Nyåpning av opplevelsessenter i Lærdal: -Vil skape engasjement om villaksen

- Vi håper å bidra til å heve kunnskapen og engasjement om villaksen og være åpne om dilemmaene. Kraftproduksjon og laksen er vevd sammen i et gjensidig avhengighetsforhold i Lærdalselva, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Østfold Energi går inn som hovedsponsor i det nye Villakssenteret, som åpner første del av utstillingene i juni. I tillegg til det økonomiske bidraget, vil selskapet være med på utformingen av utstillingene om laks og vannkraft.

Interaktiv utstilling

Villakssenteret gjør nå store ombygginger og tar i bruk helt nye grep i formidlingen.

-Tidligere var presentasjonene i hovedsak bygd opp rundt bilder og tekster. Nå bruker vi film og bilder på større flater, kombinert med interaktive skjermer til fordypning. Besøkende kan følge en laks fra havet, inn fjorden og oppover i Lærdalselven, sier Alf Olsen jr, daglig leder i Nasjonalt villakssenter.

Villakssenteret i Lærdal er en av fire nasjonale sentere. Olsen mener som gjøres i Lærdal skal kunne tas i bruk også på de tre andre avdelingene.

-Østfold Energis sponsing er dermed ikke begrenset til Lærdal, men omfatter NVL’s nasjonale rolle.  Vi synes det er flott å ha dem med på laget.  De tilfører kunnskap og støtter oss økonomisk for å nå målet om en sterkere villaks, sier han.

Vil nå barn og unge

Barn og unge er hovedmålgruppe for formidlingen. Villakssentret har en primærjobb med å fortelle laksehistorien på godt og vondt, ikke minst overfor den yngre generasjonen.

- Vi har fått en egen avtale med fylkeskommunene Vestland og Agder med et undervisningsopplegg for den videregående skolen. Vi ønsker naturligvis å få mange elever hit til Villakssentret i Lærdal, men satser også på å drive oppsøkende virksomhet, sier Olsen.

Viktig ansvar

Østfold Energi er kraftregulant i Lærdalselva og oppvekstvilkårene til laks og ørret står høyt på agendaen. Selskapet finansierer blant annet et lakseklekkeri, laksetrapper og gjennomfører omfattende restaureringer av flere sideelver.

-Vi har et spesielt ansvar her og ønsker å bidra til en åpen og ærlig framstilling av villaksens levekår i dag og i framtiden, sier Oddmund Kroken.

Temaer som blir tatt opp i utstillingen, utenom laksens fantastiske liv, er samspillet mellom laksen og mennesket, interessekonfliktene og hvordan fremtiden for laksen ser ut i lyset av klimaendringene og mennesket sitt forbruk av naturen.

-Villaksen er en miljøindikator. Har laksen det bra, så er miljøet bra, sier Kroken.

Selskapet samarbeider også tett med elveeierlagene i Lærdal hvor de blant annet ser på fysiske tiltak i elva, og mulighetsstudier om hva som må til for at elva kan bli fiskbar igjen.

Norsk Villakssenter er en nasjonal stiftelse opprettet i 2019 av Miljødirektoratet.

Se Villakssenteret.no


Velkommen til konferanse

Konferansen er fulltegnet. Har du spørsmål om din deltagelse, ta kontakt med oss her

Program

 

10.00 - 11.15

Åpning
Oddmund Kroken, adm. dir Østfold Energi
 
Har vi krafta vi trenger?
Stein Lier - Hansen, adm. dir Norsk Industri

Tilgangen på kraft står i veien for det grønne skiftet, mener Stein Lier- Hansen. 
Han er kjent for å være tydelig når han entrer den samfunnspolitiske arenaen- en kompromissløs forsvarer av at Norge skal satse mer på industri. 
 
Klima på bekostning av naturen?

Gina Gylver, leder Natur og Ungdom

På kort tid har Gina Gylver etablert seg som en viktig stemme i norsk miljødebatt. Gylver mener Norge trenger en ny naturforvaltning og at nedbygging av areal er den største trusselen mot biologisk mangfold. 


Kraftkrise og tillitskrise - finnes det en løsning?

Olav Rommetveit, adm.dir i Zephyr

Rommetveit har stått i stormen når debatten rundt vindkraft på land blåste som verst. Han mener mer verdiskapning må komme kommunene og nærmiljøet til gode, og tar til orde for nye løsninger.

11.05: Pause

 

11.25 – 12.10


Ny grønn industri - hva skal til for å lykkes?
Martin Vatne, direktør strategi og forretningsutvikling, Østfold Energi

Østfold Energi satser på arealutvikling for ny grønn industri, med flere egnede tomter i fylket. Martin Vatne leder satsingen i selskapet og deler sine erfaringer som utvikler.


Hydrogen- hva nå?
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær Norsk Hydrogenforum

Hydrogen er en viktig energibærer når verden skal over fra fossile til fornybare løsninger. Hvor og når kommer hydrogenprosjektene i Norge? Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er den som kan mest om nettopp dette.


Kan solkraft spille en rolle i Østfold?

