Finansiell informasjon

Her finner du oversikt over våre finansielle publikasjoner og rapporteringstidspunkter.

Østfold Energi har som mål å kommunisere aktivt og åpent med markedet. Alle obligasjonseiere og aktører i finansmarkedet skal behandles likt når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Vi følger anbefalingen til Oslo Børs om rapportering av IR-informasjon.

Publiseringsdatoer for rapporter

30. april 2019. Årsrapport 2018

27. august 2019. Halvårsrapport 2019

Se alle rapporter

Eiermøter og styremøter

25. mars 2019:  Eiermøte på Fylkeshuset i Sarpsborg

29. april 2019: Styremøte – årsoppgjør

13. mai 2019 : Generalforsamling, Scandic Brennemoen, Mysen.

26.august 2019: Styremøte – halvårsoppgjør