Ekstremværet «Hans»:
– Vi har høynet beredskapen 

«Hans» herjer fortsatt i deler av landet, og Østfold Energi følger situasjonen nøye. Kraftprodusenten har størst produksjon i Lærdalsområdet, og der har det vært betydelige nedbørsmengder de siste døgnene.  

–  Vi har høynet beredskapen i organisasjonen. Det så i utgangspunktet ut til at våre reguleringsområder i Lærdal ville ligge i utkanten av treffområdet til «Hans», men med utviklingen de siste dagene har lavtrykket også truffet våre områder, sier Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef i Østfold Energi. 

Tilsiget til magasinene i Lærdalsområdet har vært ekstremt høyt de siste dagene, men det forventes å avta de kommende dagene.


Kan ta imot vann i magasinene

Vassdragsreguleringer bidrar til å utjevne vannføringen, og kan ha betydelig flomdempende effekt.

–  Dette ser vi nå ved årets flom. Med vannføringene som er nå, uten reguleringer, ville det kunne blitt 50- årsflom i Lærdalsvassdraget. Men fordi vi nå holder tilbake vann, begrenser vi det til 5- årsflom, sier Olavsrud.

Dersom magasinene blir fulle, kan kraftprodusenten også stenge bekkeinntak, og vannet finner tilbake til sitt naturlige leie.

– I Naddvik kraftverk har vi god plass til å holde på vannet i magasinene våre.  I reguleringsområdet til Borgund kraftverk har tilsiget vært større. Der holdes det også igjen mye vann. Samtidig er det gjort tiltak for å fordele noe av tilsiget ut i terrenget, sier Olavsrud.

I Haldenvassdraget, hvor Østfold Energi eier kraftverkene Ørje og Brekke, går også produksjonen for fullt for å få mest mulig vann gjennom vassdraget og hjelpe til med å begrense flomskadene.

Saken oppdateres fortløpende.

 

Fra bekkeinntaket Bjordal i Lærdal

Vi søker en engasjert driftsoperatør

Vil du være med å forvalte den fantastiske vannkraften vår i Lærdal?

Read more


Vil du bli lærling i Lærdal?

Er du nysgjerrig på fornybarnæringen? Vi søker nå etter en lærling til vannkraftvirksomheten vår i Lærdal

Read more


Dette påvirket kraftprisen 

Gjennom julen har Sør-Norge hatt Europas høyeste kraftpriser- så snur det. Hva er det egentlig som styrer kraftprisen? 

Read more


Østfold Energi med ny vannkraftutbygging

Østfold Energi videreutvikler vannkraften i Lærdal og skal nå ta i bruk elva Mørkedøla.

Read more


Vi søker leder for vedlikehold - Borgund kraftverk

Til våre kraftverk i Lærdal og Årdal søker vi en forbedringsorientert leder for vedlikehold, som er opptatt av de mulighetene effektiv drift, digitalisering og optimalt vedlikehold gir.

Read more


Dette betyr statsbudsjettet for Østfold Energi

Regjeringen vil lette på skatten for nye vannkraftprosjekter, men beholder det høye skattetrykket på eksisterende kraftverk. - Et steg i riktig retning, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Read more


Slik sikrer vi kraftproduksjonen og varmeforsyningen

Som en følge av koronaviruset er organisasjonen i  Østfold Energi  satt i  forhøyet  beredskap. Dette gjøres for å sikre leveransene av samfunnskritiske tjenester.  

Read more


Grunnrenteskatten stopper mer fornybar vannkraft

Videreutvikling av
vannkraften vår vil være et svært viktig bidrag i kampen for et bedre klima.
Men overraskende nok skattlegges vannkraften hardere enn alt annet næringsliv. Dette
er et stort paradoks i en tid da vi trenger mer fornybar energi, mener Østfold
Energi.

Read more


Ny konsesjon gir mer kraftproduksjon

Østfold Energi har fått konsesjon til å bygge Mørkedøla pumpe og overføre vann fra Mørkedøla i Lærdal. Det gjør at selskapet kan bruke mer av vannet i konsesjonsområdet til kraftproduksjon.

Read more