den nyopprettede stillingen som bærekraftsansvarlig i Østfold Energi.

Read more


Dette betyr statsbudsjettet for Østfold Energi

Regjeringen vil lette på skatten for nye vannkraftprosjekter, men beholder det høye skattetrykket på eksisterende kraftverk. - Et steg i riktig retning, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Read more


De nye grønne jobbene

-Datasenter regnes som den raskest voksende kraftintensive industrien i verden. Interessen for ren norsk kraft er historisk høy, sier Martin F. Vatne i Østfold Energi. 

Read more


Danner utviklingsselskap for kraftintensiv industri i Våler

Østfold Energi og Våler kommune går sammen og etablerer utviklingsselskapet KI Våler. Selskapet skal nå prosjektere et område i Våler som er attraktivt for kraftintensive næringer. 

Read more


Vil bli en foregangshavn med egenprodusert strøm

Borg Havn kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft. Prosjektet har fått støtte av Enova og Østfold Energi er med som partner.

Read more


Nytt prosjekt kan få betydning for klimautfordringene

CCS – teknologi som fjerner CO2, kan bli nødvendig
for å lykkes med å nå målene i Paris-avtalen. Østfold Energi deltar nå i et
nytt CCS-prosjekt i Fredrikstad, sammen med flere andre selskaper.

Read more