De er Østfold Energis nye krafthandlere

To nye krafthandlere er på vei inn i Østfold Energi. På laget får kraftandelsteamet både en tidligere statsmeteorolog og en systemdriftsingeniør.

I løpet av det siste halvåret har Østfold Energi ansatt tre nye krafthandlere. Sist ut er Fredrik Aulie (32) og Mariann Kløverød Foss (40).

Fredrik Aulie kommer fra stilling som systemdriftingeniør i Statnett, hvor han har jobbet med sikker drift av kraftnettet. Nå gleder han seg til å gjøre noe litt annet.

- Jeg har jobbet med nettbiten i seks år, så nå skal det bli spennende å få jobbe med å optimalisere mest mulig. Det betyr å tenke mest mulig verdiskaping for selskapet og eierne, som blant annet er kommunen jeg bor i, sier Aulie.

Krafthandler og hobbybonde
32-åringen har nylig flyttet fra Oslo til en gård på Ullerøy i Sarpsborg, hvor kona er oppvokst.
Aulie har en master i Miljøfysikk og fornybar energi fra Universitetet i Ås. Med langsiktige planer om å ta over driften av familiegården, går han nå løs på agronomutdanning for voksne.

- Jeg stortrives i Østfold og er veldig glad for å finne en så relevant jobb i et spennende selskap. Det at det er mindre forhold var viktig for meg. Her får jeg bli involvert i hele bedriften og være der ting skjer, sier han.

Fulgt med på selskapet lenge
 Aulie går ikke inn dørene alene når han starter opp 2.mai. Mariann Kløverød Foss er også ansatt som krafthandler og har en litt annen bakgrunn.

Med en mastergrad i metrologi fra UIO og bakgrunn som forsker og statsmeteorolog ved Metrologisk institutt, kan hun mye om været som påvirker kraftprisene. Foss har også vært utleid til Statkraft i en periode.

-Prognoser, værmodeller og usikkerhet er viktig i jobben jeg skal begynne i nå. Det å kunne ta avgjørelser selv om ting er usikkert er en fordel. Det blir spennende å bruke kompetansen min på en ny måte, sier hun.

40-åringen bor i Fredrikstad og har fulgt med på Østfold Energi lenge. De siste årene har hun jobbet som saksbehandler i NAV, da Oslo-pendling ble vanskelig å kombinere med små barn.

- Jeg har lett etter en relevant jobb i nærområdet og da denne stillingen dukket opp var jeg ikke i tvil. Den tikket av på alle boksene mine, sier Foss.

Styrker teamet
Østfold Energis krafthandel-team består nå av 7 medarbeidere, som forvalter vannkraftporteføljen til selskapet på 2,2 TWh. Digitalisering og automatisering av prosesser er et viktig satsingsområde.

-Kraftmarkedet er i stadig utvikling. Avdelingen har i tillegg fått flere oppgaver internt, noe som gjorde at vi så behovet for å styrke avdelingen ytterligere. Med Mariann og Fredrik får vi inn verdifull kompetanse på områder hvor vi trengte å styrke oss. De ga et strålende inntrykk i intervjuprosessen, og vi gleder oss til de starter opp, sier Terje Lundby, leder for krafthandel i Østfold Energi.


Vi søker prosjektsjef til vannkraftvirksomheten vår

Østfold Energi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. For å lykkes med dette trenger vi å styrke teamet vårt i Borgund, hvor vi har vår største vannkraftproduksjon. 

Borgund kraftverk blir 50 år i år. Nå går vi inn i en periode med høy prosjektaktivitet med målsetning om trygg og forsvarlig drift også de neste 50 årene. Vi står foran store og spennende oppgaver, med vedlikehold og utskiftninger i kraftstasjonene, damrehabiliteringer og utbygginger. 

Vi har en betydelig prosjektportefølje og ser nå etter en prosjektsjef som kan ta eierskap til porteføljen, sikre gode prosesser i alle faser av prosjektet og ivareta vår rolle som profesjonell byggherre. 

Du vil være en sentral støttespiller for prosjektlederne og sikre at prosjektstyringen i avdelingen gjennomføres med høy kvalitet og god økonomistyring fra tidligfase til overlevering. 

Stillingen rapporterer til kraftverkssjef. Arbeidssted vil være i Borgund i Lærdal Kommune. 

 Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet faglig og metodisk ansvar for avdelingens prosjektportefølje 
 • Ansvarlig for porteføljens behov- og funksjonsanalyser, utarbeide alternativer, kravdokument, løsningsdokument og forprosjekt. 
 • Sørge for at grensesnitt mot tilstøtende prosjektledere er ivaretatt til enhver tid.
 • Ansvar for at tidligfase i prosjektene utføres med god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts- og kontrakts styring.
 • Ansvarlig for at risikoer med tilhørende tiltak blir fulgt opp.
 • Ansvar for kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase.
 • Initiere og sikre gode prosesser i alle faser av prosjektene med spesielt fokus på å være en profesjonell byggherre og kontraktspart, anskaffelsesstrategi og bærekraft.
 • Være en pådriver og aktiv bruker av selskapets prosjektstyringssystem, foreslå systemforbedringer og bistå med opplæring og implementering.  

Kompetanse:

 • Relevant bachelor/mastergrad.  
 • Erfaring med prosjektstyring og byggherreforskriften er en fordel 
 • Løsningsorientert og har gode kommunikasjonsevner  
 • Høyt engasjement og er analytisk sterk 
 • En tydelig lagspiller – positiv og Løsningsorientert 
 • Høy integritet og personlig egnethet vil bli vektlagt 

I tillegg til formell utdanning og relevant erfaring, vil personlige egenskaper bli vektlagt. HMS er første prioritet i Østfold Energi og det er positivt om du har kompetanse og erfaring innen HMS og/eller byggherreforskriften. 

Vi kan under de rette forutsetningene tilpasse både stilling, ansvar og oppgaver til kandidatene. 

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en spennende rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Vi er pålagt å gjøre en enkel bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater

Søknadsfrist: 02. april 2024

Send søknad til rekruttering@ostfoldenergi.no, og merk søknaden med “prosjektsjef”.

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Magne Netland
Kraftverksjef
473 27 150
mn@ostfoldenergi.no

 

Hege Håkonsen
Direktør HR og Samfunn
984 81 279
hh@ostfoldenergi.no

 


Vi søker prosjektleder til vannkraftvirksomheten vår

Østfold Energi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Godt vedlikehold er viktig for å lykkes og vi søker etter deg som vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet. 

Borgund kraftverk blir 50 år i år. Nå går vi inn i en periode med høy prosjektaktivitet med målsetning om trygg og forsvarlig drift også de neste 50 år.  Vi står foran store og spennende oppgaver, med vedlikehold og utskiftninger i kraftstasjonene, damrehabiliteringer og utbygginger.  

Vi søker nå en prosjektleder som vil ta ansvar for små og store prosjekter. Du vil i tillegg være fagansvarlig for driftsmessig vedlikehold innen ditt fagområde, i tett samarbeid med et tverrfaglig og kompetent ingeniørteam på Borgund. 

Stillingen rapporterer til kraftverkssjef. Arbeidssted vil være i Borgund i Lærdal kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter innen dine fagområder 
 • Planlegge og følge opp forebyggende og korrektivt vedlikehold innen dine fagområder 
 • Bidra tverrfaglig i ingeniørteamet og støtte avdelingen i daglig drift 
 • Risiko og avvikshåndtering eget fagfelt 

Kompetanse:  

 • Relevant bachelor/mastergrad 
 • Ingeniørteknisk bakgrunn innen bygg, mekanisk, EL eller tilsvarende 
 • Løsningsorientert med gode kommunikasjonsevner  
 • Høyt engasjement og en tydelig lagspiller 

I tillegg til formell utdanning og relevant erfaring, vil personlige egenskaper bli vektlagt. HMS er første prioritet i Østfold Energi og det er positivt om du har kompetanse og erfaring innen HMS og/eller byggherreforskriften. 

Vi kan under de rette forutsetningene tilpasse både stilling, ansvar og oppgaver til kandidatene. 

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en spennende rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Vi er pålagt å gjøre en enkel bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater

Søknadsfrist: 02. april 2024

Send søknad til rekruttering@ostfoldenergi.no, og merk søknaden med “prosjektleder”.

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Magne Netland
Kraftverksjef
473 27 150
mn@ostfoldenergi.no

 

Hege Håkonsen
Direktør HR og Samfunn
984 81 279
hh@ostfoldenergi.no

 


Vi søker fagleder konsesjon og miljø

Østfold Energi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. For å lykkes med dette trenger vi å styrke teamet vårt i Borgund, hvor vi har vår største vannkraftproduksjon.

