Østfold Energi bygger Gravdalen kraftverk

Østfold Energi har tatt investeringsbeslutning om å bygge Gravdalen kraftverk i Lærdal kommune. Prosjektet blir den største enkeltinvesteringen til selskapet på 14 år.

I 2023 ga NVE grønt lys for bygging av Gravdalen kraftverk i Lærdal kommune. Nå har Østfold Energi besluttet at prosjektet skal realiseres og innledende arbeider er allerede i gang.

-Vi er glade for å endelig komme i gang med Gravdalen, som vi har hatt på blokka i mange år. Det er ikke mange nye vannkraftprosjekter i Norge, så det er viktig for oss å bidra der vi kan, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Oddmund Kroken, adm.dir Østfold Energi

Stor investering
Gravdalen kraftverk vil utnytte fallet på 330 meter mellom reguleringsmagasinet Kvevotni og bekkeinntaket i Gravdalen.

Kraftverket har en beregnet årsproduksjon på 60 GWh, og en installert effekt på 15,5 MW.

Utbyggingen er en videutvikling av selskapets reguleringsanlegg i tilknytning til Borgund kraftverk. Borgund-systemet har et nedslagsfelt på 404 kvadratkilometer og syv magasiner.

Det er estimert en total utbyggingskostnad på inntil 500 millioner kroner. Dette vil dermed være den største enkeltinvesteringen i Østfold Energi siden 2010.

Prosjektet fikk først konsesjon i 2015, men lave og fallende kraftpriser gjorde lønnsomheten utfordrende. Gravdalen har etter dette vært gjennom en planendringssøknad, som ble behandlet og besluttet våren 2023.

-  Høyere langsiktige kraftpriser, kombinert med kontantstømsbasert grunnrenteskatt, bidrar til at vi akkurat klarer å regne hjem utbyggingen. Dette viser hvor viktig forutsigbare rammebetingelser er for en langsiktig bransje som oss, sier Kroken.

Gravdalen bekkeinntak.

Bærekraftspilot
Utbyggingen bidrar til å realisere selskapets strategiske mål om å bygge ut 150 GWh fornybar energi innen 2027. I tillegg vil utbyggingen bety økt lokal verdiskaping i Lærdal kommune og ha liten påvirkning på ytre miljø.

Kraftverket vil bygges inne i fjellet og prosjektet er definert som en bærekraftspilot. En elektrisk tunellboremaskin (TBM) vil blant annet bidra til en betydelig CO₂- reduksjon i byggeprosjektet, i forhold til konvensjonell tunnelboring.

Prosjektet foregår langt til fjells, i krevende terreng og HMS har høyeste prioritet. Kraftverket vil også bygges i et område hvor villreinen skal reetableres etter å ha bli skutt ut etter en periode med skrantesyke. Dette vinduet, hvor villreinen i en periode nå er borte, gjør at prosjektet kan realiseres uten å forstyrre dyrene.

 

For mer informasjon, kontakt:

 


Vi søker prosjektsjef til vannkraftvirksomheten vår

Østfold Energi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. For å lykkes med dette trenger vi å styrke teamet vårt i Borgund, hvor vi har vår største vannkraftproduksjon. 

Borgund kraftverk blir 50 år i år. Nå går vi inn i en periode med høy prosjektaktivitet med målsetning om trygg og forsvarlig drift også de neste 50 årene. Vi står foran store og spennende oppgaver, med vedlikehold og utskiftninger i kraftstasjonene, damrehabiliteringer og utbygginger. 

Vi har en betydelig prosjektportefølje og ser nå etter en prosjektsjef som kan ta eierskap til porteføljen, sikre gode prosesser i alle faser av prosjektet og ivareta vår rolle som profesjonell byggherre. 

Du vil være en sentral støttespiller for prosjektlederne og sikre at prosjektstyringen i avdelingen gjennomføres med høy kvalitet og god økonomistyring fra tidligfase til overlevering. 

Stillingen rapporterer til kraftverkssjef. Arbeidssted vil være i Borgund i Lærdal Kommune. 

 Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet faglig og metodisk ansvar for avdelingens prosjektportefølje 
 • Ansvarlig for porteføljens behov- og funksjonsanalyser, utarbeide alternativer, kravdokument, løsningsdokument og forprosjekt. 
 • Sørge for at grensesnitt mot tilstøtende prosjektledere er ivaretatt til enhver tid.
 • Ansvar for at tidligfase i prosjektene utføres med god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts- og kontrakts styring.
 • Ansvarlig for at risikoer med tilhørende tiltak blir fulgt opp.
 • Ansvar for kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase.
 • Initiere og sikre gode prosesser i alle faser av prosjektene med spesielt fokus på å være en profesjonell byggherre og kontraktspart, anskaffelsesstrategi og bærekraft.
 • Være en pådriver og aktiv bruker av selskapets prosjektstyringssystem, foreslå systemforbedringer og bistå med opplæring og implementering.  

