Fjernvarme

Fjernvarme gir stabil og effektiv energi over lange avstander. Østfold Energi leverer fjernvarme i områder hvor vi har konsesjon i Østfold

Et fjernvarmeanlegg kan forsyne en bydel eller flere bygg med energi til oppvarming og tappevann. Varmen produseres først i en fjernvarmesentral, før den fraktes til kunden som varmt vann i rør. Fjernvarmen er fornybar fordi den bruker energiressurser som er til overs, for eksempel fra industri eller avfallsforbrenning.
Les mer om fjernvarme og energigjenvinning

Østfold Energi har seks varmesentraler. Disse ligger i Rakkestad, Eidsberg og Sarpsborg. Typiske kunder er næringsbygg, store offentlige bygg og borettslag.

Vi samarbeider tett med kundene for å finne løsninger, og er ofte tidlig inne i prosjekteringsfasen.

Kompensasjonsordning for husholdninger

Hvem kan få fjernvarme?

Bygget må ligge i en av våre konsesjonsområder, og bør være av en viss størrelse. For å kunne få fjernvarme må bygget ha et system for vannbåren varme eller planer om installasjon. Se detaljert oversikt over hvor vi leverer fjernvarme, eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Konsesjonskart Rakkestad
Konsesjonskart Mysen
Konsesjonskart Sarpsborg

Skal du grave i områder der det er fjernvarme?

Benytt gravemeldingstjenesten til Geomatikk Tlf.: 915 09 146

Priser og vilkår

Prisingen av fjernvarme er regulert av energiloven. Dette innebærer at prisen for fjernvarme ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i forsyningsområdet.

For mer informasjon, kontakt:

Cato André Strand

Salgs – og markedsansvarlig

909 77 276

cs@ostfoldenergi.no

Feilmeldingstjeneste :

Driftsentral (dagtid):  414 34 315 

Vakttelefon (kveld):  478 74 085

2prosentav energiproduksjonen til Østfold Energi kommer fra fjernvarme.

50 GWhfjernvarmeproduksjon i 2020

92prosentav norske byer med innbyggertall over 10.000 har fjernvarme, eller fjernvarme under utbygging.

Her leverer vi fjernvarme

Østfold Energi har seks varmesentraler – i Rakkestad, Eidsberg og Sarpsborg.

I større prosjekter kan vi også bygge egne varmesentraler for kunder.

Eksisterende bygg som ligger innenfor konsesjonsområdet kan få fjernvarme.

Nye bygg over 500 m2 innenfor konsesjonsområdet har tilknytningsplikt. Dette betyr at bygg over denne strørrelsen har krav fra kommunene om å koble seg på fjernvarmenettet.

Bestemmelser tilknytning for nybygg

Last ned teknisk veiledning