Gjennom kraftproduksjonen vår forvalter vi viktige ressurser i samfunnet, som påvirker det ytre miljøet. Vi søker alltid bærekraftige løsninger og vi ser derfor etter deg som vil være en sentral bidragsyter i dette arbeidet.

Du vil lede fagområdene konsesjon og ytre miljø, i en verden hvor balansen mellom naturinngrep og behovet for mer fornybar energi er viktigere enn noensinne.

I denne rollen vil du ha ansvar for avdelingens forpliktelser i tilknytning til konsesjoner og EU direktiv. Lærdalsvassdraget er viktig for oss og du vil ha ansvar for blant annet klekkeri/kultivering, laksetrapper, miljøundersøkelser og habitattiltak. Du vil samarbeide med kommunen og organisasjoner lokalt i Lærdal og være avdelingens myndighetskontakt for miljøspørsmål. Du vil også ha ansvaret for grensesnitt mot drift og sørge for å implementere IK Vassdrag.

Stillingen blir en sentral ressurs i avdelingen for vannkraftproduksjon i Lærdal, men du vil også ha en rådgivende funksjon for selskapets øvrige avdelinger i Østfold - i tett samarbeid med hyggelige, kompetente og engasjerte kolleger.

Stillingen rapporterer til kraftverkssjef. Arbeidssted vil være i Borgund i Lærdal Kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for avdelingens forpliktelser i tilknytning til konsesjoner, avtaler og EU direktiv.
 • Lede arbeidet med å videreutvikle og følge opp internkontrollsystem for ytre miljø i tett samarbeid med drift.
 • Tett oppfølging av avdelingens forpliktelser i Lærdalsvassdraget, herunder klekkeridrift, laksetrapper, habitatstiltak, oppfølging av miljøundersøkelser, pålegg og tillatelser.
 • Være myndighetskontakt både nasjonalt og lokalt i Lærdal
 • Samarbeide med selskapets bærekraftsansvarlig og bidra til implementering av selskapets bærekraftstrategi i Lærdal
 • Gjennomføre risikovurderinger av ytre miljø og tredjepersonsikkerhet og oppfølging av disse
 • Prosjektleder for mindre og større miljøprosjekter
 • Ha en rådgivende rolle ovenfor selskapets øvrige avdelinger i tilknytning til konsesjon og miljø.
 • Deltakelse i eksterne bransje- og fagforum på miljøområdet og andre områder som naturlig tilligger stillingen

Kompetanse:

 • Relevant bachelor/mastergrad.
 • Erfaring med miljøarbeid innen vannkraft er en fordel
 • Løsningsorientert og gode kommunikasjonsevner
 • Høyt engasjement og n tydelig lagspiller

 

I tillegg til formell utdanning og relevant erfaring, vil personlige egenskaper bli vektlagt. HMS er første prioritet i Østfold Energi og det er positivt om du har kompetanse og erfaring innen HMS og/eller byggherreforskriften.

Vi kan under de rette forutsetningene tilpasse både stilling, ansvar og oppgaver til kandidatene.

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en spennende rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.
Vi er pålagt å gjøre en enkel bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater

Søknadsfrist: 02. april 2024

Send søknad til rekruttering@ostfoldenergi.no, og merk søknaden med "fagleder konsesjon og miljø".

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Magne Netland
Kraftverksjef
473 27 150
mn@ostfoldenergi.no

 

Hege Håkonsen
Direktør HR og Samfunn
984 81 279
hh@ostfoldenergi.no

 

 


Vi søker leder for risikostyring og compliance

Vi ser etter deg som har et stort engasjement for compliance og virksomhetsstyring og kan koordinere og lede dette arbeidet i en raskt omskiftelig verden.
Du vil ha et helhetlig ansvar for selskapets virksomhetsstyring, risikoarbeid og internkontroll innen alle selskapets virksomhetsområder.
Med økt kompleksitet i konsernet, samt økte krav fra samfunnet og geopolitiske endringer, blir denne rollen viktig for oss. Hovedoppgaven vil være å utvikle og styrke compliance-arbeidet gjennom effektive prosesser og rutiner, i samarbeid med hyggelige, kompetente og engasjerte kolleger.

Stillingen rapporterer til direktør for økonomi, finans og risiko og arbeidssted vil være på Grålum i Sarpsborg. Kandidaten må regne med fysisk tilstedeværelse på våre to andre lokasjoner i Lærdal og Rakkestad.