Kompetanse:

 • Relevant bachelor/mastergrad.  
 • Erfaring med prosjektstyring og byggherreforskriften er en fordel 
 • Løsningsorientert og har gode kommunikasjonsevner  
 • Høyt engasjement og er analytisk sterk 
 • En tydelig lagspiller – positiv og Løsningsorientert 
 • Høy integritet og personlig egnethet vil bli vektlagt 

I tillegg til formell utdanning og relevant erfaring, vil personlige egenskaper bli vektlagt. HMS er første prioritet i Østfold Energi og det er positivt om du har kompetanse og erfaring innen HMS og/eller byggherreforskriften. 

Vi kan under de rette forutsetningene tilpasse både stilling, ansvar og oppgaver til kandidatene. 

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en spennende rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Vi er pålagt å gjøre en enkel bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater

Søknadsfrist: 02. april 2024

Send søknad til rekruttering@ostfoldenergi.no, og merk søknaden med “prosjektsjef”.

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Magne Netland
Kraftverksjef
473 27 150
mn@ostfoldenergi.no

 

Hege Håkonsen
Direktør HR og Samfunn
984 81 279
hh@ostfoldenergi.no

 


Vi søker prosjektleder til vannkraftvirksomheten vår

Østfold Energi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Godt vedlikehold er viktig for å lykkes og vi søker etter deg som vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet. 

Borgund kraftverk blir 50 år i år. Nå går vi inn i en periode med høy prosjektaktivitet med målsetning om trygg og forsvarlig drift også de neste 50 år.  Vi står foran store og spennende oppgaver, med vedlikehold og utskiftninger i kraftstasjonene, damrehabiliteringer og utbygginger.  

Vi søker nå en prosjektleder som vil ta ansvar for små og store prosjekter. Du vil i tillegg være fagansvarlig for driftsmessig vedlikehold innen ditt fagområde, i tett samarbeid med et tverrfaglig og kompetent ingeniørteam på Borgund. 

Stillingen rapporterer til kraftverkssjef. Arbeidssted vil være i Borgund i Lærdal kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter innen dine fagområder 
 • Planlegge og følge opp forebyggende og korrektivt vedlikehold innen dine fagområder 
 • Bidra tverrfaglig i ingeniørteamet og støtte avdelingen i daglig drift 
 • Risiko og avvikshåndtering eget fagfelt 

Kompetanse:  

 • Relevant bachelor/mastergrad 
 • Ingeniørteknisk bakgrunn innen bygg, mekanisk, EL eller tilsvarende 
 • Løsningsorientert med gode kommunikasjonsevner  
 • Høyt engasjement og en tydelig lagspiller 

I tillegg til formell utdanning og relevant erfaring, vil personlige egenskaper bli vektlagt. HMS er første prioritet i Østfold Energi og det er positivt om du har kompetanse og erfaring innen HMS og/eller byggherreforskriften. 

Vi kan under de rette forutsetningene tilpasse både stilling, ansvar og oppgaver til kandidatene. 

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en spennende rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Vi er pålagt å gjøre en enkel bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater

Søknadsfrist: 02. april 2024

Send søknad til rekruttering@ostfoldenergi.no, og merk søknaden med “prosjektleder”.

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Magne Netland
Kraftverksjef
473 27 150
mn@ostfoldenergi.no

 

Hege Håkonsen
Direktør HR og Samfunn
984 81 279
hh@ostfoldenergi.no

 


Vi søker fagleder konsesjon og miljø

Østfold Energi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. For å lykkes med dette trenger vi å styrke teamet vårt i Borgund, hvor vi har vår største vannkraftproduksjon.

Gjennom kraftproduksjonen vår forvalter vi viktige ressurser i samfunnet, som påvirker det ytre miljøet. Vi søker alltid bærekraftige løsninger og vi ser derfor etter deg som vil være en sentral bidragsyter i dette arbeidet.

Du vil lede fagområdene konsesjon og ytre miljø, i en verden hvor balansen mellom naturinngrep og behovet for mer fornybar energi er viktigere enn noensinne.

