Slik ble verdiene fordelt

Østfold Energi tilførte samfunnet 2,6 milliarder kroner i form av utbytte, skatter og avgifter. Verdiene går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i kommunene.

Figuren under viser hvordan alle verdiene ble fordelt i 2022.

 

Tall i MNOK. Fra samfunnsregnskapet, inkludert MVA.

 

 

Eierne

Eierne våre er Viken fylkeskommune (45 %) og alle kommunene i Østfold og Aurskog Høland kommune (55 %). En stor andel av verdiskapingen vår går tilbake til samfunnet der vi lever og bor. Eierne våre får 65 prosent av overskuddet til selskapet. I 2022 utgjorde det 387 millioner kroner. Det er verdier som er med på å finansiere viktige velferdstjenester, som skole, barnehage og sykehjem.

Skatt og avgifter til det offentlige

Som kraftprodusent bidrar vi med mye skatt. Skattene går til både stat, fylke og kommuner. Vi betaler naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift, grunnrenteskatt og vanlig selskapsskatt. Dette er verdier som er med på å finansiere den norske velferden.

Investeringer i selskapet

35 prosent av overskuddet går til vekst og utvikling i selskapet. Dette gjelder både oppgraderinger av produksjonsanlegg, og investeringer i ny fornybar produksjon. I 2022 investerte vi totalt 251 millioner kroner. Oppgraderingen av Brekke kraftverk og utbyggingen av elva Mørkedøla er eksempler på store investeringer vi gjør i vannkraften. Vi investerer også i nye selskaper som birdra til flere lokale arbeidsplasser og grønn omstilling.

Leverandører

Østfold Energi er en liten organisasjon, som bruker lokale leverandører i våre prosjekter, særlig knyttet til utbygging og vedlikehold av vannkraftvirksomheten. Her bidrar vi til å skape verdier og vekst i de lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Ansatte

Lønn og andre personalkostnader til selskapets 58 ansatte. Østfold Energi har som strategi å skape flere arbeidsplasser, som vil skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Finansinstitusjoner

Kraftproduksjon krever store investeringer. Vi betaler renter på lån til finansinstitusjoner.

Vil du vite mer om Østfold Energi og vår verdiskaping? Se Års- og bærekraftsrapport for 2022


Vil du være med på solkraftsatsingen vår?

For å møte det økende strømbehovet trenger vi mer fornybar kraft - og vi trenger det raskt. Her spiller solkraft en viktig rolle. Østfold Energi var tidlig ute med å satse på både bakkemontert solkraft og sol på næringsbygg. Nå trenger vi deg til å gi oss enda større fart i solkraftsatsingen. Du vil lede arbeidet med å utvikle lokale solkraftprosjekter i et selskap med høye ambisjoner. Vi har i dag flere innledende prosjekter, og trenger en dedikert person til å ta dette videre.

For å lykkes er det viktig at du har interesse for prosjektutvikling og salg, og et sterkt engasjement for å bidra til en bærekraftig utvikling i Østfold.

Du vil ikke jobbe alene. I ryggen har du et sterkt og sammensveiset team innen forretningsutvikling. I tillegg til sol jobber vi med alt fra lokale energisystemer og kraftkrevende industri til digitalisering og karbonfangst. Vi samarbeider også tett med våre deleide selskaper som Solgrid (bakkemontert solkraft), Zephyr (vindkraft) og Soleie (sol på store bygg). Du vil rapportere til direktør for strategi og forretningsutvikling og være en viktig ressurs i selskapet. Mulighetene for utvikling og påvirkning er store hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere områder i størrelsesorden 20-100 mål som er egnet for solkraftproduksjon
 • Ha dialog med grunneiere og etablere grunneieravtaler
 • Sikre nettilkobling, velge teknisk løsning, utrede konsekvenser, sikre konsesjon, gjennomføre anskaffelse, overse bygging, samt følge opp produksjon etter idriftsettelse.
 • Skape gode relasjoner med grunneiere, kommuner, nettselskap, leverandører, konsulenter, myndigheter og andre interessenter.
 • Lede prosjektene fra idefase til drift. Prosjektene vil gjennomføres i samarbeid med resten av forretningsutviklingsteamet, grunneiere og leverandører, samt ved bruk av konsulenter etter behov.

 

Kompetanse og erfaring

 • Mastergrad eller tilsvarende – innenfor relevant fagområde
 • Erfaring fra salg og/eller prosjektutvikling, gjerne innen solkraft.
 • God teknisk forståelse
 • Trygghet innen prosjektledelse
 • Interesse for bærekraftig utvikling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Du er opptatt av å prestere best mulig, men minst like opptatt av å bidra til andres prestasjon.  Du er tydelig, jobber strukturert og analytisk og har sterk gjennomføringsevne.  Du har gode relasjonsevner og bygger nettverk og kommuniserer godt på alle nivåer. Du er flink til å synliggjøre gevinstene til alle interessentene i et prosjekt og liker å lykkes i samarbeid med andre. Ikke minst er du interessert i verden og samfunnet rundt deg.

Vi kan tilby:

 • et særdeles godt og inkluderende arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige kollegaer.
 • konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi
 • sentrale moderne lokaler på Grålum i Sarpsborg med ladeplass for elbiler.
 • stor fleksibilitet i hverdagen

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

 

Søknadsfrist: 22. februar

 

 

For spørsmål om stillingen:

Ole Christian Stubberud

Partner, Garuda AS

415 69 331

oc.stubberud@garuda.no


Nytt styre i Østfold Energi

På generalforsamlingen 31. mai ble det valgt nytt styre i Østfold Energi, etter innstilling fra valgkomiteen.  

