Vi søker sommerstudent til forretningsutvikling

Vi tilbyr muligheten til å ta del i utviklingen av bærekraftige energiløsninger hvor du vil være med å løse reelle problemstillinger. Du får muligheten til å velge blant flere utfordrende og spennende prosjekter, slik at du kan finne det som best samsvarer med dine fagområder og interesser. 

Prosjektene du kan velge mellom omhandler: 

 • Kartlegge muligheter for lagrings- og andre tekniske løsninger for ulike former energibærere i et fornybart energisystem. 
 • Kartlegge montasjeløsninger for bakkemontert solenergi tilpasset norske forhold, med spesielt fokus på våre nærområder. 
 • Screening av lokale arealer for bakkemontert solkraft, samt gjennomgå og foreslå forbedringer til vår metode for dette. 
 • Evaluere bærekraft (ESG) i et faktisk case sett i lys av gjeldende og kommende metoder/retningslinjer for vurdering av arealbruk, naturpåvirkning, sosial påvirkning og ressursbruk. (Formulert i samarbeid med vår bærekraftsansvarlig for å sikre relevans og spesifisitet) 

I ditt søknadsbrev ønsker vi at nevner hvilket prosjekt du ville valgt, og at du argumenterer for valget ditt. Fortell hvorfor akkurat dette prosjektet appellerer til deg, og hvordan dine ferdigheter og interesser kan bidra til å løse utfordringene knyttet til det valgte prosjektet. Vi oppfordrer til kreativitet og engasjement, og ser positivt på eventuelle egne innspill og tilpasninger.  

Vi søker deg som: 

 • er masterstudent innenfor fornybar energi eller bærekraft, helst mot slutten av studieløpet.  
 • har en interesse for og ønske om å bidra til utviklingen av bærekraftige energiløsninger.  
 • er analytisk, kreativ og har gode samarbeidsevner. 

Hva vi tilbyr: 

 • En unik mulighet til å jobbe med reelle prosjekter innenfor forretningsutvikling og fornybar energi.  
 • Veiledning og støtte fra erfarne fagfolk i bransjen.  
 • Fleksible arbeidstider og mulighet for tilpasning basert på din tilgjengelighet. Oppstart, arbeidstid, ferie og sluttdato avtales ved et eventuelt intervju 
 • Moderne lokaler sentralt i Sarpsborg (K5-bygget på Grålum)

 

Søk innen 11. februar

Østfold Energi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Send søknad og CV til rekruttering@ostfoldenergi.no innen 11. februar.

Vi ser frem til å høre fra deg og ønsker deg lykke til med din søknad! 

Spørsmål om stillingen kan rettes direktør strategi og forretningsutvikling Martin Vatne. Tlf. 909 75 532, mv@ostfoldenergi.no eller HR rådgiver Grete Løvås Bruun. Tlf. 415 01 168 gb@ostfoldenergi.no 

 

Om Østfold Energi 

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

Les mer om forretningstuvikling i Østfold Energi

 


Skal utrede kjernekraft i Halden  

Partene har stiftet​ selskapet​ Halden Kjernekraft​ AS​, som skal utrede mulighetene for å​ pro​​dusere strøm​ ved bruk av kjernekraft i Halden. Selskapet skal ​i første omgang ​utføre utredninger og kartlegginger som beslutningsunderlag for et eventuelt neste steg.

Initiativet kommer fra Halden kommune som har mer enn 60 års erfaring som vertskapskommune for IFE’s forskningsreaktor.

Beslutningen om å stifte selskapet, ble tatt i Halden kommunestyre 9. november.

Trenger mer kraftproduksjon

I dag er det et kraftunderskudd i Oslo, Akershus og Østfold på 16 TWh. I tillegg har Statnett flagget at det ikke er ledig kapasitet til nytt større forbruk uten ny produksjon og økt nettkapasitet inn til Østlandet. Dette er ikke forventet før i 2035 med dagens planer og har store konsekvenser for Østfold.

