Nytt styre i Østfold Energi

På generalforsamlingen 31. mai ble det valgt nytt styre i Østfold Energi, etter innstilling fra valgkomiteen.  

Unni Elisabeth Skaar kommer inn som nytt styremedlem, sammen med Kristian Thowsen, som også blir nestleder i styret. Ane Sofie Tømmerås får en ny periode som styreleder i selskapet. Per Kjærnes og Erlend Sand Aas fortsetter også i styret. Kristin Bremer Nebben blir ny første vara. 

Kristian Thowsen er siviløkonom med ledererfaring fra offentlig og privat sektor. Thowsen har solid kompetanse og erfaring innen ledelse, strategi, finans, styrearbeid og endringsprosesser. Han er i dag konstituert fylkesdirektør næring og tannhelse i Viken fylkeskommune, etter lang tid som fylkesdirektør ved Fylkesrådsleder kontor. 

Thowsen har bakgrunn fra forvaltningsteamet for statens eierskap i Statkraft, som transaksjonsøkonom og analytiker. Han deltok blant annet i prosessen da Statkraft gikk fra statsforetak til aksjeselskap. Han har vært finansdirektør i Drammen kommune, og har også har vært styremedlem i Vardar. 

Unni Elisabeth Skaar har lang rådmannserfaring fra flere kommuner; sist som rådmann/kommunedirektør i Sarpsborg kommune i perioden 2010-2020.  Hun er utdannet agronom og har tilleggsutdannelse innen pedagogikk og ledelse og en master i PA.  

Skaar har flere styreverv i ulike selskaper og organisasjoner og har blant annet sittet i styret i Kommunalbanken og Sykehus Østfold HF.  Hun har også styreledererfaring fra Østfold Bedriftssenter AS. Unni har politisk erfaring fra Rakkestad kommune og som representant i Østfold fylkesting og fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune. 

Styret i Østfold Energi

 


Slik bidrar vi til fellesskapet

I 2021 tilførte vi samfunnet 921 millioner kroner i form av utbytte, skatter og avgifter. Verdiene går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i kommunene.

Figuren over viser hvordan alle verdiene ble fordelt i 2021. Tall i MNOK.

Eierne

Eierne våre er Viken fylkeskommune (45 %) og alle kommunene i Østfold og Aurskog Høland kommune (55 %). En stor andel av verdiskapingen vår går tilbake til samfunnet der vi lever og bor. Eierne våre får 65 prosent av overskuddet til selskapet. I 2021 utgjorde det 190 millioner kroner. Det er verdier som er med på å finansiere viktige velferdstjenester, som skole, barnehage og sykehjem.

Skatt og avgifter til det offentlige

Som kraftprodusent bidrar vi med mye skatt. Skattene går til både stat, fylke og kommuner. Vi betaler naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift, grunnrenteskatt og vanlig selskapsskatt. Dette er verdier som er med på å finansiere den norske velferden.

Investeringer i selskapet

35 prosent av overskuddet går til vekst og utvikling i selskapet. Dette gjelder både oppgraderinger av produksjonsanlegg, og investeringer i ny fornybar produksjon. I 2021 investerte vi totalt 123 millioner kroner. Oppgraderingen av Brekke kraftverk og utbyggingen av elva Mørkedøla er eksempler på store investeringer vi gjør i vannkraften.

Leverandører

Østfold Energi er en liten organisasjon, som bruker lokale leverandører i våre prosjekter, særlig knyttet til utbygging og vedlikehold av vannkraftvirksomheten. Her bidrar vi til å skape verdier og vekst i de lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Ansatte

Lønn og andre personalkostnader til selskapets 53 ansatte. Østfold Energi har som strategi å skape flere arbeidsplasser, som vil skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Finansinstitusjoner

Kraftproduksjon krever store investeringer. Vi betaler renter på lån til finansinstitusjoner.

Vil du vite mer om Østfold Energi og vår verdiskaping? Se Årsrapport 2021 og Bærekraftsrapport 2021


Trine Berg er ny økonomidirektør i Østfold Energi 

Trine Berg skal lede teamet for økonomi, finans og risiko i Østfold Energi. Hun kommer fra stilling som økonomisjef i Eurofins Norge.  

Read more


Anna Sara blir bærekraftsansvarlig i Østfold Energi

Anna Sara Fjeld (31) er ansatt i den nyopprettede stillingen som bærekraftsansvarlig i Østfold Energi.

Read more


Ane Sofie Tømmerås ny styreleder i Østfold Energi

Partner og daglig leder i Advokathuset Justisia, Ane Sofie Tømmerås (54), er valgt til styreleder i Østfold Energi. Hun overtar etter Marthe Lie (41) fra Are Treindustrier. 

Read more


Kraftprisen nesten 70 prosent lavere enn i fjor 

Kraftprisen er historisk lav om dagen. - Prognosene tilsier svært lave priser gjennom sommeren og til godt utpå høsten, sier Østfold Energi-direktør Oddmund Kroken.  

Read more


Viken inn som eier i Østfold Energi

Fra 1. januar fikk Østfold Energi flere nye eiere. Viken er største eier, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.

Read more


Østfold Energi med ny historiebok

Etter to års arbeid er Østfold Energis nye
historiebok lansert. Her fortelles det om en stor arbeidsgiver som har
gjennomgått en spennende utvikling, både i Østfold og Indre Sogn - og en helt
spesiell bedriftskultur som står sterkt den dag i dag.

Read more


Historiebok om Østfold Energi lanseres 15. oktober

En ny bok om Østfold Energis innholdsrike historie fra 1988-2019 er ferdigskrevet, etter to års arbeid. Resultatet er et verk på 360 sider som lanseres i høst. Se de historiske bildene!

Read more


Tellenes vindpark er nominert til prisen Årets Anlegg 2017

– Det er en ære å bli nominert sammen med så mange gode byggeprosjekter. Vi er stolte av at andre ser kvalitetene ved Tellenes vindpark, og har hatt stor tro på dette prosjektet fra dag en, sier prosjektleder i Zephyr, Arild Fjeldahl.

Read more