Fjernvarme

Fjernvarme gir stabil og effektiv energi over lange avstander. Østfold Energi leverer fjernvarme i områder hvor vi har konsesjon i Østfold.

Et fjernvarmeanlegg kan forsyne en bydel eller flere bygg med energi til oppvarming og tappevann. Varmen produseres først i en fjernvarmesentral, før den fraktes til kunden som varmt vann i rør. Fjernvarmen er fornybar fordi den bruker energiressurser som er til overs, for eksempel fra industri eller avfallsforbrenning.
Les mer om fjernvarme og energigjenvinning

Østfold Energi har seks varmesentraler. Disse ligger i Rakkestad, Eidsberg og Sarpsborg. Typiske kunder er næringsbygg, store offentlige bygg og borettslag.

Vi samarbeider tett med kundene for å finne løsninger, og er ofte tidlig inne i prosjekteringsfasen.

Hvem kan få fjernvarme?

Bygget må være i en viss nærhet til fjernvarmeledningen, og bør være av en viss størrelse. Også eneboliger kan få fjernvarme, dersom de ligger tett på fjernvarmeledningen. For å kunne få fjernvarme må bygget ha et system for vannbåren varme eller planer om installasjon. Se detaljert oversikt over hvor vi leverer fjernvarm, eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Priser og vilkår

Prisingen av fjernvarme er regulert av energiloven. Dette innebærer at prisen for fjernvarme ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i forsyningsområdet.
Prisene under er med forbehold om lokale variasjoner.

For mer informasjon, kontakt:

Cato André Strand

Salgs – og markedsansvarlig

909 77 276

cs@ostfoldenergi.no

2prosentav energiproduksjonen til Østfold Energi kommer fra fjernvarme.

2økningi fjernvarmeproduksjonen til Østfold Energi fra 2017 til 2018.

92prosentav norske byer med innbyggertall over 10.000 har fjernvarme, eller fjernvarme under utbygging.

Her leverer vi fjernvarme

Østfold Energi har seks varmesentraler: I Rakkestad, Eidsberg og Sarpsborg. Hvorvidt du kan koble deg på fjernvarmeanlegget avhenger av hvor langt bygget er fra varmesentralen.

I større prosjekter kan vi også bygge egne varmesentraler for kunder, hvis bygget ligger innenfor området hvor vi har konsesjon.

Ligger bygget innenfor den stiplede linjen kan du få fjernvarme dersom bygget har opplegg for vannbåren varme, eller planer om å få det.

I dette området er det også tilknytningsplikt. Det vil si at bygg over en viss størrelse har krav fra kommunen om å tilknytte seg fjernvarmenettet.

Arealkravet er ulikt i kommunene

  • Eidsberg: 500 m2
  • Sarpsborg: 200m2
  • Rakkestad: 500m2

Slik bygger du for fjernvarme

Last ned teknisk veiledning