Vi gir tilbake til lokalsamfunnet

I 2022 støttet vi flere lokale lag og foreninger i Østfold og Lærdal, som jobber med aktiviterer for barn og unge. I tillegg har vi langsiktige sponsorater med Inspira og Ungt Enterpenørskap og vi støtter også flere større lokale arrangementer.
Les mer om våre sponsorater

For alle sponsoratene våre er det viktig med et bevisst forhold til bærekraft og vi stiller krav til de vi sponser. Dette gjelder spesielt de store arrangementene hvor vi går inn som samarbeidspartner.

Vi tildeler støtte til 20 søkere to ganger i året. Neste søknadfrist er 1.april 2023.

Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner. Se informasjon under.

Disse fikk støtte i 2022:

Lag og foreninger i Østfold

 • Råde idrettslag
 • Begby fotball
 • Askim kulturforum- Julespill
 • Varteig idrettslag
 • Middagsåsen Sportssenter
 • Julemarked i Sarpsborg
 • En time teller- Moss
 • Verdensbro Halden
 • Fredrikshald kampsportklubb

Lag og foreninger i Lærdal / Årdal

 • Hegg skyttarlag
 • Lærdal Musikklag
 • Lærdal Skytehus
 • Årdal Grovsyklarlaug
 • Røde Kors Basar 2022
 • Grimsgjerde vel (lekeplass)
 • Sykkelhjelmer til 4. klassingene i Lærdal

Støtte til arrangementer i 2022

 • Alle jenter på banen- Råde IL
 • Scenefabrikken- oppsetning av Pippi på Borgarsyssel i 2023
 • Grenserittet Halden
 • Tour of Scandinavia
 • Glommaløpet

 

Søk om sponsormidler

Vi inngår sponsorsamarbeid med grupper, lag og foreninger innen tre forskjellige kategorier;

 • kultur
 • idrett
 • aktiviteter som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø

Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner.

Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne må ha adresse i Østfold eller i Lærdal / Årdal, hvor vi har virksomhet. Nye søkere vil prioriteres.  Vi tildeler støtte til 20 søkere to ganger i året:

Søknadsfrist: 1. april og 1. september.

Slik søker du

Dette må søknaden inneholde:

 • Navn på forening, organisasjonsnummer, samt en navngitt kontaktperson.
 • Kommune
 • Beløp dere søker om
 • En kort og tydelig beskrivelse av hva dere søker penger til
 • Hvor og hvordan logo/Østfold Energi skal synliggjøres

Send søknaden til spons@ostfoldenergi.no 

Formelle kriterier 

 • Innsender av søknad må ha fylt 18 år.
 • Initiativet som det søkes støtte til må ha tilhørighet til en gruppe, lag, forening eller organisasjon som har et eget organisasjonsnummer og tilhørende bankkonto.

Vi sponser ikke: 

 • Formål eller organisasjoner utenfor våre lokalsamfunn
 • Formål i strid med god forretningsskikk
 • Miljøskadelige formål
 • Enkeltpersoner
 • Pengegaver
 • Religiøse eller politiske formål eller organisasjoner
 • Russebusser/ biler
 • Annonsering

Klart for verdenscup i orientering i Østfold

26.– 30. april er det duket for folkefest i skogene i Våler når verdens beste orienteringsløpere skal kjempe om pallplasser og verdenscuppoeng. Det er orienteringsklubbene i Moss og Indre Østfold som sammen med Norges Orienteringsforbund plukket ut felles arena ved gokartbanen i Våler. Hit kommer deltakere fra 30 nasjoner, 400 frivillige og det er forventet 2000 deltakere i publikumsløpene Lørdagskjappen og Smaaleneneløpet under Østfold O-Weekend. Stevnesenter for arrangementet er lagt til Sarpsborg, det samme som under VM i 2019.

– Bare fire år etter VM i orientering i Østfold er vi tilbake med verdenscup. Vi gleder oss til å nok en gang vise hvorfor Østfold er så godt egnet for orientering. Det er en stor glede for oss å ha med Østfold Energi på laget, sier Morten Breimo i orienteringsklubben Moss og Sigmund Vister i Indre Østfold orienteringsklubb. Begge er med i styringsgruppa for arrangementet.

Se video fra lanseringen:

Lokal hovedsponsor
Med på laget er Østfold Energi som hovedsponsor. Kraftselskapet var også en av  hovedsamarbeidspartnerne for VM i orientering i 2019.

– Vi er stolte av at idrettsarrangementer i verdensklasse søker seg til vår region, og ønsker å bidra til å gjøre dette mulig, sier Hege Håkonsen, direktør for HR og samfunn i Østfold Energi.

Fartsfenomenet Fosser
Orientering som idrettsgren er blitt populær TV-underholdning. Verdenscupen siste helga i april sendes direkte på NRK i tillegg til flere andre kanaler. Kasper Fosser fikk sitt store gjennombrudd under VM i Østfold 2019. Fire år senere er han blant favorittene når verdenscupen innledes med Østfold O-Weekend.
Det blir utrolig gøy å komme tilbake til Østfold for å løpe verdenscup. Jeg kommer til å satse hardt på hver av verdenscuprundene, sier Fosser.

Norges landslagstrener Anders Nordberg varsler at de sender full verdenscuptropp til løpene. Dette vil si 17 løpere hvorav åtte kvinner og åtte menn hvorav Kasper Fosser har friplass. Det er store forventinger knyttet til Norges tropp og først og fremst duellene mot svenskene som de siste årene har vært verdens beste orienteringsnasjon.

– Vi skal gi svenskene kamp til døra i Østfold, og målet er at vi skal være best på hjemmebane, sier Nordberg.


Ida (24) er første kvinne i jobben

150 meter inn i fjellet er Ida Sjøthun i gang med dagens sjekkrunde i kraftstasjonen. Det durer og summer i kraftverket i Lærdal. Her er det enorme krefter i sving.

- Det beste med jobben er at ingen dager er like, sier 24-åringen.

Hun er etterlengtet i den mannsdominerte kraftbransjen. Kun hver femte arbeidstager i bransjen er en kvinne, ifølge 2021- tall fra SSB.

- Jeg tenker at alle mannsdominerte yrker har godt av å få inn litt kvinner. Det gjør noe med arbeidsmiljøet å blande det litt, sier Sjøthun.

Variert hverdag: Ida på brannøvelse

Tar fagbrev i jobben

Det er bare tre år siden hun tok elektrikerfagbrevet og veien til kraftbransjen var ikke gitt. Før hun fikk jobben på Østfold Energis største kraftverk, var hun elektriker.

-Jeg jobbet i Caverion på sykehuset i Lærdal. Dette er noe helt annet. Nå lærer jeg masse om hvordan generatorer og turbiner er bygget opp, sier Sjøthun.

Hun hadde lyst til å ta fagbrev som energioperatør og få en jobb hvor hun kunne utvikle seg.

-Driftslederen min er flink til å sette meg ut på forskjellige typer jobber sånn at jeg kommer innom alt. Det tror jeg er den beste måten å gjøre det på, sier Sjøthun.

Ettersom Østfold Energi er en kjent bedrift i bygda, bestemte hun seg for å gripe muligheten da den bød seg.

- Jeg var jo litt nervøs da jeg skulle ned i stasjonene for første gang, langt nede i fjellet. Men nå har jeg vært mye i de forskjellige stasjonene og har blitt trygg på at det går bra, sier hun.

- Man kan ikke være redd for å ta i litt

Akkurat nå er hun med på alt det mekaniske for å lære mest mulig om vannkraften. Med 20 kollegaer på kraftverket er hun en av to kvinner, men eneste kvinne «i felten».

– Jeg tenker det er viktig å vise at kvinner jobber i mannsdominerte yrker kan får det til like godt som menn. Noe arbeid kan være litt tungt, så man kan ikke være redd for å ta i litt, sier Sjøthun.

-Jeg trives utrolig godt. Alle er veldig imøtekommende og vil at alle skal få ting til, sier Ida. Ved siden av henne er sektretær Gunnvor Lunde Breistøl, som lenge var eneste kvinne på kraftstasjonen.

