Skal utvikle grønt hydrogen til industri og skipsfart på Øra – En milepæl for hydrogensatsingen

Viken Hydrogen skal bli den ledende utvikleren av grønt hydrogen i regionen og satser nå i Østfold.  Østfold Energi har kommet inn på eiersiden, og første prosjekt er med Borg Havn IKS på Øra i Fredrikstad.

– Hydrogensatsingen tar fart for alvor nå. Hydrogen kan løse omstillingen til utslippsfrie industriløsninger der elektrisitet ikke er et alternativ, som på Øra. I tillegg har området en viktig beliggenhet for skipsfart, sier Frank Sagvik, styreleder i Viken Hydrogen.

Viktig for industri og skipsfart på Øra

Selskapet har etablert et felles datterselskap med Borg Havn. Borg Hydrogen skal tilby hydrogen til maritime og industrielle aktører på Øra-området. En av dem er industrigiganten Kronos Titan.

–Vi må bruke elektrisitet til det vi kan. Til prosesser som krever høy intensitet åpner vi for å bruke hydrogen for å erstatte fossile kilder. Jeg synes dette er spennende, sier Jan Klauset, administrerende direktør i Kronos Titan.

En milepæl

I første fase vil selskapet bruke eksisterende nettkapasitet på Borg Havn og utvide anlegget etter hvert som området får mer nettkapasitet.

Charlotte Iversen, miljøsjef på Borg Havn, mener prosjektet blir en milepæl for hydrogensatsingen.

–Skal skipsfarten nå sitt eget mål om å halvere klimagassutslippene innen 2050 må skipsmotorene over på andre drivstoffer. Målet vårt er å gjøre havna til en energihub, hvor de kan bruke lade- og landstrøm eller fylle hydrogen mens de ligger til kai. I tillegg kan det også bli aktuelt å forsyne tyngre kjøretøy på landsiden med hydrogen, sier Iversen.

Rask utvikling

Viken Hydrogen ble etablert i 2019 og har nedslagsfelt på hele Østlandet. Målet er å bygge ut minst 100 MW elektrolyse de kommende årene. Utviklingen vil foregå gjennom datterselskap som produserer hydrogen lokalt, som på Borg Havn.  Det er en åpen struktur på deltagelse og eierskap i anleggene som bygges.

Bak Viken Hydrogen står energiselskapet Greenstat som største eier og Akershus Energi. Med Østfold Energi som ny eier får de en sterkere lokal forankring i Østfold.

–Nå er tiden kommet for å fart på bruken av hydrogen i regionen vår. Dette skal vi gjøre gjennom Viken Hydrogen og i tett samarbeid med industrien, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

Sammen med Østfold Energi og Oslo Havn har Borg Havn tidligere fått støtte av Enova for å utrede muligheten for hydrogenproduksjon i Fredrikstad.

–Det er veldig gledelig å kunne ønske Østfold Energi velkommen inn på eiersiden og med det utvide den lokale forankringen i regionen. Vi ser frem til å utvikle selskapet og Borg Havn prosjektet videre sammen, sier Henrik Madsen, Head of Hydrogen i Greenstat.

Fra venstre: Frank Sagvik (Viken Hydrogen), Charlotte Iversen (Borg Havn), Jan Klauset (Kronos Titan) og Martin Vatne (Østfold Energi)

Fakta om hydrogen

 • Grønt hydrogen som produseres gjennom elektrolyse av vann, er helt utslippsfritt dersom elektrisiteten kommer fra fornybare kilder.
 • Hydrogen kan lagres over tid og brukes som brennstoff eller til å produsere elektrisitet. Dette gjør grønt hydrogen til et utslippsfritt alternativ til diesel, bensin eller olje.
 • Hydrogen forventes å kunne dekke omkring 22 prosent av menneskers energibehov og omkring 20 prosent av verdens avkarboniseringsbehov i 2050, ifølge Hydrogen Council.
 •  I regjeringens veikart for grønt industriløft løftes hydrogen fram som et viktig satsingsområde i Norge.

