-Sentral rolle i et fornybarselskap med høye ambisjoner