Vannkraft

Vannkraften er fornybar, rimelig å produsere og gir pålitelig energi år etter år. 95 prosent av kraften Østfold Energi produserer kommer fra vann.

Vannkraft har lenge vært i en særstilling som en gunstig kilde for fornybar energi. Med lave klimagassutslipp, lave livsløpskostnader og mulighet for regulering, er vannkraften en svært viktig kilde til fornybar energi i både Norge og verden.

Hele 95 prosent av elektrisiteten vi produserer i Norge kommer fra vannkraft. På verdensbasis står vannkraften for 16 prosent.

Østfold Energi har i dag ti deleide og heleide vannkraftverk på vestlandet, i Nord Norge og i Østfold. De største vannkraftverkene våre ligger i Lærdal i Indre Sogn: Borgund kraftverk og Nadvik kraftverk, som til sammen generer cirka en prosent av Norges vannkraftproduksjon.

I Østfold eier vi to mindre elvekraftverk – Brekke kraftstasjon i Halden og Ørje kraftverk i Marker. Vi er deleiere i Siso Energi AS, som driver kraftverkene Siso og Lakshola i Sørfold kommune i Nordland.

Gjennom NGK Utbygging AS bygger vi også ut flere nye småkraftprosjekter i Norge.

Alt vi produserer selges på spot på kraftbørsen Nord Pool. Det betyr at Østfold Energi, som andre norske kraftprodusenter, er en del av et stort internasjonalt marked, hvor kraftprisene svinger fra dag til dag.

Østfold Energi vannkraft produserer årlig om lag 2 200 GWh, noe som tilsvarer forbruket til over 100.000 husstander.

50prosentav vannkraftpotensialet i Norge er bygget ut, og det meste av det resterende er varig vernet.

10vannkraftverkØstfold Energi har 10 heleide og deleide vannkraftverk. Det største ligger i Lærdal i Indre Sogn.

96prosentav energiproduksjonen til Østfold Energi kommer fra vannkraft.