– Jeg forventet en innstramming, men ikke på dette nivået. Når skatteskruen trekkes til så
voldsomt forverres bare situasjonen vi er i. Strømprisene vil ikke gå ned. Vi trenger mer
fornybar energi og ikke skatteskjerpelser som stopper utbygging, sier Oddmund Kroken,
administrerende direktør i Østfold Energi.

Dramatisk overføring av verdier
Regjeringens forslag innebærer innføring av grunnrenteskatt på vindkraft, en kraftig økning
av grunnrenteskatten på vannkraft og i tillegg en ny ekstraordinær avgift på vann- og
vindkraft.

Kroken er bekymret for hva økningen vil gjøre med økonomien til kommunene og fylket som
eier selskapet. For Østfold Energi kan endringen innebære en økning i skatt på om lag 400
millioner kroner for 2022.

-Dette betyr redusert utbytte til våre eiere på om lag 250 millioner kroner. Regjeringens
forslag betyr i praksis en dramatisk overføring av verdier fra fylke og kommune og til staten,
sier han.

Kroken frykter også at økt skattenivå vil medføre behov for nedskrivning av verdier på
produksjonsanlegg som vil redusere resultatet ytterligere.

Færre fornybarprosjekter
Allerede siden forslaget ble kjent 28. september er det varslet om at fornybarprosjekter for
om lag 30 milliarder kroner legges i skuffen. Østfold Energi har nylig startet utbyggingen av
et vannkraftprosjekt i elva Mørkedøla i Lærdal. Slike prosjekter vil det bli færre av ifølge
Kroken.

-Dette er dramatisk og er med på å holde strømprisene høye. Vi er beredt på å bidra noe
mer i den ekstreme kraftprissituasjonen vi er i, men disse skjerpelsene er for kraftige. Det er
mangel på fornybar energi som er problemet vi står i nå. Da kan man ikke skatte i hjel det
man vil ha mer av, sier han.

Store konsekvenser
Spesielt vannkraften treffes hardt av dagens forslag. Regjeringen estimerer at det vil
medføre en samlet marginalskatt på 90 prosent. Næringen frykter at flere
vannkraftprodusenter vil ende opp med en effektiv skattesats over 100 prosent.

-Skatteskjerpelsene rammer ikke bare Østfold Energi og investeringsevnen vår i mer fornybar
energi. Den rammer i stor grad også våre offentlige eiere. Den dramatiske skatteskjerpingen
går til staten, og ikke til kommunene og fylket. Konsekvensene for eierne våre er lavere
utbytte, sier Kroken

 

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 57 905
E-post: to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter