«Hans» herjer fortsatt i deler av landet, og Østfold Energi følger situasjonen nøye. Kraftprodusenten har størst produksjon i Lærdalsområdet, og der har det vært betydelige nedbørsmengder de siste døgnene.  

–  Vi har høynet beredskapen i organisasjonen. Det så i utgangspunktet ut til at våre reguleringsområder i Lærdal ville ligge i utkanten av treffområdet til «Hans», men med utviklingen de siste dagene har lavtrykket også truffet våre områder, sier Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef i Østfold Energi. 

Tilsiget til magasinene i Lærdalsområdet har vært ekstremt høyt de siste dagene, men det forventes å avta de kommende dagene.


Kan ta imot vann i magasinene

Vassdragsreguleringer bidrar til å utjevne vannføringen, og kan ha betydelig flomdempende effekt.

–  Dette ser vi nå ved årets flom. Med vannføringene som er nå, uten reguleringer, ville det kunne blitt 50- årsflom i Lærdalsvassdraget. Men fordi vi nå holder tilbake vann, begrenser vi det til 5- årsflom, sier Olavsrud.

Dersom magasinene blir fulle, kan kraftprodusenten også stenge bekkeinntak, og vannet finner tilbake til sitt naturlige leie.

– I Naddvik kraftverk har vi god plass til å holde på vannet i magasinene våre.  I reguleringsområdet til Borgund kraftverk har tilsiget vært større. Der holdes det også igjen mye vann. Samtidig er det gjort tiltak for å fordele noe av tilsiget ut i terrenget, sier Olavsrud.

I Haldenvassdraget, hvor Østfold Energi eier kraftverkene Ørje og Brekke, går også produksjonen for fullt for å få mest mulig vann gjennom vassdraget og hjelpe til med å begrense flomskadene.

Saken oppdateres fortløpende.

 

Fra bekkeinntaket Bjordal i Lærdal

Les flere nyheter