Skal utvikle grønt hydrogen til industri og skipsfart på Øra – En milepæl for hydrogensatsingen

Viken Hydrogen skal bli den ledende utvikleren av grønt hydrogen i regionen og satser nå i Østfold.  Østfold Energi har kommet inn på eiersiden, og første prosjekt er med Borg Havn IKS på Øra i Fredrikstad.

– Hydrogensatsingen tar fart for alvor nå. Hydrogen kan løse omstillingen til utslippsfrie industriløsninger der elektrisitet ikke er et alternativ, som på Øra. I tillegg har området en viktig beliggenhet for skipsfart, sier Frank Sagvik, styreleder i Viken Hydrogen.

Viktig for industri og skipsfart på Øra

Selskapet har etablert et felles datterselskap med Borg Havn. Borg Hydrogen skal tilby hydrogen til maritime og industrielle aktører på Øra-området. En av dem er industrigiganten Kronos Titan.

–Vi må bruke elektrisitet til det vi kan. Til prosesser som krever høy intensitet åpner vi for å bruke hydrogen for å erstatte fossile kilder. Jeg synes dette er spennende, sier Jan Klauset, administrerende direktør i Kronos Titan.

En milepæl

I første fase vil selskapet bruke eksisterende nettkapasitet på Borg Havn og utvide anlegget etter hvert som området får mer nettkapasitet.

Charlotte Iversen, miljøsjef på Borg Havn, mener prosjektet blir en milepæl for hydrogensatsingen.

–Skal skipsfarten nå sitt eget mål om å halvere klimagassutslippene innen 2050 må skipsmotorene over på andre drivstoffer. Målet vårt er å gjøre havna til en energihub, hvor de kan bruke lade- og landstrøm eller fylle hydrogen mens de ligger til kai. I tillegg kan det også bli aktuelt å forsyne tyngre kjøretøy på landsiden med hydrogen, sier Iversen.

Rask utvikling

Viken Hydrogen ble etablert i 2019 og har nedslagsfelt på hele Østlandet. Målet er å bygge ut minst 100 MW elektrolyse de kommende årene. Utviklingen vil foregå gjennom datterselskap som produserer hydrogen lokalt, som på Borg Havn.  Det er en åpen struktur på deltagelse og eierskap i anleggene som bygges.

Bak Viken Hydrogen står energiselskapet Greenstat som største eier og Akershus Energi. Med Østfold Energi som ny eier får de en sterkere lokal forankring i Østfold.

–Nå er tiden kommet for å fart på bruken av hydrogen i regionen vår. Dette skal vi gjøre gjennom Viken Hydrogen og i tett samarbeid med industrien, sier Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.

Sammen med Østfold Energi og Oslo Havn har Borg Havn tidligere fått støtte av Enova for å utrede muligheten for hydrogenproduksjon i Fredrikstad.

–Det er veldig gledelig å kunne ønske Østfold Energi velkommen inn på eiersiden og med det utvide den lokale forankringen i regionen. Vi ser frem til å utvikle selskapet og Borg Havn prosjektet videre sammen, sier Henrik Madsen, Head of Hydrogen i Greenstat.

Fra venstre: Frank Sagvik (Viken Hydrogen), Charlotte Iversen (Borg Havn), Jan Klauset (Kronos Titan) og Martin Vatne (Østfold Energi)

Fakta om hydrogen

  • Grønt hydrogen som produseres gjennom elektrolyse av vann, er helt utslippsfritt dersom elektrisiteten kommer fra fornybare kilder.
  • Hydrogen kan lagres over tid og brukes som brennstoff eller til å produsere elektrisitet. Dette gjør grønt hydrogen til et utslippsfritt alternativ til diesel, bensin eller olje.
  • Hydrogen forventes å kunne dekke omkring 22 prosent av menneskers energibehov og omkring 20 prosent av verdens avkarboniseringsbehov i 2050, ifølge Hydrogen Council.
  •  I regjeringens veikart for grønt industriløft løftes hydrogen fram som et viktig satsingsområde i Norge.

