De nye grønne jobbene

-Datasenter regnes som den raskest voksende kraftintensive industrien i verden. Interessen for ren norsk kraft er historisk høy, sier Martin F. Vatne i Østfold Energi. 

Read more


Spørsmål og svar om datasenter på Hasle

Vi har samlet opp de spørsmålene som har kommet om datasenter-utviklingen på Hasle.

Read more


Danner utviklingsselskap for kraftintensiv industri i Våler

Østfold Energi og Våler kommune går sammen og etablerer utviklingsselskapet KI Våler. Selskapet skal nå prosjektere et område i Våler som er attraktivt for kraftintensive næringer. 

Read more


Vil bli en foregangshavn med egenprodusert strøm

Borg Havn kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft. Prosjektet har fått støtte av Enova og Østfold Energi er med som partner.

Read more


Danner utviklingsselskap for datasenter i Sarpsborg

Østfold Energi og Sarpsborg kommune går sammen og etablerer et utviklingsselskap for datasenter på Hasle. DC Sarpsborg skal nå prosjektere et datasenterkonsept som er attraktivt for de store aktørene.

Read more


Investerer i «superbatterier» 

Østfold Energi går inn på eiersiden i gründerselskapet  Beyonder. De står bak en helt ny teknologi som bruker sagflis til produksjon av batterier- med langt bedre ytelse enn vanlige batterier.

Read more


Østfold Energi med i nettverk for kunstig intelligens

Smart Innovation Norway har dannet en ny klynge innen anvendt AI
(kunstig intelligens). Østfold Energi er med i nettverket, der norske bedrifter
får mulighet til å dele erfaringer - og lære av hverandre.

Read more


Stor satsing på digitalisering og forretningsutvikling

Østfold Energi er i gang med en omfattende forretningsutviklings-
og digitaliseringsprosess. – Det grønne skiftet byr på nye muligheter, og det er
svært god økonomi i å digitalisere selskapet, sier direktør for strategi og
forretningsutvikling, Martin Fledsberg Vatne.

Read more


Mange gode miljøbidrag fra de unge

En idé om å kombinere vann- og vindkraft gjorde at klasse 9A fra Vestbygda ungdomsskole gikk helt til topps i årets Energicampfinale.

Read more


Skal bygge fremtidens ladeløsning for elbiler

Inspiria og Østfold Energi skal bygge og teste et helt nytt ladekonsept for elbiler i løpet av 2019. Enova støtter prosjektet med inntil fem millioner kroner.

Read more