Arbeidsoppgaver:

Du vil få mange spennende ansvarsområder. Hos oss får du utvikle deg sammen med flinke folk som alltid stiller opp for hverandre. Du får gode muligheter for å utvikle rollen videre i tråd med selskapets strategi og behov.

 • Utvikle og styrke compliance arbeidet i konsernet
 • Sikre effektiv risiko – og virksomhetsstyring
 • Etablere gode styringssystemer
 • Oppdatere, vedlikeholde og utvikle prosedyrer, policies, samt interne rutine- og prosessbeskrivelser
 • Gjennomføre risikoanalyser i selskapet, samt videreutvikle prosesser, følge opp og rapportere i samarbeid med risikogruppen og virksomhetsledere
 • Koordinere, planlegge og gjennomføre internrevisjonen i selskapet, og sørge for at konsernet til enhver tid etterlever gjeldende retningslinjer og regelverk, inkludert ansvar for å følge opp tiltak
 • Vurdere, planlegge og gjennomføre sertifiseringer / godkjenninger
 • Bistå deleide selskap på fagområdet
 • Være oppdatert på lover og regler, herunder nye fremtidige lovkrav som CSRD

 

Hvem er du?

Du har relevant mastergrad eller tilsvarende, gjerne innen økonomiske eller juridiske fag.  Har du relevant erfaring kan det kompensere for manglende utdanning. Du har bakgrunn fra operasjonell og/eller helhetlig risikostyring og erfaring med internrevisjoner og compliance arbeid. Vi ser også etter deg som har jobbet med dokumenthåndtering – og kontroll.

Dine personlige egenskaper kan beskrives som løsningsorientert, initiativrik og du er en positiv og tydelig lagspiller. Du har høy integritet og evner både å jobbe med detaljene samtidig som du ser helheten i arbeidet vårt. Du trives med selvstendig arbeid og kjennetegnes som strukturert og systematisk. Du skaper lett gode relasjoner med dine kolleger og du kommuniserer tydelig og godt, både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kjenner du deg og igjen i disse egenskapene, kan du passe godt inn hos oss.

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst i gangene – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en sentral rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknadsfrist: 02.04.2024

Søk her

For mer informasjon, kontakt:
Ole Christian Stubberud,
partner Garuda
Tlf: 41 56 93 31

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 


Vil du lede vannkraftproduksjonen i Østfold Energi?

Vannkraft er en viktig fornybar ressurs i Norge, også for Østfold Energi. Mellom fjellene i Lærdal ligger hjertet i vår vannkraftproduksjon, hvor vi årlig produserer cirka 2 TWh.

Vår nåværende kraftverksjef flytter tilbake til hjembygda, og vi søker derfor hans etterfølger. Med base i Borgund i Lærdal vil du ha ansvar for våre syv kraftverk i Indre Sogn og Østfold, samt 16 dedikerte medarbeidere. Som en del av konsernets ledergruppe vil du også få bidra aktivt til utviklingen av hele selskapet.

Hvorfor Østfold Energi?

 • Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Du får jobbe med et viktig samfunnsoppdrag, med mange spennende operative oppgaver og utviklingsprosjekter.
 • Du blir en del av en faglig sterk, engasjert og sammensveiset ledergruppe.
 • Du blir en viktig person i et spennende selskap i fornybarbransjen, med vilje og evne til nytenking.
 • Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Som kraftverksjef er ingen dager like og du får bryne deg på spennende oppgaver med både fag og folk. Det viktigste du gjør er å lede, drifte, vedlikeholde og utvikle vannkraftverkene våre og menneskene i din organisasjon.

Hos oss vil du blant annet få

 • lede og videreutvikle organisasjonen, bygge kompetanse og kultur.
 • lede og følge opp oppgraderinger og utvidelser for å øke kapasitet, effektivitet og lønnsomhet.
 • sikre trygg og forutsigbar drift gjennom god HMS og beredskap, overholde konsesjons- og miljøkrav, samt ivareta og beskytte ytre miljø.
 • planlegge strategisk og operativt arbeid samt følge opp og utvikle selskapets kraftanlegg.
 • kontinuerlig forbedre og videreutvikle arbeidsform og prosesser.
 • etablere gode relasjoner med selskapets interessenter som bla. vertskommune, lokale og sentrale myndigheter, grunneiere, elveeierlag og leverandører.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning/ høyere teknisk utdanning, men lang relevant erfaring kan kompensere for lavere formell utdanning
 • Utdanning med påbygg innen økonomi og ledelse er en fordel
 • Minimum 5 års ledererfaring
 • Forståelse av kraftverkdrift og kraftmarkedet er en fordel, men relevant ledererfaring fra annen industri eller produksjonsvirksomhet er også attraktivt
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring (inkl. digitalisering av prosesser), prosjektarbeid og HMS

Hvem er du?