Det at hun har flest kollegaer av det motsatte kjønn ser hun ikke på som et problem.

-Jeg har alltid bare jobbet med mannfolk og trives veldig godt med det. Menn er litt mer direkte enn fleste kvinner og jeg er ganske direkte selv, så man vet alltid hvor man har hverandre, sier Sjøthun.

På videregående var de bare fire jenter i klassen. Hun vet flere tenkte på å søke, men lot være siden elektrolinja ble sett på som «guttelinje».

-Mitt tips til andre jenter er å tørre å tenke litt utenfor boksen. Du må ikke studere det som vennegjengen din skal, om du egentlig har lyst å prøve noe annet.  Jeg søkte på det jeg interesserte meg for og angrer ikke, sier Sjøthun.

Vil ansette flere kvinner

Selv om kvinneandelen går sakte opp i kraftbransjen er det stor forskjell i type stillinger. Ifølge tall fra SSB og Energi Norge er kvinneandelen for økonomiske fag, HR og administrasjon på 33 prosent. Mens blant energioperatørene er det kun tre prosent kvinner (tall fra 2020).

Østfold Energi jobber målrettet på alle nye stillinger for å få opp kvinneandelen. Med 53 medarbeidere er en av fire kvinner. På to år har andelen økt med tre prosentpoeng.

-Vi jobber med å bli enda bedre. Spesielt i fagområder og team med lite mangfold, sier Hege Håkonsen, direktør for HR og samfunn i Østfold Energi.

- Vi er langt fra i mål, men systematisk arbeid og tydelige mål fungerer, sier Hege Håkonsen.

.

Hun sier det krever systematisk arbeid og vilje til å gå litt lenger for å finne de riktige kandidatene.

-Det handler om alt fra hvordan vi utformer stillingsannonsene, hva slags bakgrunn vi ser etter og vi må jobbe mye mer med «search». Man har ofte lett for å tenke tradisjonelt og ansette mennesker som er like en selv. Mangfold innebærer å se litt utenfor de vante boksene, sier Håkonsen.

Hun understreker at det er ekstra krevende å finne kvinner på operatørnivå på små steder.

-Da må vi tørre å tenke litt nytt og gi rom for eksempelvis å ta fagbrev gjennom jobben. Ida er et godt eksempel på at vi lykkes. Hun er både talentfull og viktig for miljøet i Lærdal. Hun har glidd rett inn, sier Håkonsen.

Nå er målet å få enda flere kvinner inn i bedriften.

– Vi har satt oss et ambisiøst mål på 35 prosent innen de neste fire-fem årene. Selv om mangfoldsbegrepet er bredere enn bare kjønn, må vi begynne et sted. Etter at vi begynte å sette dette høyere på agendaen, ser vi tydelige resultater i rekrutteringsprosessene vi har nå, sier Håkonsen.

Hvordan lykkes med å øke kvinneandelen?

Det er helt vesentlig å etablere forståelse for hvorfor mangfold er viktig. Både formål og målsetting må forankres, både i toppen og i hele organisasjonen.

Mål betyr ingenting uten konkrete tiltak. Å våge å sette ambisiøse mål, påvirker både tiltak og gjennomføringsevne. Vær også innstilt på å bruke mer tid og innsats for å nå målene.

Vil du ha mangfold, må du være villig til å ansette folk som er ulik deg selv. Vi skal være varsomme med å «båssette» mennesker i kategorier på kjønn. Dette gjelder selvsagt også etnisitet, seksuell orientering, funksjonshemming, osv.. Økt bevissthet, med åpenhet for ulikhet, er viktige suksesskriterier for å lykkes med mangfoldsarbeidet

 • Vær bevisst på at bildebruk og språk kan være ekskluderende. Vi vet f.eks. at kvinner søker lettere på en stilling hvor de ser bilder av andre kvinner, mens menn søker uansett.
 • Vær klar over at det er ulikheter i hva kvinner og menn ser etter i valg av arbeidsgiver. Dette ser vi etter i en arbeidsgiver: Sjekk forskjellene mellom kvinner og menn – E24
 • Tenk gjennom hvordan kompetansekrav blir utformet. Vi vet at kvinner gjerne vurderer sitt eget potensial ut fra hva de kan mens menn i større grad søker på stillinger de mener de har potensial til å fylle.

