Borgund kraftverk 50 år  – Vil feire det tette båndet mellom Lærdal og Østfold

–Den store happeningen i år blir gratiskonsert under Jordeplerock, sier Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef i Østfold Energi.

Østfold Energis historie startet med utbyggingen av Borgund kraftverk i Lærdal. Fortsatt er kraftverket helt sentralt for kraftproduksjonen til selskapet.

– I 50 år har Borgund kraftverk levert store mengder fornybar energi og vært en viktig hjørnesteinsbedrift i kraftkommunen Lærdal. Nå ønsker vi å feire jubileet sammen med bygda, sier Therese Olavsrud.

Hagle og Longhorn
I løpet av året blir det flere markeringer. Først ut er Lærdalsmarknaden hvor Østfold Energi har stor stand og aktiviteter. Så kommer Jordeplerock hvor selskapet er sponsor og byr på gratiskonsert.

Torsdag 27. juni blir det nemlig kickstart av festivalen med østfoldingene Hagle og lærdølene Longhorn.

– Det blir salg av mat og alkoholfri drikke og vi ønsker alle aldre velkommen. Arrangementet er gratis, men man må reservere billett. For mer informasjon om arrangementet følg Jordeplerock på sosiale medier, tipser Olavsrud.

Her kan du bestille biletter til konserten

Spesiell historie

Det blir også andre aktiviteter gjennom året hvor målet er å vise fram alt vannkrafta betyr for Lærdal og for Østfold. Ikke minst den unike historien fra kraftutbyggingen.

Hvorfor ble det i det hele tatt Østfold som kom til å bygge ut vannkraft i Lærdal?

–  Nå gleder vi oss til å feire det tette båndet mellom Lærdal og Østfold.  Vi er veldig glade i Lærdal og stolte av at vi har klart å skape en felles kultur, selv om det litt avstander, sier Olavsrud.

Borgund kraftverk sysselsetter i dag 17 medarbeidere og flere skal det bli. For tiden har selskapet tre nye stillinger ute og det mangler ikke på prosjekter.

– Vi går inn i en periode med høy aktivitet med vedlikehold og utskiftninger i kraftstasjonene, damrehabiliteringer og utbygginger.  Det er store og spennende oppgaver, som gir enda mer verdiskaping til bygda, sier Olavsrud.

Visste du at?

 • Historien vår startet med Østfolds store behov for kraft til en voksende befolkning og industri på 50-tallet.
 • Det var begrenset tilgang på ny regulerbar kraft og i 1960 fikk fylket fallrettigheter til Lærdalsvassdraget.
 • I 1974 stiftet fylket Østfold Energis forgjenger Østfold Kraftforsyning - og Borgund Kraftverk sto ferdig.
 • I Borgund ble vannmasser ført inn i fjellet og ned i turbinene med et fall på over 870 meter- et imponerende stykke ingeniørkunst.  Samtidig ble det bygget kraftledninger over fjellet for å bringe kraften ned til Østlandet
 • Selve Borgund-systemet har et nedslagsfelt på 404 kvadratkilometer, 50 kilometer med tuneller og 7 reguleringsmagasiner​
 • Reguleringen har også vært viktig for å unngå storflommer og sikret lærdalssamfunnet  betydelige kraftinntekter, solide lokale arbeidsplasser og en sterk lokal leverandørindustri.


Vi søker leder for HMS, sikkerhet og beredskap

Vi ser etter deg som har et stort engasjement for HMS, sikkerhet og beredskap og kan koordinere og lede dette arbeidet i en raskt omskiftelig verden.

Du vil bidra til å styrke det forebyggende og systematiske sikkerhetsarbeidet i Østfold Energi. Dette innebærer å utvikle og kontrollere gode rutiner og prosesser, spesielt relatert til kraftberedskapsforskriften og energiloven. Din kompetanse blir også viktig når Østfold Energi skal gjøre store rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter i årene som kommer.

Østfold Energi har et godt etablert system for kvalitet og internkontroll. Samtidig gjør nye strategiprosjekter, flere deleide selskaper, økte krav fra samfunnet og en geopolitisk urolig verden at denne rollen vil bli helt sentral hos oss.

