Vannkraften er fornybar, rimelig å produsere og gir pålitelig energi år etter år. 95 prosent av kraften Østfold Energi produserer kommer fra vann.

Les mer ➞

Fjernvarme gir stabil og effektiv energi over lange avstander. Østfold Energi leverer fjernvarme i områder hvor vi har konsesjon i Østfold.

Les mer ➞

Vindkraft er en viktig del av fornybarmiksen i Norge. Teknologiutviklingen går raskt, og vindkraft er et viktig satsingsområde for Østfold Energi.

Les mer ➞

Solkraft vokser i Norge og i resten av verden. Østfold Energi investerer i og utvikler solkraft og har høye ambisjoner fremover.

Les mer ➞

Som energiprodusent er målet vårt å være en industriell utvikler og pådriver for fornybarsamfunnet. Det gjør vi ved å finne nye løsninger på energirelaterte utfordringer.

Les mer ➞

Vannkraften er fornybar, rimelig å produsere og gir pålitelig energi år etter år. 95 prosent av kraften Østfold Energi produserer kommer fra vann.

Les mer ➞

Fjernvarme gir stabil og effektiv energi over lange avstander. Østfold Energi leverer fjernvarme i områder hvor vi har konsesjon i Østfold.

Les mer ➞

Vindkraft er en viktig del av fornybarmiksen i Norge. Teknologiutviklingen går raskt, og vindkraft er et viktig satsingsområde for Østfold Energi.

Les mer ➞

Solkraft vokser i Norge og i resten av verden. Østfold Energi investerer i og utvikler solkraft og har høye ambisjoner fremover.

Les mer ➞

Som energiprodusent er målet vårt å være en industriell utvikler og pådriver for fornybarsamfunnet. Det gjør vi ved å finne nye løsninger på energirelaterte utfordringer.

Les mer ➞