Søk utenfor eget nettverk, gjerne i samarbeid med høyskoler, organisasjoner o.l. Oppfordre medarbeidere til å komme med tips.

Kvinner unnlater ofte å vise all kompetanse i jobbsøknaden. Mange kan ofte ha en forståelse om at noen kompetanseområder er en «selvfølge» og tar de ikke med.

Tenk litt «utenfor boksen»
Kan kompetansebehovet utvikles over tid hvor tilrettelegging for etterutdanning eller internopplæring kan være svaret?

.

Ha både en kvinne og mann til stede i intervjuene. Det er viktig for både representasjon og identifikasjon. Ubevisste holdninger påvirker oss mer enn vi er klar over.

 • Å jobbe med mangfold innebærer at dette må synes på flere arenaer i selskapets kommunikasjonsprofil – ikke bare i stillingsannonsene. Hvordan kommer dette frem på hjemmesidene, SoMe og andre profileringskanaler?
 • Delta i bransjenettverk og lær av andre selskap som har lykkes


Tour of Scandinavia og Østfold Energi på lag

Foto: Eventfotografene

Partene har signert en avtale hvor Østfold Energi går inn som en av fire hovedsponsorer og vil blant annet være eier av den grønne poengtrøya under årets ritt. 

- Tour of Scandinavia, tidligere Ladies Tour of Norway, har sin opprinnelse og identitet knyttet til Østfold.  Dette blir en stor sykkelfest i Østfold som setter regionen på kartet både nasjonalt og internasjonalt, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

- Tour of Scandinavias satsing på likeverd, bærekraft og barne- og ungdomsaktiviteter relatert til sykkel passer oss svært godt og er noe vi gjerne vil være med på, sier Kroken.

Unik satsing med lokal forankring

«Tour of Scandinavia – Battle of the North» har World Tour status og arrangeres i Norge, Sverige og Danmark 9. - 14. august i år. Sammen med Tour de France og Giro Rosa er det skandinaviske rittet det mest prestisjetunge etapperittet i sykkelverden for kvinner. 

Rittet arrangeres som et etapperitt over seks dager med start i København, med neste etappe i Sverige før de fire avsluttende etappene sykles i Østfold og på Østlandet i Norge.  Rittet besøker både Moss, Sarpsborg, Askim, Mysen og Halden, som alle er enten start- eller målby for en etappe i løpet av Touren.

-Vi sykler på kryss og tvers av Østfold på tre etapper og vil tilbakelegge cirka 450 km totalt gjennom regionen, sier daglig leder for sykkelrittet, Roy Moberg.
   
- Østfold Energi sitt fokus på bærekraft og breddeaktiviteter er verdier som er svært sammenfallende med våre egne verdier, sier en fornøyd løpsdirektør Roy Moberg i Ladies Tour of Norway AS, som eier rettighetene til Tour of Scandinavia - Battle of The North (BOTN). 

Løpsdirektør Roy Moberg gleder seg til å vise frem Østfold for hele den
sykkelinteresserte verden i august.

-Tour of Scandinavia arrangerer blant annet barneritt og Grønn sommersykkelskole for barn i alle vertskapsbyene våre i Østfold gjennom arrangementsuken. Arrangementsuken starter med en familiedag i Kulåsparken i Sarpsborg lørdag 6. august, og vi er veldig glade for å ha med oss Østfold Energi også på dette arrangementet, sier Moberg. 

-  Vi har tatt store steg ut i verden siden oppstarten i 2014, men er fortsatt et lokalt forankret arrangement hvor det er viktig å beholde identiteten og eierskapet lokalt. At store og viktige lokale samfunnsaktører som Østfold Energi engasjerer seg gjennom oss er betyr mye for å sikre lokal forankring, sier Moberg, som gleder seg til å vise frem regionen for hele den sykkelinteresserte verden i august.    

