Finansiell informasjon

Her finner du oversikt over våre finansielle publikasjoner og rapporteringstidspunkter.

Østfold Energi har som mål å kommunisere aktivt og åpent med markedet. Alle obligasjonseiere og aktører i finansmarkedet skal behandles likt når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Vi følger anbefalingen til Oslo Børs om rapportering av IR-informasjon.

Publiseringsdatoer for rapporter

27. august 2019: Halvårsrapport 2019

Se alle rapporter

Eiermøter og styremøter

24. oktober 2019: Strategisamling og styremøte for styret og ledelsen

9. desember 2019: Styremøte