Østfold Energi og Våler kommune går sammen og etablerer utviklingsselskapet KI Våler. Selskapet skal nå prosjektere et område i Våler som er attraktivt for kraftintensive næringer. 

Våler kommune har de siste to årene drevet et prosjekt for å utrede muligheten for å etablere et stort datasenter på Gylderåsen. Nå videreføres prosjektet i et eget utviklingsselskap, KI Våler. 
Østfold Energi vil eie 66 prosent av selskapet, mens Våler kommune vil eie de resterende 34 prosentene.  

Å utvikle lokasjoner for kraftkrevende industri er eiendomsutvikling og noe vi har erfaring med fra utvikling av vindkraftprosjekter og småkraftverk

Morten Karlsen, direktør for kraftmarked i Østfold Energi

Ligger godt til rette 
For å få fart på utviklingen i Våler ønsket kommunen en kommersiell partner som har erfaring med lignende prosjektutvikling i energisektoren. 

-Å utvikle lokasjoner for kraftkrevende industri er eiendomsutvikling og noe vi har erfaring med fra utvikling av vindkraftprosjekter og småkraftverk. Derfor er dette et interessant forretningsområde for oss å teste ut, sammen med Våler kommune. I tillegg gjør vi en tilsvarende satsning med Sarpsborg kommune, sier Morten Karlsen, direktør for kraftmarked i Østfold Energi. 

Østfold Energi jobber nå med bransjeaktører for at store datasentre skal bli den nye kraftkrevende industrien i Norge.  

-Det er en betydelig vekst knyttet til etableringen av store datasentre i hele verden, og eksterne analyser viser at Skandinavia er svært attraktivt. Vi har lave kraftpriser, fornybar energi, stabile politiske rammebetingelser og god fiberkapasitet, sier Karlsen. 

Attraktivt for batterifabrikk 

En annen global megatrend er etterspørsel etter batterier, som øker i takt med elektrifiseringen. Det krever bygging av batterifabrikker for å dekke etterspørselen. Gylleråsen vil derfor reguleres for å kunne ta imot denne typen kraftkrevende industri. 

-Vi opplever høy aktivitet fra aktører som ønsker å etablere seg i Norge, men det er ikke blitt realisert hverken store datasentre eller batterifabrikker i Norge, sier Karlsen. 

Vil ha flere arbeidsplasser 
For Våler kommune er det overordnede målet med næringsutviklingsarbeidet å legge til rette for arbeidsplassvekst i kommunen. Grønn næringsutvikling kan gi flere arbeidsplasser knyttet til både drift og utvikling. 

Flere brikker skal på plass i tiden fremover. Selskapet skal nå inngå avtaler med grunneierne i området, legge fram en reguleringsplan, søke konsesjon, sikre nødvendig krafttilgang og markedsføre prosjektet internasjonalt for potensielle aktører. 

For mer informasjon, ta kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@www.ostfoldenergi.no


Les flere nyheter