 Tiden er moden for å utrede om små, modulære reaktorer (SMR) kan være en ​del ​av løsningen på kraft​mangelen​ i Østfold. Vi må sondere alle muligheter og ikke være redd​e​ for kunnskap, sier Roar Vevelstad, kommunedirektør i Halden kommune.

Lang erfaring

Halden kommune har en eierandel i Halden Kjernekraft på 20 prosent, mens Norsk Kjernekraft og Østfold Energi eier 40 prosent hver.

Norsk Kjernekraft har etablert samarbeid med flere kommuner og er glade for at Halden nå kommer på banen.

Kommunen har lang erfaring som vertskap for kjernereaktorer og besitter solid kompetanse for å ta gode beslutninger.  Innbyggerne er godt vant til kjernereaktorvirksomhet, og ser at det bidrar til å skape langvarige arbeidsplasser. Det danner et svært godt utgangspunkt for et samarbeid, hvor vi undersøker grundig om kjernekraft kan bidra til å løse kommunens framtidige kraftbehov, sier Jonny Hesthammer, administrerende direktør i Norsk Kjernekraft.

Ikke minst er det gledelig at Østfold Energi ønsker å delta i disse undersøkelsene. De har lang erfaring med etablering av kraftproduksjon, noe utredningsarbeidet vil ha stor nytte av, sier Hesthammer.

 Må ikke bli en sovepute

Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, understreker at kjernekraft i Norge ligger langt fram i tid og ikke må bli en sovepute for nye fornybarprosjekter.

Vi er glade for positivt vedtak fra Halden kommune. Nå ønsker vi å utrede og skaffe oss mer kunnskap i først omgang. Dette er ikke et alternativ til fornybar energi, men det kan være et supplement på lengre sikt. Moderne kjernekraft har fordeler knyttet til areal, regulerbarhet og produksjonstimer, men er fortsatt kontroversielt. Det er mange spørsmål som må besvares godt. Det er derfor vi nå ønsker å sette dette på dagsordenen, sier Vatne.

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Jonny Hesthammer, Norsk Kjernekraft
Tlf: 992 05 989
jonny.hesthammer@norskkjernekraft.com

 

Martin F. Vatne, Østfold Energi
Tlf: 909 75 532
mv@ostfoldenergi.no

 

Roar Vevelstad, Halden kommune
Tlf: 957 98 772
Roar.Vevelstad@halden.kommune.no

 

 

Om Norsk Kjernekraft
Norsk Kjernekraft er et selskap som skal utrede behov for, bygge, eie og drifte små modulære kjernekraftverk i Norge. Selskapet ble stiftet for å møte den raskt økende etterspørselen etter energiløsninger i Norge med både lave klimagassutslipp og samtidig minst mulig påvirkning på det naturlige miljøet. Selskapet skal identifisere egnede områder for små, modulære kjernekraftverk (SMR) i samarbeid med kraftkrevende industri, utarbeide konsesjonssøknader i samsvar med nasjonalt regelverk og internasjonale standarder, og følge IAEA sin tilnærming for milepæler, og fokusere på det som skaper verdi i tidligfase.

Om Halden kommune
Halden kommune har vært vertskap for Institutt for Energiteknikk og deres forskningsreaktor siden 1950-tallet. Kommunen er også vertskap for Norsk Kjernekraft AS og eier 7,67 prosent av aksjene i Østfold Energi. Halden kommune vil bidra til at Norge skal kunne nå klimamålene for 2050.  Kommunen vil at regionen skal produsere mer kraft og slik styrke rammebetingelsene for det etablerte næringslivet. Det er også en betydelig motivasjonsfaktor å posisjonere seg for å skape nye industriarbeidsplasser.

Om Østfold Energi
Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.

 

 

 


Skal utvikle grønt hydrogen til industri og skipsfart på Øra – En milepæl for hydrogensatsingen

Viken Hydrogen skal bli den ledende utvikleren av grønt hydrogen i regionen og satser nå i Østfold.  Østfold Energi har kommet inn på eiersiden, og første prosjekt er med Borg Havn IKS på Øra i Fredrikstad.

