Drikkevannsprøver

Østfold Energi AS eier og drifter to vannforsyningssystemer, på Borgund i Lærdal kommune og i Naddvik i Årdal kommune. Her finner du oppdatert informasjon om vannkvaliteten.

Som eier av drikkevannsforsyningssystemer plikter vi å sørge for at abonnentene til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon om kvaliteten på drikkevannet.

Drikkevannet blir analysert 12 ganger i året. Analysene blir foretatt av Sogn Lab og publiseres cirka en gang i måneden på denne siden.

Ved akutt fare for, eller mistanke om redusert vannkvalitet,
ring vakttelefon 951 39 349.

For andre henvendelser, kontakt oss på 69 11 25 00.

Prøveresultater Lo Vannverk – juni 2020

Prøveresultater Naddvik Vannverk – juni 2020

Påvisning av Intestinale enterokokker

Torsdag 28 mai fikk Østfold Energi beskjed fra Sogn Lab om at det er påvist Intestinale enterokokker fra vår forrige drikkevannprøve i Naddvik.

Abonnenter er varslet om situasjonen og med straks innføring av kokepåbud

På grunn av langhelg får ikke Sogn Lab behandle ekstraordinære prøver før på tirsdag neste uke. Vi vil ta prøver der forrige prøve ble tatt, inkludert to andre steder i nettet som vi vurder som aktuelle.

Vårt første antakelse er at forurensning ble påført i forbindelse med uttak av vannprøven som ble tatt sist. Vi holder kommune, myndigheter og abonnentene løpende orientert.

Våret driftspersonell er nå på stedet for å feilsøke.

For spørsmål ta kontakt med kraftverksjef Magne Netland +47 473 27 150 

Fakta om Intestinale enterokokker