10 millioner seere

Tour of Scandinavia vil ha live-TV dekning world wide med 2,5 timers daglige TV-sendinger. I 2021 hadde forløperen til rittet, Ladies Tour of Norway, over 10 millioner unike seere globalt. ​​​​​​I Norge sendes rittet direkte på TV 2 og Eurosport. 

Som hovedsponsor blir Østfold Energi markedsført som eier av den grønne poengtrøya, en klassifiseringstrøye som mange kjenner igjen fra Tour de France og som vil være veldig synlig på Tv også gjennom Tour of Scandinavias etapper. 

Årets store sykkelnyhet i Skandinavia, Tour of Scandinavia, ble
presentert med lokalt fokus i Halden onsdag 8. juni. Østfold Energi ble annonsert som en av hovedsponsorene.

For mer informasjon ta kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonssjef

97 65 79 05

to@ostfoldenergi.no

 

 

 


Grønt rammeverk i Østfold Energi

- Østfold Energi har i sin strategiske satsning å tenke bærekraft i alt vi gjør. Dette betyr at vårt finansielle arbeid også må være bygd opp rundt bærekraft, sier Bengt Petter Johansen, finanssjef i Østfold Energi.

Grønne obligasjoner

Et grønt rammeverk er en klassifiseringsordning basert på ICMA Green Bond Principles som støtter opp under FNs bærekraftsmål. Det er en vurdering av virksomheten sett i forhold til Paris-avtalen om global oppvarming.

- Hvordan man inkluderer informasjon om bærekraft i et finansielt system er krevende, men ekstremt viktig. Gjennom prinsippene til ICMA har vi fått gode verktøy for hvordan vi skal håndtere dette. Våre fremtidige obligasjonslån vil i stor grad være grønne obligasjoner, sier Johansen.

-Må tørre å bli sett i kortene

Rammeverket til Østfold Energi er tredjepartsvurdert av CICERO Shades of Green. Selskapets finansieringsformål er rangert som «dark green» og governance som «good».

- Vi er stolte av klassifiseringen fra CICERO. At vårt rammeverk er verifisert av en tredjepart er helt sentralt. Det holder ikke lenger at vi selv synes vi er grønne. Vi må kunne kvantifisere bærekraft og tørre å bli sett i kortene. Hvis ikke er det umulig for oss å bli bedre, sier Anna Sara Fjeld, bærekraftsansvarlig i Østfold Energi.

Les mer:

 

 

 


Dette betyr statsbudsjettet for Østfold Energi

Regjeringen vil lette på skatten for nye vannkraftprosjekter, men beholder det høye skattetrykket på eksisterende kraftverk. - Et steg i riktig retning, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Read more


Spørsmål og svar om datasenter på Hasle

Vi har samlet opp de spørsmålene som har kommet om datasenter-utviklingen på Hasle.

Read more


Mangeårig samarbeid med Ungt Entreprenørskap

Østfold Energi og Ungt Entreprenørskap har jobbet sammen om å arrangere Energicamper for elever i Østfold siden 2003. Sammen har vi et bankende hjerte for å inspirere unge til å tenke nytt – og komme opp med ideer og løsninger. Nå er det klart for nye camper.

Read more


Elever skal lære om energi med VR-briller

Visste du at energi gir spennende jobbmuligheter? I et helt nytt undervisningsopplegg får skoleelever bli med inn i Østfold Energis verden – virtuelt. Østfold Energi er første bedrift ut i et fremtidsrettet pilotprosjekt. Og det kan bli flere virtuelle bedriftsbesøk, forteller INSPIRIA.

Read more


Stort løft for Opera Østfold

Østfold Energi har hatt samarbeid med Opera Østfold siden 2005. Opera Østfold, som for tiden er aktuelle med «Il Trovatore», har vokst seg fra å være en distriktssatsing til å bli en regional operasatsing som bidrar til næringsutvikling. Derfor skal Opera Østfold nå omdannes til et aksjeselskap.

Read more