– Hydrogensatsingen tar fart for alvor nå. Hydrogen kan løse omstillingen til utslippsfrie industriløsninger der elektrisitet ikke er et alternativ, som på Øra. I tillegg har området en viktig beliggenhet for skipsfart, sier Frank Sagvik, styreleder i Viken Hydrogen.

Viktig for industri og skipsfart på Øra

Selskapet har etablert et felles datterselskap med Borg Havn. Borg Hydrogen skal tilby hydrogen til maritime og industrielle aktører på Øra-området. En av dem er industrigiganten Kronos Titan.

–Vi må bruke elektrisitet til det vi kan. Til prosesser som krever høy intensitet åpner vi for å bruke hydrogen for å erstatte fossile kilder. Jeg synes dette er spennende, sier Jan Klauset, administrerende direktør i Kronos Titan.

En milepæl

I første fase vil selskapet bruke eksisterende nettkapasitet på Borg Havn og utvide anlegget etter hvert som området får mer nettkapasitet.

Charlotte Iversen, miljøsjef på Borg Havn, mener prosjektet blir en milepæl for hydrogensatsingen.

–Skal skipsfarten nå sitt eget mål om å halvere klimagassutslippene innen 2050 må skipsmotorene over på andre drivstoffer. Målet vårt er å gjøre havna til en energihub, hvor de kan bruke lade- og landstrøm eller fylle hydrogen mens de ligger til kai. I tillegg kan det også bli aktuelt å forsyne tyngre kjøretøy på landsiden med hydrogen, sier Iversen.

Rask utvikling

Viken Hydrogen ble etablert i 2019 og har nedslagsfelt på hele Østlandet. Målet er å bygge ut minst 100 MW elektrolyse de kommende årene. Utviklingen vil foregå gjennom datterselskap som produserer hydrogen lokalt, som på Borg Havn.  Det er en åpen struktur på deltagelse og eierskap i anleggene som bygges.

Bak Viken Hydrogen står energiselskapet Greenstat som største eier og Akershus Energi. Med Østfold Energi som ny eier får de en sterkere lokal forankring i Østfold.

–Nå er tiden kommet for å fart på bruken av hydrogen i regionen vår. Dette skal vi gjøre gjennom Viken Hydrogen og i tett samarbeid med industrien, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

Sammen med Østfold Energi og Oslo Havn har Borg Havn tidligere fått støtte av Enova for å utrede muligheten for hydrogenproduksjon i Fredrikstad.

–Det er veldig gledelig å kunne ønske Østfold Energi velkommen inn på eiersiden og med det utvide den lokale forankringen i regionen. Vi ser frem til å utvikle selskapet og Borg Havn prosjektet videre sammen, sier Henrik Madsen, Head of Hydrogen i Greenstat.

Fra venstre: Frank Sagvik (Viken Hydrogen), Charlotte Iversen (Borg Havn), Jan Klauset (Kronos Titan) og Martin Vatne (Østfold Energi)

Fakta om hydrogen

 • Grønt hydrogen som produseres gjennom elektrolyse av vann, er helt utslippsfritt dersom elektrisiteten kommer fra fornybare kilder.
 • Hydrogen kan lagres over tid og brukes som brennstoff eller til å produsere elektrisitet. Dette gjør grønt hydrogen til et utslippsfritt alternativ til diesel, bensin eller olje.
 • Hydrogen forventes å kunne dekke omkring 22 prosent av menneskers energibehov og omkring 20 prosent av verdens avkarboniseringsbehov i 2050, ifølge Hydrogen Council.
 •  I regjeringens veikart for grønt industriløft løftes hydrogen fram som et viktig satsingsområde i Norge.

