Varmevirksomheten vår er basert på flere energikilder, blant annet avfallsforbrenning, bioenergi og varmepumper.

Østfold Energi har seks fjernvarmeanlegg, hvorav ett bruker energi fra avfallsforbrenning, to bruker flis  Ett bruker bergvarme og spillvarme og ett luft-vann-varmepumpe.

Med fjernvarme fra avfallsforbrenning utnytter vi energi som ellers ville gått til spille.
I anlegget vårt i Rakkestad blir varme fra avfallsanlegget til energi for hundrevis av sluttkunder. Av en kilo restavfall produseres det omlag 2,5 kWh. Det er like mye energi som to panelovner bruker på full guffe i en time. Og avfallets vekt reduseres med cirka 80 prosent i forbrenningen.

Slik fungerer fjernvarme fra forbrenningsanlegg
I Norge har vi  ingen avfallsdeponier. Alt avfall som ikke gjenvinnes blir brent, noe som gir lavere Co2 utslipp og man unngår farlige miljøgasser. Forbrenningen gir en overskuddsvarme som tas vare på og brukes videre i et fjernvarmeanlegg.

Vil du vite mer om fjernvarme og energiforbruk, sjekk fjernkontrollen.no og overskuddsenergi.no