Finansiell informasjon

Her finner du oversikt over våre finansielle publikasjoner og rapporteringstidspunkter.

Østfold Energi har som mål å kommunisere aktivt og åpent med markedet. Alle obligasjonseiere og aktører i finansmarkedet skal behandles likt når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Vi følger anbefalingen til Oslo Børs om rapportering av IR-informasjon.

Eiermøter og generalforsamling

Eiermøte: 27. september på Litteraturhuset Fredrikstad

Finansielt rammeverk