 

For mer informasjon, kontakt:

Frank Sagvik, styreleder Viken Hydrogen
E-post: Frank.sagvik@akershusenergi.no
Tlf: 928 34 856

Martin F. Vatne
Direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi
/styremedlem Viken Hydrogen
E-post: mv@ostfoldenergi.no
Tlf: 909 75 532


Marianne skal lede satsing på energisystemer

- Østfold Energi har et spennende oppdrag som energiselskap. Jeg gleder til å jobbe med den bærekraftige utviklingen selskapet har satt retningen for å få på plass konkrete løsninger for nye energisystemer. Ikke minst gleder meg til å møte nye og spennende kollegaer, sier Marianne Riddervold Kahrs.

Marianne Riddervold Kahrs (42) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kommer er fra stilling som energirådgiver i Fredrikstad kommune.  I dag er hun også konstituert leder for både byggutvikling og byggteknisk stab i kommunen.

Kahrs har lang erfaring fra energirådgivning og har jobbet 11 år i Cowi, med prosjektering av fjernvarme og rådgivning knyttet til energibruk i bygg.  Hun har også bakgrunn fra Smart Innovation Norway og har erfaring med ledelse av smartbyprogrammer.

-Det er moro at vi klarer å tiltrekke oss så kompetente medarbeidere som Marianne.  Jeg ser frem til hun starter opp og er trygg på at hun kommer til å bli helt sentral for vår videre utvikling innen energisystemer, sier Martin Fledsberg Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

I Østfold Energi skal Kahrs lede arbeidet med å bygge helhetlige energiløsninger for næringsparker og større bygg. Stikkord er lokal produksjon, lagring og samspill mellom energiformer. Ambisjonen er å tilby grønnere energi på en enklere og mer forutsigbar måte. Statnett har flagget at det ikke er kapasitet til nytt større forbruk, uten ny produksjon i Østfold. Nye energisystemer med lokalproduksjon blir derfor viktig for å elektrifisere eksisterende industri og utvikle ny industri.

Kahrs starter i stillingen 1. mars.


Vi søker forretningsutvikler for ny grønn industri

Østfold Energi forsyner Norge med kraft fra vann, vind, sol og fjernvarme. Samfunnet trenger mer fornybar energi og målet vårt er å øke produksjonen. Samtidig ser vi store muligheter for nye næringer i regionen vår.

Østfold har en rekke fordeler for ny, grønn, kraftkrevende industri. Vi vil bidra til at regionen får utviklet og etablert flere slike virksomheter lokalt - med et betydelig antall nye arbeidsplasser.

Det er her du kommer inn i bildet. Vi ser etter en engasjert og målrettet forretningsutvikler som vil lede og utvikle arbeidet med grønn industri. Hos oss kan du gjøre en forskjell sammen med et engasjert, faglig sterkt og verdidrevet team med ambisjoner om å sette spor i vår lokale samfunnsutvikling.

Du vil jobbe med å videreutvikle eksisterende satsninger, samt identifisere og utvikle nye muligheter for grønn industri i selskapets regioner. Du vil ikke jobbe alene. I ryggen har du et sterkt og sammensveiset team innen forretningsutvikling, som jobber med alt fra utvikling av solkraft og hydrogen til digitalisering og karbonfangst.

Vi tror du kjenner et sterkt engasjement for å utvikle regionen, er interessert i de nye grønne industriene som kommer (batterifabrikker, datasenter, hydrogenproduksjon m.m.) og har kjennskap til nærings- og tomteutvikling.

For å lykkes er det viktig med trygghet innen forretnings- og prosjektutvikling. Mulighetene for utvikling og påvirkning er store i Østfold Energi. Du vil rapportere til direktør for strategi og forretningsutvikling og være en viktig ressurs i selskapet. Noe reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt må forventes ifm. salg, utvikling, møter, samarbeidsprosjekter, konferanser og nettverksbygging.  Relevante aktører innen grønn industri er ofte internasjonale konserner.

Synes du dette høres spennende ut? Da hører vi gjerne fra deg!

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke. 

