Vil du være med på solkraftsatsingen vår?

For å møte det økende strømbehovet trenger vi mer fornybar kraft - og vi trenger det raskt. Her spiller solkraft en viktig rolle. Østfold Energi var tidlig ute med å satse på både bakkemontert solkraft og sol på næringsbygg. Nå trenger vi deg til å gi oss enda større fart i solkraftsatsingen. Du vil lede arbeidet med å utvikle lokale solkraftprosjekter i et selskap med høye ambisjoner. Vi har i dag flere innledende prosjekter, og trenger en dedikert person til å ta dette videre.

For å lykkes er det viktig at du har interesse for prosjektutvikling og salg, og et sterkt engasjement for å bidra til en bærekraftig utvikling i Østfold.

Du vil ikke jobbe alene. I ryggen har du et sterkt og sammensveiset team innen forretningsutvikling. I tillegg til sol jobber vi med alt fra lokale energisystemer og kraftkrevende industri til digitalisering og karbonfangst. Vi samarbeider også tett med våre deleide selskaper som Solgrid (bakkemontert solkraft), Zephyr (vindkraft) og Soleie (sol på store bygg). Du vil rapportere til direktør for strategi og forretningsutvikling og være en viktig ressurs i selskapet. Mulighetene for utvikling og påvirkning er store hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere områder i størrelsesorden 20-100 mål som er egnet for solkraftproduksjon
 • Ha dialog med grunneiere og etablere grunneieravtaler
 • Sikre nettilkobling, velge teknisk løsning, utrede konsekvenser, sikre konsesjon, gjennomføre anskaffelse, overse bygging, samt følge opp produksjon etter idriftsettelse.
 • Skape gode relasjoner med grunneiere, kommuner, nettselskap, leverandører, konsulenter, myndigheter og andre interessenter.
 • Lede prosjektene fra idefase til drift. Prosjektene vil gjennomføres i samarbeid med resten av forretningsutviklingsteamet, grunneiere og leverandører, samt ved bruk av konsulenter etter behov.

 

Kompetanse og erfaring

 • Mastergrad eller tilsvarende – innenfor relevant fagområde
 • Erfaring fra salg og/eller prosjektutvikling, gjerne innen solkraft.
 • God teknisk forståelse
 • Trygghet innen prosjektledelse
 • Interesse for bærekraftig utvikling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Du er opptatt av å prestere best mulig, men minst like opptatt av å bidra til andres prestasjon.  Du er tydelig, jobber strukturert og analytisk og har sterk gjennomføringsevne.  Du har gode relasjonsevner og bygger nettverk og kommuniserer godt på alle nivåer. Du er flink til å synliggjøre gevinstene til alle interessentene i et prosjekt og liker å lykkes i samarbeid med andre. Ikke minst er du interessert i verden og samfunnet rundt deg.

Vi kan tilby:

 • et særdeles godt og inkluderende arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige kollegaer.
 • konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi
 • sentrale moderne lokaler på Grålum i Sarpsborg med ladeplass for elbiler.
 • stor fleksibilitet i hverdagen

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

 

Søknadsfrist: 22. februar

 

 

For spørsmål om stillingen:

Ole Christian Stubberud

Partner, Garuda AS

415 69 331

oc.stubberud@garuda.no


Bygger et av Norges største soltak-anlegg

Østfold Energi-eide Soleie er i gang med sitt første store soltak-prosjekt i Vestby. 

Read more


Skal bli ledende på utleie av solcelleanlegg på store tak

Akershus Energi og Østfold Energi skal gjøre det enklere for byggeiere å få kortreist solstrøm fra eget tak. Nå går de sammen som eiere i nysatsingen Soleie. 

Read more


Nå kommer sola

I Norge har vi mye vannkraft og billig strøm. Derfor har det vært få kraftprodusenter som har ønsket å investere i solkraft i Norge. Nå er det i ferd med å endre seg.

Read more