Stillingen rapporterer til direktør HR og samfunn og arbeidssted vil være på Grålum i Sarpsborg. Du må også regne med fysisk tilstedeværelse på våre to andre lokasjoner i Lærdal og Rakkestad.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven vil være å ha ansvar for å videreutvikle og ivareta selskapets arbeid knyttet til HMS, sikkerhet og beredskap.

Du vil få mange spennende ansvarsområder. Vi ønsker at du kan dekke så mange som mulig av disse oppgavene, men ikke la det skremme deg. Hos oss får du utvikle deg sammen med flinke folk som alltid stiller opp for hverandre. Stillingen gir også gode muligheter for å utvikle rollen videre i tråd med selskapets strategi og behov.

HMS

 • Overordnet ansvar for selskapets arbeid med HMS i tett samarbeid med avdelingsledere
 • Ansvar for å sikre høy kvalitet og hensiktsmessige prosesser, rutiner, øvelser, tiltak og holdningsskapende arbeid
 • Være en faglig ressurs i risikovurderinger og sertifiseringer knyttet til HMS
 • Overordnet ansvar for avvikshåndtering i selskapet
 • Bistå og være en faglig ressurs i bærekraftsarbeidet
 • Ansvar for å fremme en sterk sikkerhetskultur
 • Utarbeide og følge opp HMS- rapporter
 • Bistå deleide selskap i HMS-relaterte spørsmål

 

SIKKERHET OG BEREDSKAP

 • Ansvar for å etterleve krav til informasjonssikkerhet og fysisk sikkerhet i organisasjonen
 • Ansvar for å styrke konsernets forståelse av relevante trusler, angrepsteknikker og sårbarheter
 • Ansvar for å initiere, planlegge og gjennomføre tiltak for å ivareta selskapets fysiske og digitale verdier
 • Bidra til å gjennomføre risikovurderinger i organisasjonen når vi forbedrer våre digitale løsninger
 • Være faglig rådgiver for alle deler av organisasjonen, og særskilt inn mot systemeiere, systemansvarlige, IT-drift og toppledelse
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser i samarbeid med relevante ledere
 • Drive holdningsskapende arbeid, spre kunnskap og være en pådriver for fagfeltet
 • Bistå avdelingsledere ved eventuelle sertifiseringer
 • Bistå deleide selskap i spørsmål knyttet til sikkerhet og beredskap

 

Hvem er du?

Du har relevant mastergrad (gjerne innen informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet, HMS, etc.) Har du relevant erfaring kan det kompensere for manglende utdanning. Du har god forståelse for IT sikkerhetsarkitektur og cyberrisiko. Bakgrunnen din er fra HMS-arbeid på overordnet – og tiltaksnivå, gjerne fra industri/bygg/anlegg. Du har erfaring med risikostyring, risikokommunikasjon, risikohåndtering og sikkerhetsledelse og du er vant med å gjennomføre beredskapsøvelser.

Dine personlige egenskaper kan beskrives som løsningsorientert, analytisk, engasjert og du er en positiv og tydelig lagspiller. Du har høy integritet og evner både å jobbe med detaljene samtidig som du ser helheten i arbeidet vårt. Du skaper lett gode relasjoner med dine kolleger og du kommuniserer tydelig og godt, både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kjenner du deg og igjen i disse egenskapene, kan du passe godt inn hos oss.

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst i gangene – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en sentral rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknadsfrist: 02.04.2024

Søk her

For mer informasjon, kontakt:
Ole Christian Stubberud,
partner Garuda
Tlf: 41 56 93 31

 

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.


Østfold Energi oppdaterer profilen

– Etter nesten tre tiår med samme logo er en modernisering på sin plass. Nå har vi fått en oppdatert logo som også tar med seg historien vår, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Konsernets nye visuelle profil omfatter ny logo, en ny fargepalett og illustrasjoner. I tillegg har nettsiden fått en oppfriskning. Profilen er nå oppdatert på alle digitale flater. Ny logo på fysiske flater vil fases inn over tid.