Arbeidsoppgaver

 • Drive frem utviklingsprosjektene i Gyldersåsen, Hasle og Halden og støtte videre etablering av grønn industri på disse områdene
 • Identifisere og utvikle nye prospekter for, og forretningsmodeller rundt, mer ny grønn industri i Østfold
 • Videreutvikle vårt samarbeid med utviklere av næringsparker i Østfold
 • Utvikle nye forretningsmodeller for energi som tjeneste i forbindelse med ny grønn industri

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på BSc- eller MSc-nivå
 • Erfaring fra salg og forretningsutvikling
 • Relevant kompetanse innen industri-/tomteutvikling, inkludert regulering
 • Kjennskap til politiske prosesser og gjerne erfaring fra lokalpolitikk
 • God kjennskap til, og godt nettverk innen industri- og energibransjen
 • God forretningsforståelse og erfaring rundt prosjektledelse og utviklingsprosjekter
 • Interesse for bærekraftig utvikling, klima og miljø, og kunne identifisere seg med grønne verdier
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Sterk interesse for forretningsutvikling og entreprenørskap
 • En sentral lagspiller med øye for løsninger
 • Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Flink til å kommunisere og knytte kontakter
 • Høy gjennomføringsevne, med en god dose vilje, initiativ og utholdenhet
 • Proaktiv og initiativrik
 • Optimistisk grunnholdning og med godt humør
 • Utpreget systematisk og organisert
 • Villig til å gå i detaljene for å lykkes med realiseringen
 • Komfortabel med forhandlinger med grunneiere og leverandører, samt dialog rundt reguleringsarbeid
 • Nysgjerrig med et stort ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn og ønske om å utvikle organisasjonen videre

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og særdeles godt arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Sentrale og moderne lokaler på Grålum i Sarpsborg med muligheter for høy grad av fleksibilitet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap med solid økonomi

 

Søknadsfrist: 20. september

For spørsmål om stillingen:

 

Ole Christian Stubberud

Partner, Garuda AS

415 69 331

oc.stubberud@garuda.no

 

 

 


Rigger selskap for karbonfangst i Sarpsborg

Kenneth (40) og Fredrik (39) fra Skjeberg valgte bort trygge jobber for å satse på gründerlivet.

Read more


Dag Ivar Brekke (fv) og Thomas Haugstenrød

De skal få grønn industri og solkraft til Østfold

Dag Ivar Brekke og Thomas Haugstenrød er nyeste tilskudd i Østfold Energis satsing på forretningsutvikling.

Read more


Gylderåsen får viktig nettilknytning - Ett steg nærmere industrieventyret

KI Våler har inngått avtale med Statnett som er avgjørende for nettilknytningen til Gylderåsen. Dette blir ett av få nye områder i Norge som vil ha tilgang på kraft i stor skala innen 2025. 

Read more


Skal bygge verdens første fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning

 

Selskapet, som spinner ut av Østfold Energi, tar steget inn karbonfangstmarkedet og skal tilby nøkkelferdige karbonfangstanlegg til forbrenningsanlegg. Det gjør de raskere og rimeligere enn det som har vært mulig til nå. 

- Carbon Centric er et ektefødt barn av avfallsforbrenningsbransjen. Vi har modnet frem løsninger basert på bransjens egne behov og ønske om reduserte CO2-utslipp, sier Fredrik Häger, daglig leder for Carbon Centric.

Selskapet skal nå hente inn penger for å bygge et karbonfangstanlegg på Østfold Energis avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad. Dette vil være det første fullskala karbonfangstanlegget i verden knyttet til avfallsforbrenning.

Raskere og rimeligere

- Som utgangspunkt er Carbon Centric teknologinøytrale, men vi er opptatt av å levere produkter basert på teknologi vi vet virker. Derfor har vi inngått et tett samarbeid med KANFA som har over 10 års erfaring med karbonfangst og som blant annet leverte piloten til Fortum Oslo Varme sitt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud, sier Häger.