I denne rollen vil du ha ansvar for avdelingens forpliktelser i tilknytning til konsesjoner og EU direktiv. Lærdalsvassdraget er viktig for oss og du vil ha ansvar for blant annet klekkeri/kultivering, laksetrapper, miljøundersøkelser og habitattiltak. Du vil samarbeide med kommunen og organisasjoner lokalt i Lærdal og være avdelingens myndighetskontakt for miljøspørsmål. Du vil også ha ansvaret for grensesnitt mot drift og sørge for å implementere IK Vassdrag.

Stillingen blir en sentral ressurs i avdelingen for vannkraftproduksjon i Lærdal, men du vil også ha en rådgivende funksjon for selskapets øvrige avdelinger i Østfold - i tett samarbeid med hyggelige, kompetente og engasjerte kolleger.

Stillingen rapporterer til kraftverkssjef. Arbeidssted vil være i Borgund i Lærdal Kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for avdelingens forpliktelser i tilknytning til konsesjoner, avtaler og EU direktiv.
 • Lede arbeidet med å videreutvikle og følge opp internkontrollsystem for ytre miljø i tett samarbeid med drift.
 • Tett oppfølging av avdelingens forpliktelser i Lærdalsvassdraget, herunder klekkeridrift, laksetrapper, habitatstiltak, oppfølging av miljøundersøkelser, pålegg og tillatelser.
 • Være myndighetskontakt både nasjonalt og lokalt i Lærdal
 • Samarbeide med selskapets bærekraftsansvarlig og bidra til implementering av selskapets bærekraftstrategi i Lærdal
 • Gjennomføre risikovurderinger av ytre miljø og tredjepersonsikkerhet og oppfølging av disse
 • Prosjektleder for mindre og større miljøprosjekter
 • Ha en rådgivende rolle ovenfor selskapets øvrige avdelinger i tilknytning til konsesjon og miljø.
 • Deltakelse i eksterne bransje- og fagforum på miljøområdet og andre områder som naturlig tilligger stillingen

Kompetanse:

 • Relevant bachelor/mastergrad.
 • Erfaring med miljøarbeid innen vannkraft er en fordel
 • Løsningsorientert og gode kommunikasjonsevner
 • Høyt engasjement og n tydelig lagspiller

 

I tillegg til formell utdanning og relevant erfaring, vil personlige egenskaper bli vektlagt. HMS er første prioritet i Østfold Energi og det er positivt om du har kompetanse og erfaring innen HMS og/eller byggherreforskriften.

Vi kan under de rette forutsetningene tilpasse både stilling, ansvar og oppgaver til kandidatene.

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en spennende rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.
Vi er pålagt å gjøre en enkel bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater

Søknadsfrist: 02. april 2024

Send søknad til rekruttering@ostfoldenergi.no, og merk søknaden med "fagleder konsesjon og miljø".

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Magne Netland
Kraftverksjef
473 27 150
mn@ostfoldenergi.no

 

Hege Håkonsen
Direktør HR og Samfunn
984 81 279
hh@ostfoldenergi.no

 

 


Vil du lede vannkraftproduksjonen i Østfold Energi?

Vannkraft er en viktig fornybar ressurs i Norge, også for Østfold Energi. Mellom fjellene i Lærdal ligger hjertet i vår vannkraftproduksjon, hvor vi årlig produserer cirka 2 TWh.

Vår nåværende kraftverksjef flytter tilbake til hjembygda, og vi søker derfor hans etterfølger. Med base i Borgund i Lærdal vil du ha ansvar for våre syv kraftverk i Indre Sogn og Østfold, samt 16 dedikerte medarbeidere. Som en del av konsernets ledergruppe vil du også få bidra aktivt til utviklingen av hele selskapet.

Hvorfor Østfold Energi?

 • Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Du får jobbe med et viktig samfunnsoppdrag, med mange spennende operative oppgaver og utviklingsprosjekter.
 • Du blir en del av en faglig sterk, engasjert og sammensveiset ledergruppe.
 • Du blir en viktig person i et spennende selskap i fornybarbransjen, med vilje og evne til nytenking.
 • Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Som kraftverksjef er ingen dager like og du får bryne deg på spennende oppgaver med både fag og folk. Det viktigste du gjør er å lede, drifte, vedlikeholde og utvikle vannkraftverkene våre og menneskene i din organisasjon.

