Vi gir tilbake til lokalsamfunnet

I 2023 støttet vi flere lokale lag og foreninger i Østfold og Lærdal som jobber med aktiviteter for barn og unge. I tillegg har vi langsiktige sponsorater med Inspiria Science Center og Ungt Entreprenørskap. Vi støtter også flere større lokale arrangementer.
Les mer om våre sponsorater 

For alle sponsoratene våre er det viktig med et bevisst forhold til bærekraft og vi stiller krav til de vi sponser. Dette gjelder spesielt de store arrangementene hvor vi går inn som samarbeidspartner. 

Disse fikk støtte i 2023: 

Lag og foreninger i Østfold 

 • Fredrikstad skiklubb 
 • Begby fotball J12 
 • Askim golfklubb 
 • Sparta – Warriors cup 
 • Yven fotball G12 
 • Eidsberg fiskegruppe 
 • Sjøspeidergruppe 
 • Verdensbro Halden 
 • Fredrikshald kampsportklubb 
 • Trosvik fotball J17 
 • Sarpsborg turnforening 
 • Villekulla Barne- og ungdomsteater 
 • Halden skiklubb 
 • Mysen fotball 
 • Tindlund Håndball 
 • FROND 
 • Borregaard Golfklubb 
 • Ha-Bo-Na korpset 
 • Nedre Glomma ungdomskorps 

Lag og foreninger i Lærdal / Årdal 

 • Lærdal idrettslag 
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
 • Jordeplerock 
 • Ingar Paaske minnefond 
 • Fotballgruppa 
 • Vindhellaløpet 
 • Istandsetting av Gamle Berget 
 • Stiftelsen Norsk Villakssenter 
 • Sykkelhjelmer til 4. klassingene i Lærdal 

Støtte til arrangementer i 2023 

 • Alle jenter på banen- Råde IL 
 • Scenefabrikken- oppsetning av Pippi på Borgarsyssel i 2023 
 • World Cup Orientering 
 • Tour of Scandinavia 
 • Glommaløpet 
 • Action Now 

 

Søk om sponsormidler 

Vi inngår sponsorsamarbeid med grupper, lag og foreninger innen tre forskjellige kategorier; 

 • kultur 
 • idrett 
 • aktiviteter som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø 

Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner. 

Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne må ha adresse i Østfold eller i Lærdal / Årdal, hvor vi har virksomhet. Nye søkere vil prioriteres. Vi tildeler midler til 20 søkere fordelt på to søknadsfrister i året: 

Søknadsfrist: 1. april og 1. september 2024.

Slik søker du 

Dette må søknaden inneholde: 

 • Navn på forening, organisasjonsnummer, samt en navngitt kontaktperson. 
 • Kommune 
 • Beløp dere søker om 
 • En kort og tydelig beskrivelse av hva dere søker penger til 
 • Hvor og hvordan logo/Østfold Energi skal synliggjøres 

Send søknaden tilspons@ostfoldenergi.no 

Formelle kriterier  

 • Innsender av søknad må ha fylt 18 år. 
 • Initiativet som det søkes støtte til må ha tilhørighet til en gruppe, lag, forening eller organisasjon som har et eget organisasjonsnummer og tilhørende bankkonto. 

Vi sponser ikke:  

 • Formål eller organisasjoner utenfor våre lokalsamfunn 
 • Formål i strid med god forretningsskikk 
 • Miljøskadelige formål 
 • Enkeltpersoner 
 • Pengegaver 
 • Religiøse eller politiske formål eller organisasjoner 
 • Russebusser/ biler 
 • Annonsering 

 


Frøydis fyller Granskvartalet med overskuddsenergi

Gamle Granskvartalet i Sarpsborg sentrum er i ferd med å reise seg til noe helt nytt. Her utvikler nemlig Betongbygg et over 10.000 kvadratmeter stort prosjekt.  K273 vil bestå av næringskontorer og 10 leiligheter - en urban oase midt i byen. Deler av de gamle fasadene i karakteristisk teglsteinsstil blir gjenbrukt, men utover det blir det meste nytt. Også energiløsningene.

Varme fra Borregaard
– Det er ikke noe poeng å bruke strøm til oppvarming om vi ikke må. Her har vi energi tilgjengelig som fjernvarme, sier prosjektutvikler Frøydis Oraug.

Betongbygg er en stor aktør i Sarpsborg og er tungt inne i byutviklingen. Ifølge Oraug er de opptatt av at byggene skal være bærekraftige. De har god erfaring med å bruke fjernvarme, som er basert på overskuddsenergi fra produksjonen til Borregaard.

—Det er jo fornuftig å bruke energi som allerede er i omløp. Med vannbåren varme på hele bygget, får vi stabil og god varme. Den er lett å regulere med radiatorer, bra for inneklimaet og varmesentralen tar ikke mye plass, sier Oraug.

