Østfold Energi produserer og leverer klimavennlig fjernvarme.

Med fjernvarme både varmer og kjøler vi bygg i byer og tettsteder i Østfold. Fjernvarmekildene våre er overskuddsvarme fra avfallsforbrenning og lokal industri, flis fra skogsdrift og varmepumper.

Østfold Energi har seks fjernvarmesentraler, og alle driftes fra avfallsforbrenningsanlegget vårt i Rakkestad.

Hva er fjernvarme?

Et fjernvarmeanlegg kan forsyne en bydel eller flere bygg med energi til oppvarming og tappevann. Varmen produseres først i en fjernvarmesentral, før den fraktes til kunden som varmt vann i rør. Fjernvarmen er fornybar fordi den bruker energiressurser som er til overs, for eksempel fra industri eller avfallsforbrenning.
Les mer om fjernvarme og energigjenvinning

Typiske kunder er næringsbygg, store offentlige bygg og borettslag.

Vi samarbeider tett med kundene for å finne løsninger, og er ofte tidlig inne i prosjekteringsfasen.

Kompensasjonsordning for våre fjernvarmekunder

Hvem kan få fjernvarme?

Østfold Energi har seks varmesentraler – i Rakkestad, Eidsberg og Sarpsborg. Bygget må ligge i en av våre konsesjonsområder, og bør være av en viss størrelse. For å kunne få fjernvarme må bygget ha et system for vannbåren varme eller planer om installasjon. Se detaljert oversikt over hvor vi leverer fjernvarme, eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Konsesjonskart Rakkestad
Konsesjonskart Mysen
Konsesjonskart Sarpsborg

Priser og vilkår

Prisingen av fjernvarme er regulert av energiloven. Dette innebærer at prisen for fjernvarme ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming i forsyningsområdet.

2

Prosent

av energiproduksjonen til Østfold Energi kommer fra fjernvarme.

60

GWh

fjernvarmeproduksjon

9

medarbeidere

jobber med fjernvarme i Østfold Energi

Produkter og løsninger

Oppvarming
Fjernvarme kan brukes til oppvarming av  radiatorer, gulv og tappevann. Vannbåren varme er både stabilt og behagelig og gir et godt inneklima.

Byggvarme
Visste du at fjernvarme kan brukes helt fra byggeprosessen starter? Byggeplassen kan kobles på sikker, stabil og fornybar fjernvarme for å tørke betong og andre materialer.

Avfallshåndtering
Bedrifter kan levere avfall til Rakkestad varmesentral, hvor avfallet gjenvinnes til energi.

Snøsmelting og gatevarming
Fjernvarme er godt egnet for snøsmelting og gatevarming. Det er kostnadseffektivt, minsker risikoen for ulykker og bedrer fremkommeligheten.

Kjøling
Kjøling basert på fjernvarme er miljøvennlig og energieffektivt.