Gjennom julen har Sør-Norge hatt Europas høyeste kraftpriser- så snur det. Hva er det egentlig som styrer kraftprisen? 

Fra hjemmekontoret følger Terje Lundby, leder for krafthandel i Østfold Energi, utviklingen tett. Gjennom 12 år i energibransjen har han aldri sett lignende.  

-Interessen for kraftmarkedet har eksplodert i takt med skyhøye kraftpriser, og mange lurer på hva som foregår. Samtidig er prisutviklingen komplisert å forklare – og enda vanskeligere å forstå for folk flest, sier Lundby. 

For mens kraftprisen i Norge stort sett tidligere kunne forklares av været her hjemme, gjør bedre utvekslingskapasitet mot Tyskland og England at prisen påvirkes av flere forhold. Her er det mange x-er og y-er.  

Terje Lundby er ny leder for krafthandel i Østfold Energi.

Kaldt og lite vind

 – I hovedsak er det to ting som forklarer prisutviklingen vi har sett i kraftmarkedet i vinter; prisen på gass- og CO2, og været- ikke bare i Norge, men også i Europa. Prisen på gass og CO2 har steget kraftig, noe som har dratt opp produksjonskostnaden på gasskraft. Gasskraft er en viktig kraftproduksjonskilde i Europa, sier Lundby. 

Samtidig har det vært kaldt og lite vind, og med lite vind blir det lite vindkraftproduksjon. Alle disse faktorene har dratt opp kraftprisen både på Sør-Norge og ellers i Europa.  

Kraftprisene i Sør-Norge steg i hele høst, og toppet seg i dagene før jul da prisen på Nord Pool var over 5 kr/kWh i enkelte timer i Sør-Norge. De stigende kraftprisene i Sør-Norge før jul ble av mange delvis forklart av de høye kraftprisene i Europa.  

Når kraftkablene blir fulle er det fortsatt vannkraften i Sør-Norge som setter kraftprisen her

Terje Lundby, leder for krafthandel i Østfold Energi

Vannkraft fortsatt viktig for prisen  

I julen falt derimot prisen kraftig i Tyskland og England, men prisene i Norge sank ikke tilsvarende. Hvordan er det mulig?  

– I Tyskland og England er prisen avhengig av vindkraftproduksjonen. Når det blåser mye, blir det både høy produksjon og tilbud av vindkraft. Denne kraften kan ikke lagres og må selges i spotmarkedet samme dag. Dette ga lave kraftpriser i disse landene i julen, sier Lundby. 

I disse dagene opplevde Sør-Norge maksimport av kraft fra våre naboland, noe som bidro til lavere priser her.  

-Samtidig er det slik at kraftkablene mellom Sør-Norge og nabolandene ikke har nok kapasitet til å møte all etterspørselen i Sør-Norge – vi trenger fortsatt vannkraft. Når kraftkablene blir fulle er det derfor fortsatt vannkraften i Sør-Norge som setter kraftprisen her, sier Lundby. 

– I motsetning til vindkraft, kan vannkraft «lagres». Vannet i magasinene våre er som et stort batteri, og vi må sikre at strømmen på batteriet varer gjennom vinteren – vannet vårt har en verdi. Det er denne verdien som er med å avgjør hvilken pris vi selger vannkraften for. Hvis vi skulle produsert vannkraften vår til en lavere pris, ville vi gått tomme før vinteren er over.  

Må spare på «batteriet»

 På dager med lav etterspørsel eller høy import fra nabolandene våre kan det derfor være lønnsomt og riktig å spare vannet til andre dager hvor det er mer brukt for vannkraftproduksjonen. Det var denne effekten som gjorde at vannkraftprodusentene valgte å spare vann i julen, noe som igjen gjorde at kraftprisen i Sør-Norge ikke falt like mye som i Tyskland og England. 

-Vi må også huske på at det var verdien på vannet som gjorde at Sør-Norge stort sett hadde lavere kraftpriser enn Tyskland og England før jul – vannkraften i Sør-Norge ble produsert til en lavere pris enn den tyske kraftprisen. Det var bare et fåtall av dager hvor Sør-Norge hadde like høye priser som Tyskland og England, forklarer Lundby.  ​​​​​ 

Varmere vær og lavere etterspørsel  

Kraftprisene i Sør-Norge har holdt seg på et lavere nivå de første dagene av 2022 sammenlignet med før jul.  Varmere vær har ført til lavere kraftetterspørsel i Norden. Samtidig har vindkraftproduksjon vært god, både i Norden og nabolandene våre,  og de europeiske gassprisene har falt betydelig fra nivået vi så før jul.  

-Alle disse faktorene har bidratt til å senke kraftprisen i Sør-Norge i starten av januar, påpeker Lundby. 

Utviklingen for resten av vinteren er usikker, men ifølge Lundby ser det ut til at kraftprisen de neste par ukene, vil holde seg lavere enn toppen før jul.

- Værprognosene for de neste ukene indikerer at temperaturen vil fortsette å holde seg høyere enn hva vi så før jul. Dette reduserer etterspørselen etter både kraft og gass. Samtidig skal det blåse mer, noe som gir god vindkraftproduksjon. Totalt sett bidrar dette til at kraftprisene mest sannsynlig holder seg lavere enn før jul de kommende ukene, selv om de fortsatt vil holde seg på et historisk høyt nivå, sier han og understreker:

- Det er fortsatt mindre vann i magasinene i Sør-Norge enn det som er normalt for årstiden, og de nordiske prisene ligger under Tyskland og England, noe som gir mest eksport på utvekslingskablene. En endring til kaldere vær vil fort øke kraftprisene igjen sammenlignet med hva vi har sett så langt i 2022.  


Daglig NO1 spotpris


Pristoppen vi opplevde i dagene før jul illustreres tydelig i denne grafen fra Nord Pool.

  


Les flere nyheter