Carbon Centric spesialiserer seg på karbonfangstanlegg til små og mellomstore forbrenningslinjer med utslipp av mellom 10 000 og 100 000 tonn CO2 i året. KANFA har utviklet et design der man ved bruk av mindre og standardiserte dimensjoner kan produsere modulbaserte karbonfangstanlegg nærmest som hyllevare. Det gjør at forbrenningsanlegg kan kutte sine klimagassutslipp på en raskere, rimeligere og tryggere måte.

-Vi har tro på Carbon Centric vil bli en viktig spiller i karbonfangstsegmentet. Dette er en spennende og viktig satsing for oss

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Henter inn kapital

Selskapet har vært under planlegging i over ett år og ble etablert tidligere i sommer. På eiersiden er Østfold Energi og gründerteam, og selskapet planlegger innhenting av kapital i løpet av høsten. Enova har også gått inn med 17 millioner kroner i støtte til det første anlegget.

Østfold Energi jobber hovedsakelig med produksjon av vannkraft. Karbonfangst har likevel lenge vært et tema i selskapet, blant annet fordi Østfold Energi har et avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad med fjernvarmeproduksjon og salg av damp.  
 
- Vi har tro på Carbon Centric vil bli en viktig spiller i karbonfangstsegmentet. Dette er en spennende og viktig satsing for oss, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Østfold Energis avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad

Fullskala anlegg

Carbon Centric skal hjelpe Østfold Energi, og forhåpentligvis flere bedrifter i bransjen med å redusere sine utslipp.

-Det spesielle med dette karbonfangstanlegget i Rakkestad er at det virkelig er fullskala. Riktignok snakker vi om et relativt lite anlegg på 10 000 tonn CO2 i året, men der hvor andre karbonfangstanlegg til nå har renset mindre delstrømmer av røykgassen, skal Carbon Centric rense hele røykgassvolumet, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi og styreleder i Carbon Centric.  

Det betyr at karbonfangstanlegget må kunne håndtere produksjonssvingninger i avfallsforbrenningsanlegget, samtidig som man er trygge på at dette ikke påvirker forbrenningsprosessen negativt.

Salg av bærekraftig CO2

Selskapet skal også tilby tjenester knyttet til drift, transport og salg av CO2 . I påvente av en permanent løsning for lagring, tilbyr Carbon Centric flytende CO2 med over halvparten biogent opphav til forbrukere av CO2

- Ved å bruke fanget CO2 som allerede er i kretsløpet, bidrar vi til å kutte etterspørselen etter fossil CO2 .  Når klimagasser fra disse kildene også omsider kan lagres permanent betyr det at vi fjerner CO2 fra lufta, noe det er det bred enighet om blant ekspertene at vi er helt avhengig av å gjøre for å hindre farlige klimaendringer, sier Häger.

Forventer bedre rammebetingelser

Karbonfangst og lagring anses som helt nødvendig for å nå klimamålene i Parisavtalen. Derfor forventes CCS blant annet knyttet til avfallsforbrenning å bli en stor industri i Europa hvor det allerede er over 400 avfallsforbrenningsanlegg.

- Alle som slipper ut vesentlige mengder CO2 blir nødt til å forholde seg til CCS innen få år. Vi er optimistiske til at det blir innført fornuftige rammebetingelser, hvor avfallsforbrenningsselskapene får betalt for å håndtere CO2 på en effektiv, trygg og miljøvennlig måte, akkurat slik de får betalt for å sluttbehandle søppel i dag, sier Häger.

 

For mer informasjon ta kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

97657905

to@ostfoldenergi.no

Fredrik Häger

Daglig leder Carbon Centric

403 00 043

fh@carboncentric.no

 

 


Våler i finalen om batterifabrikk

En håndfull tomtealternativer går videre i prosessen om å huse Equinor, Panasonic og Hydros batterifabrikk. En av dem er Gylderåsen i Våler kommune.

Read more