Kristin Melsnes, adm. dir Solgrid

Solgrid åpnet sitt første bakkemonterte solkraftverk i Sverige i fjor. Nå er de klare for å bygge det første bakkemonterte solkraftverket i Norge. Kirstin Melsnes mener solkraft vil bli viktigere enn vi tror og at Østfold er spesielt godt egnet.

12:10: LUNSJ

 

13.00 – 14.00


Norske batterier på sagflis

Kirstin Skofteland, CCO Beyonder

Batteriproduksjon peker seg ut som en av de store satsingene i Norge. De mest optimistiske anslagene snakker om 30 000 arbeidsplasser innen 2030. Norske Beyonder utvikler egen teknologi for bærekraftige battericeller, basert på blant annet aktivt karbon fra norsk sagflis. I dette foredraget får du høre om Beyonder og deres markeder.

Resirkulering av batterier- lokal satsing med Europa som marked

Fredrik Andresen, daglig leder i Batteriretur og operatør for Hydrovolt

Batteriretur og Hydrovolt vil bidra til en mer bærekraftig sirkulærøkonomi for elbilbatterier i Europa. Selskapet åpner nå Norges første anlegg for resirkulering av elbilbatterier i Fredrikstad. I dette foredraget hører du Fredrik Andresens budskap om hva som skal til for å lykkes.

Østfold som lokasjon for kraftkrevende industri
Atle Haga Program director, Statkraft Host Norway

Atle Haga leder Host Norway-teamet i Europas ledende fornybarprodusent, Statkraft. De jobber internasjonalt for å tiltrekke seg nye kraftintensive næringer til Norge, med fokus på hyperscale-datasentre. I dette foredraget forteller Haga om hvorfor Østfold er så godt egnet og om prosjektene de tar ut i verden.

14.00: Pause

14.15 – 15.00


Samtale/debatt

Hvordan få nok kraftproduksjon og hvordan få strømmen frem der den trengs?
Må vi nå planlegge all næringsutvikling med høye strømpriser og hva betyr det for oss her i Østfold?

I samtalen på scenen kommer:

  • Mona Askmann, Norgesnett
  • Stein Erik Lauvås, AP
  • Ole Andre Myrvold, SP
  • Lars Haltbrekken, SV
  • Gjermund Løyning, NHO

 

 

Konferansen ledes av journalist og møteleder Ruth Astrid Sæter

 

 

 

 

 

 


Støtter Norges største jentefotballfestival

Alle jenter på banen gjennomføres hvert år fra 11-12 juni i Råde. I år blir første gang Østfold Energi er med som samarbeidspartner.  

Det som blir omtalt som Norges største jentefotballfestival er et arrangement som favner alle jentefotballag i alderen 6 år til senior.  

Visjonen er å motivere flest mulig jenter til å spille fotball - uavhengig av ferdighet, økonomi og bakgrunn. Her koster det ingenting å delta og arrangementet er åpent for alle- også skolelag og andre.  

Miljøvennlig kunstgressbane

Hege Håkonsen, direktør for HR og samfunn i Østfold Energi, er tydelig på hvorfor dette er et riktig arrangement å støtte. 

-I en tid hvor stadig flere jenter faller fra fotballen er det viktigere enn noensinne å skape gode arenaer. Dette arrangementet tikket av på alle de riktige boksene for oss: Inkludering, barn, mangfold og bærekraft. I tillegg er det et proft arrangement på et av Østfolds flotteste anlegg, sier Håkonsen.

Fotballfestivalen tenker bærekraft i alle ledd og har blant annet fått på plass en ny og miljøvennlig kunstgressbane. De er også sertifisert som Kvalitetsklubb 2, som en av 15 klubber i Norge. 

- Vi ønsker å støtte arrangementer som tør å tenke miljø og bærekraft. Alle jenter på banen jobber aktivt for å begrense gummigranulat og finne gode alternativer. Gummigranulat er an de største kildene til plast i havet og er en stor trussel for dyr og planeter og jeg er imponert over hvordan de jobber for å bekjempe dette, sier Anna Sara Fjeld, bærekraftsansvarlig i Østfold Energi.

Fotballfestival for hele Norge

Alle jenter på banen har i år cirka 250 lag påmeldt med rundt 2000 spillere. Hovedtyngden er fra Østlandsområdet, men målet er å være en fotballfestival for hele Norge. 

-Det er to dager med mye glede og samhold. Vi ønsker å skille oss ut fra en tradisjonell fotballturnering og det er moro å lage en fotballfestival kun for jenter. Vi er veldig glade for å få med en samarbeidspartner som Østfold Energi, som deler verdiene våre,  sier Morten Skagevang, markedsansvarlig i Råde IL Fotball.

Østfold Energi bidrar med økonomisk støtte og vil være synlige med stand og egen Østfold Energi-arena, hvor flere av kampene skal spilles. 

Les mer om Alle jenter på banen

 

 

 


Til topps i energicamp-finalen

9. klasse på Wang Ung i Fredrikstad vant årets energicamp med en innovativ solenergi-ide`. 

Read more


Mange gode miljøbidrag fra de unge

En idé om å kombinere vann- og vindkraft gjorde at klasse 9A fra Vestbygda ungdomsskole gikk helt til topps i årets Energicampfinale.

Read more