Hos oss vil du blant annet få

 • lede og videreutvikle organisasjonen, bygge kompetanse og kultur.
 • lede og følge opp oppgraderinger og utvidelser for å øke kapasitet, effektivitet og lønnsomhet.
 • sikre trygg og forutsigbar drift gjennom god HMS og beredskap, overholde konsesjons- og miljøkrav, samt ivareta og beskytte ytre miljø.
 • planlegge strategisk og operativt arbeid samt følge opp og utvikle selskapets kraftanlegg.
 • kontinuerlig forbedre og videreutvikle arbeidsform og prosesser.
 • etablere gode relasjoner med selskapets interessenter som bla. vertskommune, lokale og sentrale myndigheter, grunneiere, elveeierlag og leverandører.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning/ høyere teknisk utdanning, men lang relevant erfaring kan kompensere for lavere formell utdanning
 • Utdanning med påbygg innen økonomi og ledelse er en fordel
 • Minimum 5 års ledererfaring
 • Forståelse av kraftverkdrift og kraftmarkedet er en fordel, men relevant ledererfaring fra annen industri eller produksjonsvirksomhet er også attraktivt
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring (inkl. digitalisering av prosesser), prosjektarbeid og HMS

Hvem er du?

Vi ser etter deg som er både trygg og jordnær. Du er grunnleggende glad i folk, er opptatt av relasjonsbasert ledelse og ser den enkelte medarbeider. Du lytter og involverer, samtidig som du også er tydelig på forventninger. Du har evne til å tenke langsiktig, og er også beslutningssterk og handlingsorientert. Du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å mobilisere og engasjere, både internt og eksternt.

Som kraftverkssjef har du en viktig samfunnsrolle i bygda/kommunen/lokalsamfunnet med en bred kontaktflate. Derfor er det avgjørende at du har gode relasjonelle og diplomatiske evner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknadsfrist: 18.02.2024

Søk her

Vi ser frem til å høre fra deg

Ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058, eller Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036 dersom du har spørsmål om stillingen.

Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 18.02.2024. Alle henvendelser til MU behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.


Østfold Energi beklager hendelse i Borgund kraftstasjon
- Iverksetter ekstern undersøkelse av hva som gikk galt

– Dette er en hendelse som ikke skal skje og som preger oss. Vi har nå gjort den første kartleggingen av de faktiske forhold. Overordnet er vår vurdering at det var en rutinesvikt som førte til hendelsen. Årsaken til at dette kunne skje og hvor det gikk galt i rutinene skal den eksterne undersøkelsen bringe klarhet i, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Vanntilførselen stoppet
Hendelsen skjedde 29. november. Klokken 18.30 fikk vi stopp i kraftstasjonen som en følge av en feilmelding på ett av aggregatene. Omløpsventilene som sikrer vann til Lærdalselva ble da automatisk åpnet, slik de skal. Før aggregatene ble startet opp igjen skulle imidlertid omløpsventilene blitt lukket. Dette skjedde beklageligvis ikke.

Da aggregatene startet opp med omløpsventilene åpne, registrerte kraftstasjonens rørbruddsventil for store vannmengder, noe som kan indikere rørbrudd. Rørbruddsventilen slo da inn og stengte vanntilførselen til kraftverket. Rørbruddsventilens funksjon er å ivareta mennesker, ytre miljø og sikkerheten i stasjonen ved eventuelle rørbrudd.

Resultatet av dette var en reduksjon i vannføringen i Lærdalselva. Den største reduksjonen var fra klokken 20 til midnatt. Vannføringen kom imidlertid tilbake til normalt nivå mellom klokken 04 og 05 på natten.

Sikrer at dette ikke skjer igjen
– Vi har hatt drift i Lærdal siden 1974 og oppstart av kraftstasjon med åpen omløpsventil er noe vi aldri før har opplevd. Sikkerhetsmekanismene for rørbrudd og vann til elva fungerte etter hensikt hver for seg, men ikke når de slo inn samtidig. Dette skal ikke skje og det er en hendelse vi tar svært alvorlig. En viktig oppgave for den eksterne undersøkelsen vil også være å kvalitetssikre de fysiske og rutinemessige tiltakene vi innfører for at dette ikke skal skje igjen, sier Kroken.

Østfold Energi er i dialog med Elveeierlaget og det er opprettet kontakt med en forskergruppe som skal kartlegge eventuelle konsekvenser for elva.

– Elveeierlaget kjenner vassdraget godt og vil være en viktig samarbeidspartner for oss når vi nå skal legge en plan for hva som må gjøres med elva fremover. Første trinn vil være å diskuterte sammen med forskere hvordan vi kan dokumentere i hvilken grad den reduserte vannføringen har hatt en effekt på livet i elva, sier kraftverkssjef Magne Netland.