Vi ser etter deg som er både trygg og jordnær. Du er grunnleggende glad i folk, er opptatt av relasjonsbasert ledelse og ser den enkelte medarbeider. Du lytter og involverer, samtidig som du også er tydelig på forventninger. Du har evne til å tenke langsiktig, og er også beslutningssterk og handlingsorientert. Du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å mobilisere og engasjere, både internt og eksternt.

Som kraftverkssjef har du en viktig samfunnsrolle i bygda/kommunen/lokalsamfunnet med en bred kontaktflate. Derfor er det avgjørende at du har gode relasjonelle og diplomatiske evner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknadsfrist: 18.02.2024

Søk her

Vi ser frem til å høre fra deg

Ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058, eller Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036 dersom du har spørsmål om stillingen.

Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 18.02.2024. Alle henvendelser til MU behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.


Fra Itera til Østfold Energi 

Jørgen Aarstad (33) tar med seg både IT- og kraftmarkedsekspertise til Østfold Energi.

Han kommer fra stilling som seniorkonsulent i Itera, hvor han har jobbet mye med å utvikle dataplattformer for kunder.

Aarstad har tidligere jobbet som analytiker og produksjonsplanlegger i Fortum Oslo Varme og Statnett, og har en mastergrad i Power System Engineering fra NTNU.

I Østfold Energi vil han spille en nøkkelrolle i å automatisere og digitalisere flere av selskapets krafthandelsprosesser.  I tillegg vil han jobbe med daglig produksjonsplanlegging.

-  Det skjer mye spennende i selskapet og Østfold Energi har vært på radaren min lenge. Kombinasjonen med både energi og digitalisering var veldig interessant for meg. Dette er en mulighet man ikke får så ofte, sier Aarstad, som startet opp 2. januar.

Ifølge leder for krafthandel Terje Lundby, har Aarstad en spennende og ettertraktet fagkombinasjon.

-Vi må håndtere de stadig skiftende prisbildene og usikkerhetene i kraftmarkedet. Da trenger vi automatiserte prosesser og bygge opp bedre data- og analysegrunnlag. Jørgen kan både kraftmarkedet og har solid erfaring med å bygge dataplattformer, sier Lundby.

Selskapet er nå i gang med å styrke teamet med enda flere ressurser i krafthandelsavdelingen, som håndterer Østfold Energis produksjonsplanlegging og krafthandel for til sammen 2,2 TWh regulerbar vannkraft.


Marianne skal lede satsing på energisystemer

- Østfold Energi har et spennende oppdrag som energiselskap. Jeg gleder til å jobbe med den bærekraftige utviklingen selskapet har satt retningen for å få på plass konkrete løsninger for nye energisystemer. Ikke minst gleder meg til å møte nye og spennende kollegaer, sier Marianne Riddervold Kahrs.

Marianne Riddervold Kahrs (42) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kommer er fra stilling som energirådgiver i Fredrikstad kommune.  I dag er hun også konstituert leder for både byggutvikling og byggteknisk stab i kommunen.

Kahrs har lang erfaring fra energirådgivning og har jobbet 11 år i Cowi, med prosjektering av fjernvarme og rådgivning knyttet til energibruk i bygg.  Hun har også bakgrunn fra Smart Innovation Norway og har erfaring med ledelse av smartbyprogrammer.

-Det er moro at vi klarer å tiltrekke oss så kompetente medarbeidere som Marianne.  Jeg ser frem til hun starter opp og er trygg på at hun kommer til å bli helt sentral for vår videre utvikling innen energisystemer, sier Martin Fledsberg Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

I Østfold Energi skal Kahrs lede arbeidet med å bygge helhetlige energiløsninger for næringsparker og større bygg. Stikkord er lokal produksjon, lagring og samspill mellom energiformer. Ambisjonen er å tilby grønnere energi på en enklere og mer forutsigbar måte. Statnett har flagget at det ikke er kapasitet til nytt større forbruk, uten ny produksjon i Østfold. Nye energisystemer med lokalproduksjon blir derfor viktig for å elektrifisere eksisterende industri og utvikle ny industri.

