Østfold Energi og Sarpsborg kommune går sammen og etablerer et utviklingsselskap for datasenter på Hasle. DC Sarpsborg skal nå prosjektere et datasenterkonsept som er attraktivt for de store aktørene.

Sarpsborg kommune har de siste to årene drevet et prosjekt for å utrede muligheten for å etablere et stort datasenter på Hasle i Sarpsborg. Nå videreføres prosjektet i et eget utviklingsselskap, DC Sarpsborg, hvor Sarpsborg kommune og Østfold Energi blir eiere.

Det er en betydelig vekst knyttet til etableringen av store datasentre i hele verden, og eksterne analyser viser at Skandinavia er svært attraktivt.

Morten Karlsen, direktør for kraftmarked i Østfold Energi

Ligger godt til rette
-Østfold Energi jobber med andre bransjeaktører for at store datasentre skal bli den nye kraftkrevende industrien i Norge. Det er en betydelig vekst knyttet til etableringen av store datasentre i hele verden, og eksterne analyser viser at Skandinavia er svært attraktivt. Vi har lave kraftpriser, stabile politiske rammebetingelser og god fiberkapasitet. Aktørene er her og leter, men de virkelig store datasenterprosjektene har ikke blitt realisert ennå, sier Morten Karlsen i Østfold Energi.

For å få fart på utviklingen på Hasle ønsket kommunen en kommersiell partner som har erfaring med lignende prosjektutvikling i energisektoren. Østfold Energi vil eie 66,2 prosent av det nye selskapet, mens Sarpsborg kommune vil eie de resterende 33.8 prosentene. Aksjekapitalen blir på 6,5 millioner kroner.

-Å utvikle datasenter er eiendomsutvikling og noe vi har erfaring med fra utvikling av vindkraftprosjekter og småkraftverk. Derfor er dette et interessant forretningsområde for oss å teste ut, nå i første omgang med Sarpsborg kommune, sier Karlsen.

Vil ha flere arbeidsplasser
For Sarpsborg kommune er det overordnede målet med næringsutviklingsarbeidet å legge til rette for arbeidsplassvekst i kommunen. Et datasenter kan gi flere arbeidsplasser knyttet til både drift og utvikling.

Flere brikker skal på plass i tiden fremover. Prosjektet skal avklare grunneierforhold i området, legge fram en reguleringsplan, søke konsesjon, sikre fiberkapasitet og markedsføre prosjektet internasjonalt for potensielle datasenteraktører.

For mer informasjon, kontakt:

Morten Karlsen

Direktør kraftmarked

+47 95284065

mk@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

+ 47 97657905

to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter