Oppvarming

Fjernvarme kan brukes til oppvarming av  radiatorer, gulv og tappevann. Vannbåren varme er både stabilt og behagelig og gir et godt inneklima.

Vannbåren varme egner seg spesielt godt for dem som er plaget av allergi eller astma. Vannbåren varme hindrer sirkulasjon av støv og sikrer et godt og lunt inneklima. Vannet varmes først i fjernvarmeanlegget og gir via et nedgravd rørsystem til byggets energisentral. Deretter sirkulerer det videre inn i via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Dette gir en svært stabil og brannsikker oppvarming.

Hvorvidt du kan bruke fjernvarme som energikilde avhenger av om bygget er i nærheten av en fjernvarmeledning, og det bør være av en viss størrelse.

Men også eneboliger kan få fjernvarme, dersom de ligger svært tett på fjernvarmeledningen.
For å kunne få fjernvarme må bygget ha et system for vannbåren varme eller planer om å installere det.


Snøsmelting og gatevarming

Fjernvarme er godt egnet for snøsmelting og gatevarming. Det er kostnadseffektivt, minsker risikoen for ulykker og bedrer fremkommeligheten.

Et snøsmelteanlegg kan brukes til idrettsbaner, fortau, trapper, torg, nedkjøring til parkeringshus og lignende. Det fjerner behov for brøyting og sørger for god fremkommelighet hele året.

Østfold Energi kan sette opp en komplett løsning for deg. Anlegget fungerer ved at det har en sensor som registrerer snøfall, og en termostat som regulerer varmen etter utetemperaturen. Man bruker dermed ikke mer varme enn det som er nødvendig – teknologien er derfor svært energi- og kostnadseffektiv.

For å bruke fjernvarme må området være i nærheten av et fjernvarmeanlegg.


Byggvarme

Visste du at fjernvarme kan brukes helt fra byggeprosessen starter? Byggeplassen kan kobles på sikker, stabil og fornybar fjernvarme for å tørke betong og andre materialer.

Vær og vind kan være utfordrende for byggeprosessen, og mange setter opp midlertidige varmeløsninger. Dersom bygget skal koble seg på fjernvarme når det er klart, kan vi også bidra med å finne en løsning for byggvarme. Det viktigste er at vi kommer tidlig inn i prosjekteringsarbeidet.

Med fjernvarme unngår man dyre fossile løsninger med høye CO2-utslipp. Østfold energi tilbyr byggvarme til en fornuftig pris.


Kjøling

Kjøling basert på fjernvarme er miljøvennlig og energieffektivt.

Ved hjelp av tilpassede ventilasjonsaggregater kan fjernvarme brukes til å skape komfortkjøling. Denne metoden for kjøling passer blant annet for nærings-, hotell- og handelsbygg.

Fjernvarmen hentes fra samme kundesentral som for oppvarming. Med tilpassede ventilasjonsaggregater kan fjernvarme brukes til å skape komfortkjøling ned til 16 oC.

Fordeler

 • Forutsigbar energipris
 • Reduserer driftskostnader
 • Unngår kjøleinstallasjoner utendørs/på tak
 • Miljøvennlig fjernvarme brukes året rundt
 • Ingen bruk av kjølemedier og dette frigjør areal
 • Lavt støynivå og miljøvennlig
 • Enkelt å vedlikeholde
 • Med fjernvarme forsyner vi kundene med fornybar energi.

Avfallshåndtering

Bedrifter kan levere avfall til Rakkestad varmesentral, hvor avfallet gjenvinnes til energi.

Bedrifter som har avtale med Østfold Energi kan levere avfall til Rakkestad varmesentral.
Energien fra forbrenningen blir til fornybar fjernvarme.

Vi kan motta

 • husholdningsavfall fra renovasjonsbedrifter som henter avfall på vegne av kommunen
 • brennbart næringsavfall
 • sikkerhetsgradert avfall som skal makuleres eller destrueres
 • farlig avfall som impregnert trevirke og absorbenter

Østfold Energi er godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.


Kontakt oss

Cato André Strand
Salgs – og markedsansvarlig

Tlf: 909 77 276
E-post: cs@www.ostfoldenergi.no

Har du spørsmål om leveranser av avfall, ta kontakt med:

Elisabeth Gabrielsen
Innkjøpssjef

Tlf: 413 16 422
eg@www.ostfoldenergi.no