Vindkraft

Vindkraft er en viktig del av fornybarmiksen i Norge. Teknologiutviklingen går raskt, og vindkraft er et viktig satsingsområde for Østfold Energi.

Norge byr på store muligheter for vindkraft, med en kyst som har blant de beste vindforholdene i Europa. Samtidig er etterspørselen etter vindkraft stor.

Med elektrifiseringen av samfunnet kommer vi til å trenge mye mer strøm i tiden fremover.  Den må komme fra bærekraftig fornybar energi, noe som vindkraft representerer. Gjennom Zephyr har vi lykkes i å bygge opp et høykompetent miljø i Sarpsborg for å utvikle, bygge og drifte vindkraftprosjekter. Anleggene som til nå er realisert produserer over 1 TWh ren og fornybar energi hvert år, mer enn vårt største vannkraftverk i Lærdal.

Østfold Energi er deleier i Kvalheim kraft DA (50 prosent), som har vindkraftverk i Kinn kommune. I tillegg eier vi 50 prosent av Zephyr, en av Norges største vindkraftutviklere.

Zephyr

Zephyr driver, utvikler og selger vindkraftprosjekter, og vindkraftsatsingen til Østfold Energi går gjennom dette selskapet.

Vi har et aktivt eierskap og deler også lokaler med Zephyr i K5-bygget på Grålum.
Zephyr siste prosjekt er Gulestettene i kommunene Bremanger og Kinn. Guleslettene er en vindpark på nesten 200 MW, og dermed en av de største i Norge. Zephyr drifter i dag anlegget.

Les mer om Zephyr og prosjekter under utvikling på Zephyr.no

500MWZephyr er en stor vindkraftutbygger, men eier ingen anlegg selv. Med det siste prosjektet på Guleslettene har de bygd ut cirka 500 megawatt. Det tilsvarer energibehovet til 75.000 boliger. 

6,4prosentav kraftprodusjonen i Norge kom fra vind i 2020.

Kvalheim kraft

Kvalheim Kraft eier Mehuken vindkraftpark, som ligger på Måløy i Kinn kommune i Vestland fylke.

Østfold Energi eier 50 prosent av selskapet, og Vardar er øvrig eier.
Da Mehuken vindkraftpark åpnet i 2001, var den Norges største. I 2010 ble vindparken utvidet fra fem til tretten turbiner, noe som femdoblet årsproduksjonen.

I 2015 fullførte Kvalheim Kraft et nytt prosjekt, som erstatter de fem eldste turbinene med tre nye og mer effektive turbiner. Ny samlet årsproduksjonen har dermed økt til 75 GWh.