De er Østfold Energis nye krafthandlere

To nye krafthandlere er på vei inn i Østfold Energi. På laget får kraftandelsteamet både en tidligere statsmeteorolog og en systemdriftsingeniør.

I løpet av det siste halvåret har Østfold Energi ansatt tre nye krafthandlere. Sist ut er Fredrik Aulie (32) og Mariann Kløverød Foss (40).

Fredrik Aulie kommer fra stilling som systemdriftingeniør i Statnett, hvor han har jobbet med sikker drift av kraftnettet. Nå gleder han seg til å gjøre noe litt annet.

- Jeg har jobbet med nettbiten i seks år, så nå skal det bli spennende å få jobbe med å optimalisere mest mulig. Det betyr å tenke mest mulig verdiskaping for selskapet og eierne, som blant annet er kommunen jeg bor i, sier Aulie.

Krafthandler og hobbybonde
32-åringen har nylig flyttet fra Oslo til en gård på Ullerøy i Sarpsborg, hvor kona er oppvokst.
Aulie har en master i Miljøfysikk og fornybar energi fra Universitetet i Ås. Med langsiktige planer om å ta over driften av familiegården, går han nå løs på agronomutdanning for voksne.

- Jeg stortrives i Østfold og er veldig glad for å finne en så relevant jobb i et spennende selskap. Det at det er mindre forhold var viktig for meg. Her får jeg bli involvert i hele bedriften og være der ting skjer, sier han.

Fulgt med på selskapet lenge
 Aulie går ikke inn dørene alene når han starter opp 2.mai. Mariann Kløverød Foss er også ansatt som krafthandler og har en litt annen bakgrunn.

Med en mastergrad i metrologi fra UIO og bakgrunn som forsker og statsmeteorolog ved Metrologisk institutt, kan hun mye om været som påvirker kraftprisene. Foss har også vært utleid til Statkraft i en periode.

-Prognoser, værmodeller og usikkerhet er viktig i jobben jeg skal begynne i nå. Det å kunne ta avgjørelser selv om ting er usikkert er en fordel. Det blir spennende å bruke kompetansen min på en ny måte, sier hun.

40-åringen bor i Fredrikstad og har fulgt med på Østfold Energi lenge. De siste årene har hun jobbet som saksbehandler i NAV, da Oslo-pendling ble vanskelig å kombinere med små barn.

- Jeg har lett etter en relevant jobb i nærområdet og da denne stillingen dukket opp var jeg ikke i tvil. Den tikket av på alle boksene mine, sier Foss.

Styrker teamet
Østfold Energis krafthandel-team består nå av 7 medarbeidere, som forvalter vannkraftporteføljen til selskapet på 2,2 TWh. Digitalisering og automatisering av prosesser er et viktig satsingsområde.

-Kraftmarkedet er i stadig utvikling. Avdelingen har i tillegg fått flere oppgaver internt, noe som gjorde at vi så behovet for å styrke avdelingen ytterligere. Med Mariann og Fredrik får vi inn verdifull kompetanse på områder hvor vi trengte å styrke oss. De ga et strålende inntrykk i intervjuprosessen, og vi gleder oss til de starter opp, sier Terje Lundby, leder for krafthandel i Østfold Energi.


Fra Itera til Østfold Energi 

Jørgen Aarstad (33) tar med seg både IT- og kraftmarkedsekspertise til Østfold Energi.

Han kommer fra stilling som seniorkonsulent i Itera, hvor han har jobbet mye med å utvikle dataplattformer for kunder.

Aarstad har tidligere jobbet som analytiker og produksjonsplanlegger i Fortum Oslo Varme og Statnett, og har en mastergrad i Power System Engineering fra NTNU.

I Østfold Energi vil han spille en nøkkelrolle i å automatisere og digitalisere flere av selskapets krafthandelsprosesser.  I tillegg vil han jobbe med daglig produksjonsplanlegging.

-  Det skjer mye spennende i selskapet og Østfold Energi har vært på radaren min lenge. Kombinasjonen med både energi og digitalisering var veldig interessant for meg. Dette er en mulighet man ikke får så ofte, sier Aarstad, som startet opp 2. januar.

Ifølge leder for krafthandel Terje Lundby, har Aarstad en spennende og ettertraktet fagkombinasjon.

-Vi må håndtere de stadig skiftende prisbildene og usikkerhetene i kraftmarkedet. Da trenger vi automatiserte prosesser og bygge opp bedre data- og analysegrunnlag. Jørgen kan både kraftmarkedet og har solid erfaring med å bygge dataplattformer, sier Lundby.

Selskapet er nå i gang med å styrke teamet med enda flere ressurser i krafthandelsavdelingen, som håndterer Østfold Energis produksjonsplanlegging og krafthandel for til sammen 2,2 TWh regulerbar vannkraft.


Østfold Energi og Yve inngår samarbeid om fastprisavtaler

Kraftprodusenten Østfold Energi og strømkonsernet Yve har inngått en rammeavtale om fastpriskonkrater til bedriftsmarkedet.

Yve er morselskap til strømsalgsselskapene Kraftriket AS, Polar Kraft AS og Smart Energi AS. Det er strømselskapene til Yve som inngår avtaler med sluttkundene.

– Vi er glade for å ha fått på plass en rammeavtale med Yve-konsernet. Med sine sterke merkenavn vil de bidra til å sikre et volum med fastprisavtaler til næringskunder som ønsker forutsigbare priser, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Bakgrunnen er at regjeringen har vedtatt at kontraktsunntaket for grunnrenteskatten, som tidligere kun har vært tilbudt kraftkrevende industri, nå skal gjelde alle næringskunder. Fastprisene skal gi forutsigbarhet for både næringskundene og kraftprodusentene.

–Det siste året har vist hvor store prisvariasjonene er i kraftmarkedet og hvor komplekst og uforutsigbart det er. Vi håper tilbudet blir godt mottatt og svarer ut et behov i markedet på sikt, sier Anders Kvamme, administrerende direktør i Yve.

Fastprisene vil tilbys på forretnings- og markedsmessige vilkår.

Avtalene Østfold Energi tilbyr gjennom Yve gjelder for prisområdet Vestlandet NO5, med levering fra 1. mars.

Prisene vil være tilgjengelige fra 1. februar. Da vil det også være mulig å inngå avtaler.
Se nærmere informasjon på smartenergi.com/nyheter og kraftriket.no/om/nyheter

 

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef Østfold Energi
Tlf: 97657905
E-post: to@ostfoldenergi.no

Heine Sebjørnsen, Leder Kraftforvaltning Yve AS
Tlf: 92026338
E-post: heine.sebjornsen@yve.no

 


Rekordlave kraftpriser - vær eller pandemi?

2020 er hittil et svært spesielt år i det nordiske kraftmarkedet. I april ble det registrert den laveste prisen noensinne. Er det den varme vinteren, eller korona-pandemien som er hovedårsaken? 

Read more


Kraftprisen nesten 70 prosent lavere enn i fjor 

Kraftprisen er historisk lav om dagen. - Prognosene tilsier svært lave priser gjennom sommeren og til godt utpå høsten, sier Østfold Energi-direktør Oddmund Kroken.  

Read more