Unni Elisabeth Skaar kommer inn som nytt styremedlem, sammen med Kristian Thowsen, som også blir nestleder i styret. Ane Sofie Tømmerås får en ny periode som styreleder i selskapet. Per Kjærnes og Erlend Sand Aas fortsetter også i styret. Kristin Bremer Nebben blir ny første vara. 

Kristian Thowsen er siviløkonom med ledererfaring fra offentlig og privat sektor. Thowsen har solid kompetanse og erfaring innen ledelse, strategi, finans, styrearbeid og endringsprosesser. Han er i dag konstituert fylkesdirektør næring og tannhelse i Viken fylkeskommune, etter lang tid som fylkesdirektør ved Fylkesrådsleder kontor. 

Thowsen har bakgrunn fra forvaltningsteamet for statens eierskap i Statkraft, som transaksjonsøkonom og analytiker. Han deltok blant annet i prosessen da Statkraft gikk fra statsforetak til aksjeselskap. Han har vært finansdirektør i Drammen kommune, og har også har vært styremedlem i Vardar. 

Unni Elisabeth Skaar har lang rådmannserfaring fra flere kommuner; sist som rådmann/kommunedirektør i Sarpsborg kommune i perioden 2010-2020.  Hun er utdannet agronom og har tilleggsutdannelse innen pedagogikk og ledelse og en master i PA.  

Skaar har flere styreverv i ulike selskaper og organisasjoner og har blant annet sittet i styret i Kommunalbanken og Sykehus Østfold HF.  Hun har også styreledererfaring fra Østfold Bedriftssenter AS. Unni har politisk erfaring fra Rakkestad kommune og som representant i Østfold fylkesting og fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune. 

Styret i Østfold Energi

 


Slik bidrar vi til fellesskapet

I 2021 tilførte vi samfunnet 921 millioner kroner i form av utbytte, skatter og avgifter. Verdiene går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i kommunene.

Figuren over viser hvordan alle verdiene ble fordelt i 2021. Tall i MNOK.

Eierne

Eierne våre er Viken fylkeskommune (45 %) og alle kommunene i Østfold og Aurskog Høland kommune (55 %). En stor andel av verdiskapingen vår går tilbake til samfunnet der vi lever og bor. Eierne våre får 65 prosent av overskuddet til selskapet. I 2021 utgjorde det 190 millioner kroner. Det er verdier som er med på å finansiere viktige velferdstjenester, som skole, barnehage og sykehjem.

Skatt og avgifter til det offentlige

Som kraftprodusent bidrar vi med mye skatt. Skattene går til både stat, fylke og kommuner. Vi betaler naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift, grunnrenteskatt og vanlig selskapsskatt. Dette er verdier som er med på å finansiere den norske velferden.

Investeringer i selskapet

35 prosent av overskuddet går til vekst og utvikling i selskapet. Dette gjelder både oppgraderinger av produksjonsanlegg, og investeringer i ny fornybar produksjon. I 2021 investerte vi totalt 123 millioner kroner. Oppgraderingen av Brekke kraftverk og utbyggingen av elva Mørkedøla er eksempler på store investeringer vi gjør i vannkraften.

Leverandører

Østfold Energi er en liten organisasjon, som bruker lokale leverandører i våre prosjekter, særlig knyttet til utbygging og vedlikehold av vannkraftvirksomheten. Her bidrar vi til å skape verdier og vekst i de lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Ansatte

Lønn og andre personalkostnader til selskapets 53 ansatte. Østfold Energi har som strategi å skape flere arbeidsplasser, som vil skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Finansinstitusjoner

Kraftproduksjon krever store investeringer. Vi betaler renter på lån til finansinstitusjoner.

Vil du vite mer om Østfold Energi og vår verdiskaping? Se Årsrapport 2021 og Bærekraftsrapport 2021


Trine Berg er ny økonomidirektør i Østfold Energi 

Trine Berg skal lede teamet for økonomi, finans og risiko i Østfold Energi. Hun kommer fra stilling som økonomisjef i Eurofins Norge.  

Read more


Anna Sara blir bærekraftsansvarlig i Østfold Energi

Anna Sara Fjeld (31) er ansatt i den nyopprettede stillingen som bærekraftsansvarlig i Østfold Energi.

Read more


Ane Sofie Tømmerås ny styreleder i Østfold Energi

Partner og daglig leder i Advokathuset Justisia, Ane Sofie Tømmerås (54), er valgt til styreleder i Østfold Energi. Hun overtar etter Marthe Lie (41) fra Are Treindustrier. 

Read more


Kraftprisen nesten 70 prosent lavere enn i fjor 

Kraftprisen er historisk lav om dagen. - Prognosene tilsier svært lave priser gjennom sommeren og til godt utpå høsten, sier Østfold Energi-direktør Oddmund Kroken.  

Read more


Viken inn som eier i Østfold Energi

Fra 1. januar fikk Østfold Energi flere nye eiere. Viken er største eier, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.

Read more


Østfold Energi med ny historiebok

Etter to års arbeid er Østfold Energis nye
historiebok lansert. Her fortelles det om en stor arbeidsgiver som har
gjennomgått en spennende utvikling, både i Østfold og Indre Sogn - og en helt
spesiell bedriftskultur som står sterkt den dag i dag.

Read more