Varmevirksomheten til Østfold Energi fortsetter veksten. Det neste året vil fire nye leilighetsbygg i Sarpsborg sentrum koble seg på fjernvarmenettet.

Totalt 171 nye leiligheter får dermed levert fornybar energi til oppvarming og tappevann.
– Vi har satt oss som mål å bygge opp en eller flere nye forretningsområder de nærmeste årene og skal derfor ansette en forretningsutvikler som kan jobbe målrettet med denne satsingen, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi-

Bygger ut nettet

Det er stor byggevirksomhet i Sarpsborg sentrum, noe som har gitt Østfold Energi mange nye fjernvarmekunder. De fire nye byggene som Østfold Energi skal levere fjernvarme til er Sarpsborg sentrumsbolig (det gamle bygget til Sarpsborg Arbeiderblad), Kulås terrasse, gamle Kirkegata skole og Storgaten terrasse.

–  Vi har bygget ut fjernvarmenettet i Sarpsborg sentrum over flere år og er svært glade for at det stadig kommer til nye bygg vi kan levere til. Det siste året har vi inngått avtale om å levere fjernvarme til hele ni byggeprosjekter, hvor disse fire nye leilighetskompleksene er de største kontraktene, forteller markeds- og salgsansvarlig Cato Andrè Strand.

Samlet utgjør de fire leilighetskompleksene hele 10 240 m 2 .

Bra for inneklima og miljøet

Strand er stolt av å kunne tilby kundene enkel og vedlikeholdsfri oppvarming, som i tillegg gir store miljøgevinster.

– Fjernvarmen fra Sarpsborg fjernvarmesentral utnytter spillvarme fra Borregaard – energi som bokstavelig talt ville forsvunnet ut i løse luften om ikke vi hadde benyttet den. De som bor i leiligheter med fjernvarme rapporterer om et stabilt og godt inneklima og reduserte kostnader til oppvarming. Det gir med andre ord gevinster både for det ytre og indre miljøet, sier han.

Terrasseblokkene i Kulås Terrasse
Terrasseblokkene i Kulås Terrasse vil inneholde 37 leiligheter og ha en total grunnflate på 4038 m2. Bygget skal etter planen være ferdig i april 2019.
Det bygges 38 nye leiligheter i det gamle bygget til Sarpsborg Arbeiderblad.

Det bygges 38 nye leiligheter i det gamle bygget til Sarpsborg Arbeiderblad.  Leilighetsbygget utgjør total 3300 m 2 og skal etter planen være ferdig i juni 2018.
Storgaten terrasse (Kilde: SOBBL)

Storgaten terrasse (Kilde: SOBBL)
Gamle Kirkegata skole rehabiliteres etter alle kunstens regler, både innvendig og utvendig.

Gamle Kirkegata skole rehabiliteres etter alle kunstens regler, både innvendig og utvendig. Østfold Energi skal inn med kundesentral for fjernvarme i det hvite bygget, og skal levere fjernvarme til samtlige 27 leiligheter.

Les flere nyheter