Granskvartalet i ny drakt: Deler av de gamle fasadene i karakteristisk teglsteinsstil blir gjenbrukt, men utover det blir det meste nytt. (Illustrasjon Betongbygg Eiendom)

Ny byutvikling
Store leietakere som DNB og Nav skal flytte inn utover våren 2023. Når alle byggene står klart, vil de kunne huse opp mot 400 arbeidstakere.

—Dette er en del av byutviklingen i Sarpsborg sentrum, med et skikkelig løft av Østre bydel. Det blir et kult kvartal å jobbe i, sier Oraug, som kan friste med kort vei til buss og butikker og en stor fin takterrasse.

De tilrettelegger for sykling til jobb med sykkelparkering, garderober og treningssenter i kjeller. I tillegg blir det en ny kantine i første etasje.

— Målet vårt er å skape noe nytt som binder bydelen sammen, og som gjør det hyggelig å komme på jobb, sier Oraug.

Begrenser behovet for strøm
— Nesten all aktivitet i samfunnet gir overskuddsvarme som kan gjenvinnes og gjenbrukes. Det er det vi kaller overskuddsenergi og det er den som er grunnlaget for fjernvarmen vår, sier Johnny Pedersen, fjernvarmesjef i Østfold Energi.

I Sarpsborg sentrum har bedrifter som Betongbygg tilgang til fjernvarme fra Østfold Energi – som utnytter gjenvunnet varme fra produksjonen til Borregaard. Et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. 

— Betongbygg er dermed med på å begrense behovet for strøm til oppvarming, slik at vi heller kan bruke den strømmen på andre ting. Som til lading av biler. Det er bra for samfunnet: Mindre kraftutbygging, lavere strømforbruk og mindre press på strømnettet, sier Pedersen.

Vil ha mer gjenbruk av energi: Johnny Pedersen i Østfold Energi mener vi bør bruke mer fjernvarme og spare strømmen

I 2021 erstattet Borregaard 9,4 GWh fossil energi med overskuddsvarme fra produksjonen gjennom fjernvarmenettet i Sarpsborg. I år øker de leveransene av overskuddsvarme til fjernvarmenettet ytterligere.

- Energien vi bruker i våre produksjonsprosesser gjenvinnes flere ganger. Noe av energien har imidlertid for lav varme til at vi kan utnytte den selv. I stedet for å la denne gå til spille, samarbeider vi med Østfold Energi for å utnytte overskuddsvarmen, sier Tone Horvei Bredal, kommunikasjonsdirektør i Borregaard.

- Fjernvarme kommer flere aktører i Sarpsborg sentrum til gode, deriblant Betongbygg. Ettersom dette er fornybar energi som erstatter energi fra fossile energikilder, er dette et svært godt klimatiltak, sier hun.

Tone Horvei Bredal i Borregaard mener fjernvarme et svært godt klimatiltak.

 

Lurer du på om ditt bygg kan bruke fjernvarme? Ta kontakt

Cato Strand

Kunderådgiver

909 77 726

cs@ostfoldenergi.no

 
 

 

 


Skal bygge verdens første fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning

Carbon Centric vil bruke velprøvd teknologi for å bygge rimelige og modulbaserte karbonfangstanlegg til avfallsforbrenningsbransjen.

Read more


Bedrer oppvekstområder for fisk i Lærdalselva

Lærdalselva, dronninga blant lakseelver, har vært utsatt for flere angrep de siste 30 åra. Nå tar Østfold Energi grep for å få vannføring i en av kilene igjen

Read more


Anna Sara blir bærekraftsansvarlig i Østfold Energi

Anna Sara Fjeld (31) er ansatt i den nyopprettede stillingen som bærekraftsansvarlig i Østfold Energi.

Read more


Dette betyr statsbudsjettet for Østfold Energi

Regjeringen vil lette på skatten for nye vannkraftprosjekter, men beholder det høye skattetrykket på eksisterende kraftverk. - Et steg i riktig retning, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Read more


De nye grønne jobbene

-Datasenter regnes som den raskest voksende kraftintensive industrien i verden. Interessen for ren norsk kraft er historisk høy, sier Martin F. Vatne i Østfold Energi. 

Read more


Danner utviklingsselskap for kraftintensiv industri i Våler

Østfold Energi og Våler kommune går sammen og etablerer utviklingsselskapet KI Våler. Selskapet skal nå prosjektere et område i Våler som er attraktivt for kraftintensive næringer. 

Read more


Vil bli en foregangshavn med egenprodusert strøm

Borg Havn kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft. Prosjektet har fått støtte av Enova og Østfold Energi er med som partner.

Read more


Nytt prosjekt kan få betydning for klimautfordringene

CCS – teknologi som fjerner CO2, kan bli nødvendig
for å lykkes med å nå målene i Paris-avtalen. Østfold Energi deltar nå i et
nytt CCS-prosjekt i Fredrikstad, sammen med flere andre selskaper.

Read more