Vindkraft

Utviklingen i norsk vindkraft går raskt. Vind har blitt konkurransedyktig med vannkraft, og er et viktig satsingsområde for Østfold Energi.

Norge byr på store muligheter for vindkraft, med en kyst som har blant de beste vindforholdene i Europa. Samtidig er etterspørselen etter vindkraft stor.

Utviklingen går fort og selv om andelen vindkraft har vært beskjeden i Norge til nå, er dette i ferd med å endres: Vind har blitt konkurransedyktig med vann, både på kostnad og CO² -utslipp gjennom industriell utvikling. NVE mener at landbasert vindkraft i 2035 vil være den klart billigste formen for ny fornybar energi i Norge.

Med elektrifiseringen av samfunnet kommer vi til å trenge mye mer strøm i tiden fremover.  Den må komme fra bærekraftig fornybar energi, noe som vindkraft representerer. Gjennom Zephyr har vi lykkes i å bygge opp et høykompetent miljø i Sarpsborg for å utvikle, bygge og drifte vindkraftprosjekter. Anleggene som til nå er realisert produserer over 1 TWh ren og fornybar energi hvert år, mer enn vårt største vannkraftverk i Lærdal.

Østfold Energi er deleier i Kvalheim kraft DA (50 prosent). I tillegg eier vi 50 prosent av Zephyr, Norges største vindkraftutvikler.

Zephyr

Zephyr driver, utvikler og selger vindkraftprosjekter, og en stor del vindkraftsatsingen til Østfold Energi går gjennom dette selskapet.

Vi har et aktivt eierskap og deler også lokaler med Zephyr i K5-bygget på Grålum.
Zephyr har flere vindkraftprosjekter under utvikling. Det siste er Gulestettene – en vindpark på nesten 200 MW, og dermed en av de største i Norge, som ligger Florø og Bremanger. Zephyr skal både bygge og drifte anlegget. Investeringsselskapet Black Rock er eier.

Les mer om Zephyr og prosjekter under utvikling på Zephyr.no

500MWZephyr har bygget ut mest vindkraft i Norge. Med det siste prosjektet på Guleslettene har de bygd ut cirka 500 megawatt. Det tilsvarer energibehovet til 75.000 boliger. 

3,4prosentav kraftprodusjonen i Norge kommer fra vind.
Selv om vinkraftutviklingen øker, har Norge fortsatt enorme vindressurser som nesten ikke er utnyttet.

Kvalheim kraft

Kvalheim Kraft eier Mehuken vindkraftpark, som ligger på Måløy i Sogn og Fjordane.

Østfold Energi eier 50 prosent av selskapet, og Vardar er øvrig eier.
Da Mehuken vindkraftpark åpnet i 2001, var den Norges største. I 2010 ble vindparken utvidet fra fem til tretten turbiner, noe som femdoblet årsproduksjonen. Prosjektet omtales som Mehuken II.

I 2015 fullførte Kvalheim Kraft et nytt prosjekt, Mehuken III. Ved å erstatte de fem eldste turbinene med tre nye og mer effektive turbiner, har årsproduksjonen økt til 75 GWh.

Les mer på Kvalheimkraft.no