Vi søker driftstekniker fjernvarme

Østfold Energi produserer og leverer klimavennlig fjernvarme.

Fjernvarmen er ikke så fjern som den høres ut som. Den er lokal og bra for miljøet. Vi bruker nemlig varmt vann til å frakte energi, som både varmer og kjøler bygg i byer og tettsteder i Østfold.
Det handler om å utnytte overskudd fra energi som ellers ville gått tap. Derfor liker vi å kalle det overskuddsenergi. I Østfold Energi kommer overskuddsenergien fra avfallsforbrenning, lokal industri og flis fra skogsdrift. Vi får også fjernvarme fra varmepumper.
Fjernvarmen driftes fra avfallsforbrenningsanlegget vårt i Rakkestad. Her overvåker og styrer vi samtlige (seks) anlegg i Østfold.

Nå skal vi øke bemanningen med en ny driftstekniker.Vi søker deg som har bakgrunn og erfaring innen prosess-, automasjon eller mekaniske fag, og som liker både utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver. Arbeidet vil primært være drift og vedlikehold av våre varmesentraler, fjernvarmenett og kundesentraler.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som liker å samarbeide med andre og som bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø. Du har en positiv grunninnstilling og er glad i folk. Du tar gjerne ansvar og jobber like godt alene som sammen med andre. Du viser engasjement og interesse for arbeidsoppgavene, er fleksibel og løsningsorientert. På grunn av responstid ved vakt er det en fordel om du bor i nærheten av en av våre fjernvarmeanlegg i Sarpsborg, Rakkestad eller Mysen.

Ansvar og arbeidsområder

Du vil være en del av et team og stillingen inngår i en skift-/vaktordning. Du vil få opplæring og nødvendige sertifikater du trenger for å kunne utføre arbeidsoppgavene. Dette kan være kjelpassersertifikat, kompetansebevis for truck eller annen relevant opplæring.
Hos oss vil du blant annet ha disse arbeidsoppgavene:

 • Mottak av brensler (flis, avfall, etc)
 • Krankjøring og kverning av avfall
 • Overvåking og styring av varmesentraler
 • Rengjøring og forebyggende vedlikehold
 • Rapportering i vedlikeholdssystem
 • Deltakelse i kontinuerlig forbedring

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har fagbrev. Det må gjerne være relevant til bransjen, men dette er ikke et krav
 • Dersom du har erfaring fra industri eller annen relevant bransje er det fint, men det er ikke en absolutt nødvendighet
 • Du har førerkort klasse B / automat

Hvorfor Østfold Energi?

 • Du får en spennende og variert jobb med gode muligheter for videreutvikling
 • Du blir del av et inkluderende og uformelt arbeidsmiljø hvor alle blir tatt godt vare på
 • Du får dyktige, hyggelige og engasjerte medarbeidere
 • Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi er pålagt å gjennomføre en enkel bakgrunnssjekk av alle aktuelle kandidater.

Søknadsfrist: 11.03.2024

Søk her

For mer informasjon, kontakt:
Ole Christian Stubberud,
partner Garuda.
Tlf: 41 56 93 31

Hvem er vi?

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.


Vil du lede vannkraftproduksjonen i Østfold Energi?

Vannkraft er en viktig fornybar ressurs i Norge, også for Østfold Energi. Mellom fjellene i Lærdal ligger hjertet i vår vannkraftproduksjon, hvor vi årlig produserer cirka 2 TWh.

Vår nåværende kraftverksjef flytter tilbake til hjembygda, og vi søker derfor hans etterfølger. Med base i Borgund i Lærdal vil du ha ansvar for våre syv kraftverk i Indre Sogn og Østfold, samt 16 dedikerte medarbeidere. Som en del av konsernets ledergruppe vil du også få bidra aktivt til utviklingen av hele selskapet.

Hvorfor Østfold Energi?

 • Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Du får jobbe med et viktig samfunnsoppdrag, med mange spennende operative oppgaver og utviklingsprosjekter.
 • Du blir en del av en faglig sterk, engasjert og sammensveiset ledergruppe.
 • Du blir en viktig person i et spennende selskap i fornybarbransjen, med vilje og evne til nytenking.
 • Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Som kraftverksjef er ingen dager like og du får bryne deg på spennende oppgaver med både fag og folk. Det viktigste du gjør er å lede, drifte, vedlikeholde og utvikle vannkraftverkene våre og menneskene i din organisasjon.