 

For mer informasjon, kontakt:

Frank Sagvik, styreleder Viken Hydrogen
E-post: Frank.sagvik@akershusenergi.no
Tlf: 928 34 856

Martin F. Vatne
Direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi
/styremedlem Viken Hydrogen
E-post: mv@ostfoldenergi.no
Tlf: 909 75 532


Økte avgifter spenner ben på karbonfangst

På avfallsforbrenningsanlegget til Østfold Energi i Rakkestad skal Carbon Centric installere karbonfangst. Når anlegget er på plass vil det fjerne 10.000 tonn C02 i året, som tilsvarer en tankbil C02 om dagen.

- Vi har møtt stor interesse fra norske forbrenningsanlegg som ønsker å gjøre noe med utslippene sine. Men vi er svært bekymret for de økte avgiftene i bransjen, sier Kenneth Juul, CCO i Carbon Centric.

I høst vedtok Stortinget en kraftig økning av CO2-avgiften for avfallsforbrenning. Økningen utgjør hele 150 prosent i 2023.

Kenneth Juul, chief commercial officer (CCO) i Carbon Centric, et selskap eid av Østfold Energi og gründerne

Har ikke tid til å vente
-Konsekvensene er dårligere lønnsomhet i bransjen og dårligere muligheter for å investere i karbonfangst. Avgiften kutter verken utslipp eller fremmer karbonfangst. Det er stikk i strid med regjeringens målsetting, sier Juul.

Han etterlyser insentiver for bransjen.

-Det er i dag avgiftsfritak for karbonfangst og lagring, men ikke for bruk. Problemet er at de kommersielle lagrene ikke er tilgjengelige før om flere år. Vi har ikke tid til å vente, sier Juul.

Carbon Centric, hvor Østfold Energi er største eier, spesialiserer seg på karbonfangstanlegg til små og mellomstore forbrenningslinjer.

I påvente av lagringsløsninger går innfanget CO2 til bruk i industrier som i dag kjøper CO2 fra fossile kilder (såkalt CCU).

Også Østfold Energi er bekymret for de økte avgiftene. Konsekvensene er at det blir mer lønnsomt for kommuner og andre avfallsbesittere å sende avfallet til Sverige, hvor de har fjernet avgiften.

- I Sverige har de fjernet avgiften fordi den ikke fungerer. Den gir ikke de som leverer avfallet noen insentiver for å levere mindre avfall eller sortere bedre. Vi vil også merke et "svenskesug" fordi de kan få avfallshåndteringen til en lavere pris i Sverige, sier Johnny Pedersen, varmesjef i Østfold Energi.

-Innretningen må endres umiddelbart slik at vi kan sikre videre drift og investeringer i karbonfangst, sier han.

Johnny Pedersen er leder for fjernvarmevirksomheten i Østfold Energi

Vil ha samme avgift for eksport av avfall

En av løsningene er å utvide avgiften til også gjelde restavfall som sendes ut av landet. Da vil norske forbrenningsanlegg konkurrere på like vilkår.

Det går fram av en ny utredning, som ble lagt fram av analyseselskapet Norwaste mandag.

I tillegg vil en slik omlegging av avgiften gi økte inntekter til statskassen, beregnet til i størrelsesorden 300 millioner kroner, viser rapporten.

-Med en enkel justering i innretningen av CO2-relaterte avgifter, vil man kunne se en stor satsning på karbonfangst i avfallsbransjen, mener Juul.

-Politikerne bør innføre en forbrenningsavgift på restavfall som eksporteres ut av landet, samtidig som de utvider fritaket for forbrenningsavgift til også gjelde for karbonfangst og bruk av CO2, ikke bare lagring. Da vil man både øke inntektene til staten og motivere til umiddelbare klimatiltak, sier han.

 

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef Østfold Energi
Tlf: 97657905
Epost: to@ostfoldenergi.no


Sarpsborg med i konkurransen om lokasjon for batterifabrikk

DC Sarpsborg vil tilrettelegge for at Sarpsborg kommune skal kunne huse den nye batterifabrikken til Panasonic, Hydro og Equinor. 

Read more