 

For mer informasjon, kontakt:

Frank Sagvik, styreleder Viken Hydrogen
E-post: Frank.sagvik@akershusenergi.no
Tlf: 928 34 856

Martin F. Vatne
Direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi
/styremedlem Viken Hydrogen
E-post: mv@ostfoldenergi.no
Tlf: 909 75 532


Marianne skal lede satsing på energisystemer

- Østfold Energi har et spennende oppdrag som energiselskap. Jeg gleder til å jobbe med den bærekraftige utviklingen selskapet har satt retningen for å få på plass konkrete løsninger for nye energisystemer. Ikke minst gleder meg til å møte nye og spennende kollegaer, sier Marianne Riddervold Kahrs.

Marianne Riddervold Kahrs (42) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kommer er fra stilling som energirådgiver i Fredrikstad kommune.  I dag er hun også konstituert leder for både byggutvikling og byggteknisk stab i kommunen.

Kahrs har lang erfaring fra energirådgivning og har jobbet 11 år i Cowi, med prosjektering av fjernvarme og rådgivning knyttet til energibruk i bygg.  Hun har også bakgrunn fra Smart Innovation Norway og har erfaring med ledelse av smartbyprogrammer.

-Det er moro at vi klarer å tiltrekke oss så kompetente medarbeidere som Marianne.  Jeg ser frem til hun starter opp og er trygg på at hun kommer til å bli helt sentral for vår videre utvikling innen energisystemer, sier Martin Fledsberg Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

I Østfold Energi skal Kahrs lede arbeidet med å bygge helhetlige energiløsninger for næringsparker og større bygg. Stikkord er lokal produksjon, lagring og samspill mellom energiformer. Ambisjonen er å tilby grønnere energi på en enklere og mer forutsigbar måte. Statnett har flagget at det ikke er kapasitet til nytt større forbruk, uten ny produksjon i Østfold. Nye energisystemer med lokalproduksjon blir derfor viktig for å elektrifisere eksisterende industri og utvikle ny industri.

Kahrs starter i stillingen 1. mars.


Vi søker forretningsutvikler for ny grønn industri

Østfold Energi forsyner Norge med kraft fra vann, vind, sol og fjernvarme. Samfunnet trenger mer fornybar energi og målet vårt er å øke produksjonen. Samtidig ser vi store muligheter for nye næringer i regionen vår.

Østfold har en rekke fordeler for ny, grønn, kraftkrevende industri. Vi vil bidra til at regionen får utviklet og etablert flere slike virksomheter lokalt - med et betydelig antall nye arbeidsplasser.

Det er her du kommer inn i bildet. Vi ser etter en engasjert og målrettet forretningsutvikler som vil lede og utvikle arbeidet med grønn industri. Hos oss kan du gjøre en forskjell sammen med et engasjert, faglig sterkt og verdidrevet team med ambisjoner om å sette spor i vår lokale samfunnsutvikling.

Du vil jobbe med å videreutvikle eksisterende satsninger, samt identifisere og utvikle nye muligheter for grønn industri i selskapets regioner. Du vil ikke jobbe alene. I ryggen har du et sterkt og sammensveiset team innen forretningsutvikling, som jobber med alt fra utvikling av solkraft og hydrogen til digitalisering og karbonfangst.

Vi tror du kjenner et sterkt engasjement for å utvikle regionen, er interessert i de nye grønne industriene som kommer (batterifabrikker, datasenter, hydrogenproduksjon m.m.) og har kjennskap til nærings- og tomteutvikling.

For å lykkes er det viktig med trygghet innen forretnings- og prosjektutvikling. Mulighetene for utvikling og påvirkning er store i Østfold Energi. Du vil rapportere til direktør for strategi og forretningsutvikling og være en viktig ressurs i selskapet. Noe reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt må forventes ifm. salg, utvikling, møter, samarbeidsprosjekter, konferanser og nettverksbygging.  Relevante aktører innen grønn industri er ofte internasjonale konserner.

