Tilfredsstillende resultater i et krevende år

Lave kraftpriser preger resultatet til Østfold Energi. Selskapet oppnådde et resultat etter skatt på 84 millioner kroner i 2020 - en halvering i forhold til 2019.

Read more


Ny utbyttemodell for Østfold Energi

Eierne i Østfold Energi har vedtatt en ny og mer forutsigbar utbyttemodell for det lokale kraftselskapet.

Read more


Lave kraftpriser preger første halvår

Østfold Energis resultat etter første halvår ble 36 millioner kroner, mot 113 millioner kroner i fjor. Samtidig foreslår styret å betale utbytte til eierne for 2019.

Read more


Høyeste utbytte på 10 år

Østfold Energi betaler utbytte til eierne på 145 millioner kroner for 2019. 

Read more


Gode resultater fra vindkraft-satsingen

Vindkraftselskapene Østfold Energi er medeier i bidro med 25 millioner kroner til årets resultat. Det vil si at de ga nærmere 30 prosent avkastning på sysselsatt kapital innen vindkraftområdet.  

Read more


Østfold Energi med tiårets beste resultat

Østfold Energi oppnådde et resultat på 191 millioner kroner for 2019. 
- Høye kraftpriser, god drift og positive bidrag fra deleide selskaper, bidro til vårt beste resultat siden 2010, sier Østfold Energi-direktør Oddmund Kroken.  

Read more


Godt halvårsresultat for Østfold Energi

Østfold Energis resultat etter skatt ble på 113 millioner kroner i første halvår 2019. Tallene for samme periode i 2018 var på 68 millioner kroner. - Vi må tilbake til 2011 for å finne tilsvarende gode resultater, sier administrerende direktør Oddmund Kroken.

Read more


Godt årsresultat for Østfold Energi

2018 var et godt år for Østfold
Energi. Årsresultatet ble på 165 millioner kroner etter skatt, en bedring fra
fjoråret på 76 millioner kroner. Selskapets styre foreslår at det betales et
utbytte på 130 millioner kroner.

Read more


Solid halvårsresultat

Østfold Energis resultat for første halvår 2018 endte på 68 millioner kroner, mot ni millioner kroner året før.

Read more