Kan droneteknologi revolusjonere kraftbransjen? 
– Det vi ser nå er bare starten, sier Magne Netland i Østfold Energi.

Utviklingen av droneteknologien går fort, og også kraftselskapene ser fordelene. Ved hjelp av drone kan man nå enkelt overvåke store og vanskelig tilgjengelige områder. En jobb som tradisjonelt krever helikopter eller lange turer til fots.

– Dronen vil ikke erstatte helikoptrene og menneskene, men den kan bli et viktig supplement. Spesielt når været er dårlig. Det blir mer effektivt, tryggere og rimeligere å drive vedlikeholdsarbeid på linjene, sier Magne Netland, fungerende kraftverksjef i Østfold Energi.

Gir uvurderlig oversikt
Netland styrer avdelingen for vannkraft i indre Sogn, som har et nedslagsfelt på 530 kvadratkilometer. Siden i vår har de brukt drone for å sjekke stolper, linjer og andre tekniske enheter i anleggene.

Dronen har også vist seg nyttig i feilsøkningsarbeid og for å dokumentere skader og endringer i regulerte vassdrag.
– En drone være klar i løpet av minutter og den gir oss umiddelbart god oversikt. En jobb som tidligere tok en dag, kan nå gjøres på en time, sier Netland.

Spennende utvikling i bransjen
Foreløpig er dronesatsingen bare i startfasen i Østfold Energi. Dette er bare ett av flere initiativ hvor selskapet bruker ny teknologi for å øke verdiskapningen.

Netland og kollegaene følger utviklingen i bransjen med stor interesse. Dronene blir nemlig stadig mer selvgående og intelligente.
– Det finnes allerede droner som står på lading i en egen hangar, flyr ut og sjekker hele anlegg med foto og infrarøde kamera, og parkerer selv igjen før de sender bildene til driftsentralene. Det blir spennende å følge disse pilotprosjektene og se hva det kan bety for oss, sier han.

Østfold Energi er en produsent av fornybar energi innen vann, vind og varme.

For mer informasjon, kontakt

Magne Netland

Krafttverkssjef

473 27 150

mn@www.ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@www.ostfoldenergi.no


Les flere nyheter