Hos oss vil du blant annet få

 • lede og videreutvikle organisasjonen, bygge kompetanse og kultur.
 • lede og følge opp oppgraderinger og utvidelser for å øke kapasitet, effektivitet og lønnsomhet.
 • sikre trygg og forutsigbar drift gjennom god HMS og beredskap, overholde konsesjons- og miljøkrav, samt ivareta og beskytte ytre miljø.
 • planlegge strategisk og operativt arbeid samt følge opp og utvikle selskapets kraftanlegg.
 • kontinuerlig forbedre og videreutvikle arbeidsform og prosesser.
 • etablere gode relasjoner med selskapets interessenter som bla. vertskommune, lokale og sentrale myndigheter, grunneiere, elveeierlag og leverandører.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning/ høyere teknisk utdanning, men lang relevant erfaring kan kompensere for lavere formell utdanning
 • Utdanning med påbygg innen økonomi og ledelse er en fordel
 • Minimum 5 års ledererfaring
 • Forståelse av kraftverkdrift og kraftmarkedet er en fordel, men relevant ledererfaring fra annen industri eller produksjonsvirksomhet er også attraktivt
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring (inkl. digitalisering av prosesser), prosjektarbeid og HMS

Hvem er du?

Vi ser etter deg som er både trygg og jordnær. Du er grunnleggende glad i folk, er opptatt av relasjonsbasert ledelse og ser den enkelte medarbeider. Du lytter og involverer, samtidig som du også er tydelig på forventninger. Du har evne til å tenke langsiktig, og er også beslutningssterk og handlingsorientert. Du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å mobilisere og engasjere, både internt og eksternt.

Som kraftverkssjef har du en viktig samfunnsrolle i bygda/kommunen/lokalsamfunnet med en bred kontaktflate. Derfor er det avgjørende at du har gode relasjonelle og diplomatiske evner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknadsfrist: 18.02.2024

Søk her

Vi ser frem til å høre fra deg

Ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058, eller Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036 dersom du har spørsmål om stillingen.

Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 18.02.2024. Alle henvendelser til MU behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.


Fra Itera til Østfold Energi 

Jørgen Aarstad (33) tar med seg både IT- og kraftmarkedsekspertise til Østfold Energi.

Han kommer fra stilling som seniorkonsulent i Itera, hvor han har jobbet mye med å utvikle dataplattformer for kunder.

Aarstad har tidligere jobbet som analytiker og produksjonsplanlegger i Fortum Oslo Varme og Statnett, og har en mastergrad i Power System Engineering fra NTNU.

I Østfold Energi vil han spille en nøkkelrolle i å automatisere og digitalisere flere av selskapets krafthandelsprosesser.  I tillegg vil han jobbe med daglig produksjonsplanlegging.

-  Det skjer mye spennende i selskapet og Østfold Energi har vært på radaren min lenge. Kombinasjonen med både energi og digitalisering var veldig interessant for meg. Dette er en mulighet man ikke får så ofte, sier Aarstad, som startet opp 2. januar.

Ifølge leder for krafthandel Terje Lundby, har Aarstad en spennende og ettertraktet fagkombinasjon.

-Vi må håndtere de stadig skiftende prisbildene og usikkerhetene i kraftmarkedet. Da trenger vi automatiserte prosesser og bygge opp bedre data- og analysegrunnlag. Jørgen kan både kraftmarkedet og har solid erfaring med å bygge dataplattformer, sier Lundby.

Selskapet er nå i gang med å styrke teamet med enda flere ressurser i krafthandelsavdelingen, som håndterer Østfold Energis produksjonsplanlegging og krafthandel for til sammen 2,2 TWh regulerbar vannkraft.


Marianne skal lede satsing på energisystemer

- Østfold Energi har et spennende oppdrag som energiselskap. Jeg gleder til å jobbe med den bærekraftige utviklingen selskapet har satt retningen for å få på plass konkrete løsninger for nye energisystemer. Ikke minst gleder meg til å møte nye og spennende kollegaer, sier Marianne Riddervold Kahrs.

Marianne Riddervold Kahrs (42) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kommer er fra stilling som energirådgiver i Fredrikstad kommune.  I dag er hun også konstituert leder for både byggutvikling og byggteknisk stab i kommunen.

Kahrs har lang erfaring fra energirådgivning og har jobbet 11 år i Cowi, med prosjektering av fjernvarme og rådgivning knyttet til energibruk i bygg.  Hun har også bakgrunn fra Smart Innovation Norway og har erfaring med ledelse av smartbyprogrammer.

-Det er moro at vi klarer å tiltrekke oss så kompetente medarbeidere som Marianne.  Jeg ser frem til hun starter opp og er trygg på at hun kommer til å bli helt sentral for vår videre utvikling innen energisystemer, sier Martin Fledsberg Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

I Østfold Energi skal Kahrs lede arbeidet med å bygge helhetlige energiløsninger for næringsparker og større bygg. Stikkord er lokal produksjon, lagring og samspill mellom energiformer. Ambisjonen er å tilby grønnere energi på en enklere og mer forutsigbar måte. Statnett har flagget at det ikke er kapasitet til nytt større forbruk, uten ny produksjon i Østfold. Nye energisystemer med lokalproduksjon blir derfor viktig for å elektrifisere eksisterende industri og utvikle ny industri.

Kahrs starter i stillingen 1. mars.