Fakta om Borgund kraftverk

 • Magasinkraftverk i Lærdal kommune i Vestland fylke
 • Omfatter kraftstasjonene Borgund, Eldrevatn og Øljusjøen. Det samlede nedslagsfelt er på 404 kvadratkilometer.
 • Borgund kraftstasjon ble satt i drift i 1974 og har vært gjennom store rehabiliteringer,
 • Produksjon: 985 GWh
 • Effekt: 2 x 105 MW
 • Fallhøyde: 873 m
 • Regulerer Lærdalselven

 

For mer informasjon, kontakt:

Magne Netland
Kraftverkssjef
Tlf: 473 27 150
Epost: mn@www.ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 57 905
E-post: to@www.ostfoldenergi.no


Stans i kraftverket i Lærdal

Kraftverket stoppet opp onsdag kveld, som en følge av en teknisk feil. Det første aggregatet falt ut klokken 18.30 og begge aggregatene falt ut 19.30. Det førte til at vannføringen fra kraftstasjonen til Lærdalselva stoppet opp.

Dette førte igjen til en reduksjon i vannføringen i Lærdalselva over en periode fra 18.30 til cirka 04.00 natt til torsdag. I en kort periode i natt var vannføringen nede i tre kubikkmeter per sekund, som er under privatrettslig minstevannsføring.

- Vi responderte raskt onsdag kveld og fikk åpnet en luke i inntaksmagasinet slik at vi fikk tappet fra magasinet direkte til Lærdalsvassdraget, sier Magne Netland, kraftverkssjef i Østfold Energi.

Vannføringen i elva har vært på et normalt nivå for årstiden siden klokken 04.00 i natt.

Selskapet jobber nå med å få startet opp kraftverket igjen og gjenopprette normal produksjon i løpet av dagen. Alle nødvendige instanser er varslet.

- Vi går nå gjennom hendelsesforløpet for å kartlegge hva som har skjedd. Dette en noe vi tar på største alvor. En rask reduksjon i vannstanden kan være skadelig for rogn og småfisk i vassdraget, sier Netland.

Østfold Energi har i flere år jobbet med store tiltak for å bedre forholdene for fiskeyngelen i Lærdalselva, som å åpne sidevassdrag som tidligere har vært tørre.

-Å ivareta livet i Lærdalselva er noe av det viktigste vi gjør. Vi kommer til å følge denne hendelsen tett og kartlegge eventuelle konsekvenser, sier Netland.

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 57 905
Epost: to@www.ostfoldenergi.no

Magne Netland
Kraftverkssjef
Tlf: 473 27 150
Epost: mn@www.ostfoldenergi.no


Ekstremværet «Hans»:
– Vi har høynet beredskapen 

«Hans» herjer fortsatt i deler av landet, og Østfold Energi følger situasjonen nøye. Kraftprodusenten har størst produksjon i Lærdalsområdet, og der har det vært betydelige nedbørsmengder de siste døgnene.  

–  Vi har høynet beredskapen i organisasjonen. Det så i utgangspunktet ut til at våre reguleringsområder i Lærdal ville ligge i utkanten av treffområdet til «Hans», men med utviklingen de siste dagene har lavtrykket også truffet våre områder, sier Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef i Østfold Energi. 

Tilsiget til magasinene i Lærdalsområdet har vært ekstremt høyt de siste dagene, men det forventes å avta de kommende dagene.


Kan ta imot vann i magasinene

Vassdragsreguleringer bidrar til å utjevne vannføringen, og kan ha betydelig flomdempende effekt.

–  Dette ser vi nå ved årets flom. Med vannføringene som er nå, uten reguleringer, ville det kunne blitt 50- årsflom i Lærdalsvassdraget. Men fordi vi nå holder tilbake vann, begrenser vi det til 5- årsflom, sier Olavsrud.

Dersom magasinene blir fulle, kan kraftprodusenten også stenge bekkeinntak, og vannet finner tilbake til sitt naturlige leie.

– I Naddvik kraftverk har vi god plass til å holde på vannet i magasinene våre.  I reguleringsområdet til Borgund kraftverk har tilsiget vært større. Der holdes det også igjen mye vann. Samtidig er det gjort tiltak for å fordele noe av tilsiget ut i terrenget, sier Olavsrud.

I Haldenvassdraget, hvor Østfold Energi eier kraftverkene Ørje og Brekke, går også produksjonen for fullt for å få mest mulig vann gjennom vassdraget og hjelpe til med å begrense flomskadene.

Saken oppdateres fortløpende.

 

Fra bekkeinntaket Bjordal i Lærdal

Vi søker en engasjert driftsoperatør

Vil du være med å forvalte den fantastiske vannkraften vår i Lærdal?

Read more


Vil du bli lærling i Lærdal?

Er du nysgjerrig på fornybarnæringen? Vi søker nå etter en lærling til vannkraftvirksomheten vår i Lærdal

Read more