Den gamle solfangeren i logoen er med, men i et enklere utrykk. Den nye profilen er inspirert av det fornybare og er drømmende og frisk i utrykket.

– Den viktigste grunnen til endringen er at den eksisterende logoen og fargene ikke fungerte digitalt. Mye har skjedd siden 1997 og selskapet har også endret seg. Vi ønsket en profil som er enklere å bruke og som viser hvem vi er, sier Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef i Østfold Energi.

Østfold Energi er en kraftprodusent og utvikler, med 95 prosent av produksjonen fra vannkraft. I tillegg jobber selskapet med fjernvarme, vindkraft og solkraft og utvikler nye energiløsninger.

I år har selskapet to store jubileer: Borgund kraftverk i Lærdal blir 50 år og Brekke kraftverk i Halden 100 år.

– Vi kommer til å gjøre en del i anledning disse jubileene så derfor var timingen for en modernisering riktig nå, sier Olavsrud.

 

Kontakt
Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef, Østfold Energi
Tlf: 976 57 905

to@ostfoldenergi.no

 

Her kan du se en film om den nye profilen vår:


Vi søker driftstekniker fjernvarme

Østfold Energi produserer og leverer klimavennlig fjernvarme.

Fjernvarmen er ikke så fjern som den høres ut som. Den er lokal og bra for miljøet. Vi bruker nemlig varmt vann til å frakte energi, som både varmer og kjøler bygg i byer og tettsteder i Østfold.
Det handler om å utnytte overskudd fra energi som ellers ville gått tap. Derfor liker vi å kalle det overskuddsenergi. I Østfold Energi kommer overskuddsenergien fra avfallsforbrenning, lokal industri og flis fra skogsdrift. Vi får også fjernvarme fra varmepumper.
Fjernvarmen driftes fra avfallsforbrenningsanlegget vårt i Rakkestad. Her overvåker og styrer vi samtlige (seks) anlegg i Østfold.

Nå skal vi øke bemanningen med en ny driftstekniker.Vi søker deg som har bakgrunn og erfaring innen prosess-, automasjon eller mekaniske fag, og som liker både utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver. Arbeidet vil primært være drift og vedlikehold av våre varmesentraler, fjernvarmenett og kundesentraler.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som liker å samarbeide med andre og som bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø. Du har en positiv grunninnstilling og er glad i folk. Du tar gjerne ansvar og jobber like godt alene som sammen med andre. Du viser engasjement og interesse for arbeidsoppgavene, er fleksibel og løsningsorientert. På grunn av responstid ved vakt er det en fordel om du bor i nærheten av en av våre fjernvarmeanlegg i Sarpsborg, Rakkestad eller Mysen.

Ansvar og arbeidsområder

Du vil være en del av et team og stillingen inngår i en skift-/vaktordning. Du vil få opplæring og nødvendige sertifikater du trenger for å kunne utføre arbeidsoppgavene. Dette kan være kjelpassersertifikat, kompetansebevis for truck eller annen relevant opplæring.
Hos oss vil du blant annet ha disse arbeidsoppgavene:

 • Mottak av brensler (flis, avfall, etc)
 • Krankjøring og kverning av avfall
 • Overvåking og styring av varmesentraler
 • Rengjøring og forebyggende vedlikehold
 • Rapportering i vedlikeholdssystem
 • Deltakelse i kontinuerlig forbedring

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har fagbrev. Det må gjerne være relevant til bransjen, men dette er ikke et krav
 • Dersom du har erfaring fra industri eller annen relevant bransje er det fint, men det er ikke en absolutt nødvendighet
 • Du har førerkort klasse B / automat

Hvorfor Østfold Energi?

 • Du får en spennende og variert jobb med gode muligheter for videreutvikling
 • Du blir del av et inkluderende og uformelt arbeidsmiljø hvor alle blir tatt godt vare på
 • Du får dyktige, hyggelige og engasjerte medarbeidere
 • Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi er pålagt å gjennomføre en enkel bakgrunnssjekk av alle aktuelle kandidater.