Vi søker forretningsutvikler for ny grønn industri

Østfold Energi forsyner Norge med kraft fra vann, vind, sol og fjernvarme. Samfunnet trenger mer fornybar energi og målet vårt er å øke produksjonen. Samtidig ser vi store muligheter for nye næringer i regionen vår.

Østfold har en rekke fordeler for ny, grønn, kraftkrevende industri. Vi vil bidra til at regionen får utviklet og etablert flere slike virksomheter lokalt - med et betydelig antall nye arbeidsplasser.

Det er her du kommer inn i bildet. Vi ser etter en engasjert og målrettet forretningsutvikler som vil lede og utvikle arbeidet med grønn industri. Hos oss kan du gjøre en forskjell sammen med et engasjert, faglig sterkt og verdidrevet team med ambisjoner om å sette spor i vår lokale samfunnsutvikling.

Du vil jobbe med å videreutvikle eksisterende satsninger, samt identifisere og utvikle nye muligheter for grønn industri i selskapets regioner. Du vil ikke jobbe alene. I ryggen har du et sterkt og sammensveiset team innen forretningsutvikling, som jobber med alt fra utvikling av solkraft og hydrogen til digitalisering og karbonfangst.

Vi tror du kjenner et sterkt engasjement for å utvikle regionen, er interessert i de nye grønne industriene som kommer (batterifabrikker, datasenter, hydrogenproduksjon m.m.) og har kjennskap til nærings- og tomteutvikling.

For å lykkes er det viktig med trygghet innen forretnings- og prosjektutvikling. Mulighetene for utvikling og påvirkning er store i Østfold Energi. Du vil rapportere til direktør for strategi og forretningsutvikling og være en viktig ressurs i selskapet. Noe reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt må forventes ifm. salg, utvikling, møter, samarbeidsprosjekter, konferanser og nettverksbygging.  Relevante aktører innen grønn industri er ofte internasjonale konserner.

Synes du dette høres spennende ut? Da hører vi gjerne fra deg!

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke. 

Arbeidsoppgaver

 • Drive frem utviklingsprosjektene i Gyldersåsen, Hasle og Halden og støtte videre etablering av grønn industri på disse områdene
 • Identifisere og utvikle nye prospekter for, og forretningsmodeller rundt, mer ny grønn industri i Østfold
 • Videreutvikle vårt samarbeid med utviklere av næringsparker i Østfold
 • Utvikle nye forretningsmodeller for energi som tjeneste i forbindelse med ny grønn industri

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på BSc- eller MSc-nivå
 • Erfaring fra salg og forretningsutvikling
 • Relevant kompetanse innen industri-/tomteutvikling, inkludert regulering
 • Kjennskap til politiske prosesser og gjerne erfaring fra lokalpolitikk
 • God kjennskap til, og godt nettverk innen industri- og energibransjen
 • God forretningsforståelse og erfaring rundt prosjektledelse og utviklingsprosjekter
 • Interesse for bærekraftig utvikling, klima og miljø, og kunne identifisere seg med grønne verdier
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Sterk interesse for forretningsutvikling og entreprenørskap
 • En sentral lagspiller med øye for løsninger
 • Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Flink til å kommunisere og knytte kontakter
 • Høy gjennomføringsevne, med en god dose vilje, initiativ og utholdenhet
 • Proaktiv og initiativrik
 • Optimistisk grunnholdning og med godt humør
 • Utpreget systematisk og organisert
 • Villig til å gå i detaljene for å lykkes med realiseringen
 • Komfortabel med forhandlinger med grunneiere og leverandører, samt dialog rundt reguleringsarbeid
 • Nysgjerrig med et stort ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn og ønske om å utvikle organisasjonen videre

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og særdeles godt arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Sentrale og moderne lokaler på Grålum i Sarpsborg med muligheter for høy grad av fleksibilitet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap med solid økonomi

 

Søknadsfrist: 20. september

For spørsmål om stillingen:

 

Ole Christian Stubberud

Partner, Garuda AS

415 69 331

oc.stubberud@garuda.no

 

 

 


Vi søker en engasjert driftsoperatør

Vil du være med å forvalte den fantastiske vannkraften vår i Lærdal?

Read more


Vi søker koordinator- HR og lederstøtte

Østfold Energi er et fornybarselskap i vekst. Vil du være med på laget? 

Read more


Vil du bli lærling i Lærdal?

Er du nysgjerrig på fornybarnæringen? Vi søker nå etter en lærling til vannkraftvirksomheten vår i Lærdal

Read more


Trine Berg er ny økonomidirektør i Østfold Energi 

Trine Berg skal lede teamet for økonomi, finans og risiko i Østfold Energi. Hun kommer fra stilling som økonomisjef i Eurofins Norge.  

Read more


Dag Ivar Brekke (fv) og Thomas Haugstenrød

De skal få grønn industri og solkraft til Østfold

Dag Ivar Brekke og Thomas Haugstenrød er nyeste tilskudd i Østfold Energis satsing på forretningsutvikling.

Read more