Regjeringen vil lette på skatten for nye vannkraftprosjekter, men beholder det høye skattetrykket på eksisterende kraftverk. – Et steg i riktig retning, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

– Forslaget vil bedre lønnsomheten i nye vannkraftprosjekter og gjøre vannkraften mer konkurransedyktig. Dette er positivt for Østfold Energi og kan bidra til at vi får bygd ut og modernisert flere vannkraftanlegg de nærmeste årene, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Regjeringen la onsdag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. De foreslår å innføre en kontantstrømskatt for nye vannkraftprosjekter, hvor man får fradrag på investeringskostnaden umiddelbart. For eksisterende vannkraftverk videreføres dagens skatteregime.

– Vannkraften vil fortsatt være Norges tyngst beskattede næring, noe som svekker vår evne til å finansiere nye prosjekter. Dette forslaget er likevel et lite bidrag i riktig retning for å kunne bygge ut mer fornybar energi, sier Kroken.

CO2– avgift rammer fjernvarme
Regjeringen foreslår også å innføre en CO2-avgift på avfallsforbrenning. Avgiften påvirker Østfold Energis anlegg i Rakkestad.

Avfallsforbrenning er en nødvendig sluttbehandling av restavfallet som verken kan, skal eller bør resirkuleres. CO2-utslipp fra avfallsforbrenning skyldes forbrenning av avfall med fossil opprinnelse. Det er spesielt forbrenning av plast som burde, og kunne vært, materialgjenvunnet som er kjernen i problemet. Å avgiftsbelegge miljøbedrifter som rydder opp etter andre er uheldig, sier Kroken.

Må elektrifisere for å nå klimamål
94 prosent av energiproduksjonen til Østfold Energi kommer fra vannkraft, med anlegg i Indre Sogn, Nordland og Østfold-regionen. Selskapet har seks fjernvarmeanlegg i Østfold og jobber også med utvikling av ny fornybar energi og forretningsutvikling.

-Den viktigste jobben vi gjør fremover lokalt og nasjonalt er å oppfylle klimamålene vi har forpliktet oss til i Norge. Da må vi få flere sektorer over på elektrisitet, samtidig som vi øker produksjonen av fornybar energi, sier Oddmund Kroken.

Dette betyr statsbudsjettet for klima og elektrifisering


Les flere nyheter