Drikkevannsprøver

Østfold Energi AS eier og drifter to vannforsyningssystemer, på Borgund i Lærdal kommune og i Naddvik i Årdal kommune. Her finner du oppdatert informasjon om vannkvaliteten.

Som eier av drikkevannsforsyningssystemer plikter vi å sørge for at abonnentene til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon om kvaliteten på drikkevannet.

Drikkevannet blir analysert 12 ganger i året. Analysene blir foretatt av Sogn Lab og publiseres cirka en gang i måneden på denne siden.

Ved akutt fare for, eller mistanke om redusert vannkvalitet,
ring vakttelefon 951 39 349.

For andre henvendelser, kontakt oss på 69 11 25 00.

Prøveresultater Lo vannverk- mai 2022

Prøveresultater Naddvik vannverk- juli 2022