Synes du dette høres spennende ut? Da hører vi gjerne fra deg!

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke. 

Arbeidsoppgaver

 • Drive frem utviklingsprosjektene i Gyldersåsen, Hasle og Halden og støtte videre etablering av grønn industri på disse områdene
 • Identifisere og utvikle nye prospekter for, og forretningsmodeller rundt, mer ny grønn industri i Østfold
 • Videreutvikle vårt samarbeid med utviklere av næringsparker i Østfold
 • Utvikle nye forretningsmodeller for energi som tjeneste i forbindelse med ny grønn industri

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på BSc- eller MSc-nivå
 • Erfaring fra salg og forretningsutvikling
 • Relevant kompetanse innen industri-/tomteutvikling, inkludert regulering
 • Kjennskap til politiske prosesser og gjerne erfaring fra lokalpolitikk
 • God kjennskap til, og godt nettverk innen industri- og energibransjen
 • God forretningsforståelse og erfaring rundt prosjektledelse og utviklingsprosjekter
 • Interesse for bærekraftig utvikling, klima og miljø, og kunne identifisere seg med grønne verdier
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Sterk interesse for forretningsutvikling og entreprenørskap
 • En sentral lagspiller med øye for løsninger
 • Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Flink til å kommunisere og knytte kontakter
 • Høy gjennomføringsevne, med en god dose vilje, initiativ og utholdenhet
 • Proaktiv og initiativrik
 • Optimistisk grunnholdning og med godt humør
 • Utpreget systematisk og organisert
 • Villig til å gå i detaljene for å lykkes med realiseringen
 • Komfortabel med forhandlinger med grunneiere og leverandører, samt dialog rundt reguleringsarbeid
 • Nysgjerrig med et stort ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn og ønske om å utvikle organisasjonen videre

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og særdeles godt arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Sentrale og moderne lokaler på Grålum i Sarpsborg med muligheter for høy grad av fleksibilitet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap med solid økonomi

 

Søknadsfrist: 20. september

For spørsmål om stillingen:

 

Ole Christian Stubberud

Partner, Garuda AS

415 69 331

oc.stubberud@garuda.no

 

 

 


Rigger selskap for karbonfangst i Sarpsborg

Kenneth (40) og Fredrik (39) fra Skjeberg valgte bort trygge jobber for å satse på gründerlivet.

Read more


Dag Ivar Brekke (fv) og Thomas Haugstenrød

De skal få grønn industri og solkraft til Østfold

Dag Ivar Brekke og Thomas Haugstenrød er nyeste tilskudd i Østfold Energis satsing på forretningsutvikling.

Read more


Gylderåsen får viktig nettilknytning - Ett steg nærmere industrieventyret

KI Våler har inngått avtale med Statnett som er avgjørende for nettilknytningen til Gylderåsen. Dette blir ett av få nye områder i Norge som vil ha tilgang på kraft i stor skala innen 2025. 

Read more


Skal bygge verdens første fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning

Carbon Centric vil bruke velprøvd teknologi for å bygge rimelige og modulbaserte karbonfangstanlegg til avfallsforbrenningsbransjen.

Read more


Våler i finalen om batterifabrikk

En håndfull tomtealternativer går videre i prosessen om å huse Equinor, Panasonic og Hydros batterifabrikk. En av dem er Gylderåsen i Våler kommune.

Read more


Bygger et av Norges største soltak-anlegg

Østfold Energi-eide Soleie er i gang med sitt første store soltak-prosjekt i Vestby. 

Read more


Sarpsborg og Våler med videre i konkurransen om batterifabrikk

Sarpsborg og Våler er blant de 20 kandidatene som går videre i konkurransen om å huse den planlagte batterifabrikken til Hydro, Equinor og Panasonic (JBI).  

Read more