Søknadsfrist: 11.03.2024

Søk her

For mer informasjon, kontakt:
Ole Christian Stubberud,
partner Garuda.
Tlf: 41 56 93 31

Hvem er vi?

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.


Fortsatt gode resultater i første halvår

Halvårsresultatet er på samme nivå som fjoråret. Selskapet bidrar med 442 millioner i skatter og avgifter. Resultatet preges av høy kraftproduksjon, gode finansielle sikringer og fortsatt høy oppnådd kraftpris.

– Kraftprisene i Sør-Norge har holdt seg på et relativt høyt nivå. En varm midtvinter, bedret fyllingsgrad i magasinene og fallende gasspriser førte likevel til at kraftprisene falt tilbake fra de ekstreme nivåene vi opplevde i 2022, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Østfold Energi utbetalte i juni 387 millioner kroner i utbytte til kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune basert på årsregnskapet for 2022.

Halvårsrapport 2023

Utvikler vannkraften og satser på sol

Totalt produserte Østfold Energi 1 138 GWh i første halvår, som er 12 prosent høyere produksjon enn første halvår 2022.

Selskapet har størst vannkraftvirksomhet i Lærdal og her sørget godt tilsig og god disponering i magasinene for høy produksjon. I løpet av høsten åpner også nye Mørkedøla pumpe, en vannkraftutbygging som vil bidra til økt produksjon.

Østfold Energi investerer i solkraft og Norges første bakkemonterte solkraftverk, Solgrid Furuseth, forventes ferdigstilt i løpet av 2023.

Nye virksomheter i Østfold

Østfold Energi eies av alle kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Østfold er et viktig område for utvikling av nye virksomheter. En av disse er Carbon Centric, som første halvår hentet inn 120 millioner kroner til karbonfangst. Selskapet planlegger byggingen av et fullskala karbonfangstanlegg ved Østfold Energis avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad.

– Vi har store ambisjoner i det nye fylket og mye av utviklingen vår vil skje her. Et av initiativene våre er en investering på hydrogen gjennom selskapet Viken Hydrogen. Det første hydrogenprosjektet planlegges på Øra i Fredrikstad og er en direkte konsekvens av at vi vil være med å løse utfordringene med å redusere utslipp i regionen vår, sier Kroken

Østfold Energi har som mål å bygge ut 150 GWh ny fornybarproduksjon innen 2027. Dette tilsvarer forbruket til 7 500 eneboliger.

– Østfold trenger mer fornybar energi for å kutte utslipp, skape nye arbeidsplasser og være attraktiv for både eksisterende og ny industri, sier Kroken.

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Flere nøkkeltall:

 • Driftsresultatet utgjør 790 millioner kroner, som er 64 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor
 • Oppnådd kraftpris ble 1 295 kr/MWh, mot 1 299 kr/MWh for samme periode i 2022
 • Vannkraftproduksjonen utgjør 1088 GWh, en økning på 12 prosent fra fjoråret
 • Den totale produksjonen fra fjernvarme ble 35 GWh, mot 32 GWh første halvår 2022.
 • Gevinsten på finansielle sikringer i kraftmarkedet ble 115 millioner kroner
 • Østfold Energi har investert 81 millioner kroner i egen produksjon og 18 millioner kroner i nye og deleide selskap i 1. halvår
 • Selskapet hadde ingen skader med fravær og ingen alvorlige miljøhendelser

 

 

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef
Tlf: 976 57 05
to@ostfoldenergi.no

Trine Berg, direktør økonomi, finans og risiko
Tlf: 952 68 103
tb@ostfoldenergi.no


Viken inn som eier i Østfold Energi

Fra 1. januar fikk Østfold Energi flere nye eiere. Viken er største eier, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.

Read more


Østfold Energis anleggsvei brukt i Porsche-film

Vasetvegen, som tilhører Østfold Energis vannkraftverk i Borgund, ble valgt som location da Porsche skulle lage promoteringsfilm til sin nye modell Cayenne Turbo Coupé. Se den spektakulære videoen!

Read more