Kahrs starter i stillingen 1. mars.


Vi søker forretningsutvikler for ny grønn industri

Østfold Energi forsyner Norge med kraft fra vann, vind, sol og fjernvarme. Samfunnet trenger mer fornybar energi og målet vårt er å øke produksjonen. Samtidig ser vi store muligheter for nye næringer i regionen vår.

Østfold har en rekke fordeler for ny, grønn, kraftkrevende industri. Vi vil bidra til at regionen får utviklet og etablert flere slike virksomheter lokalt - med et betydelig antall nye arbeidsplasser.

Det er her du kommer inn i bildet. Vi ser etter en engasjert og målrettet forretningsutvikler som vil lede og utvikle arbeidet med grønn industri. Hos oss kan du gjøre en forskjell sammen med et engasjert, faglig sterkt og verdidrevet team med ambisjoner om å sette spor i vår lokale samfunnsutvikling.

Du vil jobbe med å videreutvikle eksisterende satsninger, samt identifisere og utvikle nye muligheter for grønn industri i selskapets regioner. Du vil ikke jobbe alene. I ryggen har du et sterkt og sammensveiset team innen forretningsutvikling, som jobber med alt fra utvikling av solkraft og hydrogen til digitalisering og karbonfangst.

Vi tror du kjenner et sterkt engasjement for å utvikle regionen, er interessert i de nye grønne industriene som kommer (batterifabrikker, datasenter, hydrogenproduksjon m.m.) og har kjennskap til nærings- og tomteutvikling.

For å lykkes er det viktig med trygghet innen forretnings- og prosjektutvikling. Mulighetene for utvikling og påvirkning er store i Østfold Energi. Du vil rapportere til direktør for strategi og forretningsutvikling og være en viktig ressurs i selskapet. Noe reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt må forventes ifm. salg, utvikling, møter, samarbeidsprosjekter, konferanser og nettverksbygging.  Relevante aktører innen grønn industri er ofte internasjonale konserner.

Synes du dette høres spennende ut? Da hører vi gjerne fra deg!

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke. 

Arbeidsoppgaver

 • Drive frem utviklingsprosjektene i Gyldersåsen, Hasle og Halden og støtte videre etablering av grønn industri på disse områdene
 • Identifisere og utvikle nye prospekter for, og forretningsmodeller rundt, mer ny grønn industri i Østfold
 • Videreutvikle vårt samarbeid med utviklere av næringsparker i Østfold
 • Utvikle nye forretningsmodeller for energi som tjeneste i forbindelse med ny grønn industri

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på BSc- eller MSc-nivå
 • Erfaring fra salg og forretningsutvikling
 • Relevant kompetanse innen industri-/tomteutvikling, inkludert regulering
 • Kjennskap til politiske prosesser og gjerne erfaring fra lokalpolitikk
 • God kjennskap til, og godt nettverk innen industri- og energibransjen
 • God forretningsforståelse og erfaring rundt prosjektledelse og utviklingsprosjekter
 • Interesse for bærekraftig utvikling, klima og miljø, og kunne identifisere seg med grønne verdier
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Sterk interesse for forretningsutvikling og entreprenørskap
 • En sentral lagspiller med øye for løsninger
 • Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Flink til å kommunisere og knytte kontakter
 • Høy gjennomføringsevne, med en god dose vilje, initiativ og utholdenhet
 • Proaktiv og initiativrik
 • Optimistisk grunnholdning og med godt humør
 • Utpreget systematisk og organisert
 • Villig til å gå i detaljene for å lykkes med realiseringen
 • Komfortabel med forhandlinger med grunneiere og leverandører, samt dialog rundt reguleringsarbeid
 • Nysgjerrig med et stort ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn og ønske om å utvikle organisasjonen videre

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og særdeles godt arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Sentrale og moderne lokaler på Grålum i Sarpsborg med muligheter for høy grad av fleksibilitet
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et selskap med solid økonomi

 

Søknadsfrist: 20. september

For spørsmål om stillingen:

 

Ole Christian Stubberud

Partner, Garuda AS

415 69 331

oc.stubberud@garuda.no

 

 

 


Vi søker en engasjert driftsoperatør

Vil du være med å forvalte den fantastiske vannkraften vår i Lærdal?

Read more